Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Jiří Červeň

Odborný asistent pro molekulární biologii


„Děkuji ti, můj Stvořiteli a Pane, že jsi mi dopřál této radosti z Tvého díla.“

J. Kepler

Jiří Červeň

titul, jméno, příjmení:Mgr. Jiří Červeň, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 113, budova M
funkce:vedení katedrové knihovny
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 2273
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008 - 2016Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Obor Buněčná a molekulární biologie, Téma disertační práce: Elektrochemické biosensory pro detekci DNA-protein interakcí
2006 – 2008Mgr. Ostravská Univerzita, Obor Aplikovaná fyzika – biofyzika
2003 - 2006Bc. Ostravská Univerzita, Obor Aplikovaná fyzika – biofyzika

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2013Kurz „Quantitative PCR and data analysis“, TATTA biocenter

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2008 – 2013Ostravská univerzita: Technicko-vědecký pracovník
2013 – dosudOstravská univerzita: Odborný asistent pro molekulární biologii

Odborné zaměření

Molekulární biologie: DNA – protein interakce, Sledování genové exprese
Mikrobiologie: Biodegradace

Akademické funkce a členství v orgánech

2012 – dosudAkademický senát Přírodovědecké fakulty

Působení v zahraničí

29. 1. – 2. 2. 2018Dojednávání Erasmus+ spolupráce na University of Trento
15. 4 – 18. 2. 2016University of Nanjing, dlouhodobá stáž se zaměřením na biodegradace

Jazykové znalosti

Angličtinaplynně
Ruštinamírně pokročilý


Identification of Distinct Amino Acid Composition of Human Cruciform Binding Proteins
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Martin Bartas, Václav Brázda, Jack Liao, Pavla Bažantová ... další autoři
Rok: 2019, Molecular Biology
článek v odborném periodiku

The Presence and Localization of G-Quadruplex Forming Sequences in the Domain of Bacteria
Martin Bartas, Michaela Čutová, Václav Brázda, Patrik Kaura, Jiří Šťastný, Jan Kolomazník, Jan Coufal, Pratik Goswami, Jiří Červeň, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2019, Molecules
článek v odborném periodiku

Bioinformatics analyses and in vitro evidence for five and six stacked G-quadruplex forming sequences
Martin Bartas, Václav Brázda, Václav Karlický, Jiří Červeň, Petr Pečinka
Rok: 2018, BIOCHIMIE
článek v odborném periodiku

The Amino Acid Composition of Quadruplex Binding Proteins Reveals a Shared Motif and Predicts New Potential Quadruplex Interactors
Václav Brázda, Jiří Červeň, Martin Bartas, Nikol Mikysková, Jan Coufal, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2018, Molecules
článek v odborném periodiku

Elektrochemické biosensory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí
Jiří Červeň
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výzkumná stáž
Jiří Červeň
Rok: 2016
působení v zahraničí

Electrochemical Activity of Wedelolactone and Probing its Interaction with DNA Using Voltammetry at a Carbon Electrode
Jiří Červeň, Luďěk Havran, Petr Pečinka, Miroslav Fojta
Rok: 2015, ELECTROANAL
článek v odborném periodiku

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Amino Acid Composition in Various Types of Nucleic Acid-Binding Proteins
Martin Bartas, Jiří Červeň, Simona Guziurová, Kristyna Slychko, Petr Pečinka
Rok: 2021, International Journal of Molecular Sciences
článek v odborném periodiku

Characterization of p53 Family Homologs in Evolutionary Remote Branches of Holozoa
Martin Bartas, Václav Brázda, Jiří Červeň, Petr Pečinka
Rok: 2020, International Journal of Molecular Sciences
článek v odborném periodiku

In-Depth Bioinformatic Analyses of Nidovirales Including Human SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV Viruses Suggest Important Roles of Non-canonical Nucleic Acid Structures in Their Lifecycles
Martin Bartas, Václav Brázda, Natália Bohálová, Alessio Cantara, Adriana Volná, Tereza STACHUROVÁ, Kateřina Malachová, Eva Jagelská, Otília Porubiaková, Jiří Červeň, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2020, Frontiers in Microbiology
článek v odborném periodiku

Identification of Distinct Amino Acid Composition of Human Cruciform Binding Proteins
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Martin Bartas, Václav Brázda, Jack Liao, Pavla Bažantová ... další autoři
Rok: 2019, Molecular Biology
článek v odborném periodiku

The Presence and Localization of G-Quadruplex Forming Sequences in the Domain of Bacteria
Martin Bartas, Michaela Čutová, Václav Brázda, Patrik Kaura, Jiří Šťastný, Jan Kolomazník, Jan Coufal, Pratik Goswami, Jiří Červeň, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2019, Molecules
článek v odborném periodiku

Bioinformatics analyses and in vitro evidence for five and six stacked G-quadruplex forming sequences
Martin Bartas, Václav Brázda, Václav Karlický, Jiří Červeň, Petr Pečinka
Rok: 2018, BIOCHIMIE
článek v odborném periodiku

Liver regeneration during the associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy procedure in Sus scrofa is positively modulated by stem cells
Martin Bartas, Jiří Červeň, Jan Oppelt, Matúš Peteja, Petr Vávra, Pavel Zonča, Václav Procházka, Václav Brázda, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2018, Oncology letters
článek v odborném periodiku

Preferential binding of p53 and BRCA1 proteins to naturally occurring G-quadruplexes forming sequences
Jiří Červeň, Nikol Mikysková, Anna Niziolová, Martin Bartas, Václav Brázda, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Six-stacked G-quadruplexes as a preferential target of p53
Martin Bartas, Nikol Mikysková, Václav Brázda, Václav Karlický, Jiří Červeň, Vladimír Špunda, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Amino Acid Composition of Quadruplex Binding Proteins Reveals a Shared Motif and Predicts New Potential Quadruplex Interactors
Václav Brázda, Jiří Červeň, Martin Bartas, Nikol Mikysková, Jan Coufal, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2018, Molecules
článek v odborném periodiku

BIODEGRADATION OF ORGANOPOLLUTANTS BY SOIL MICROORGANISMS ISOLATED FROM POLLUTED SITES IN CHINA
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bioinformatic study of putative five and six stacked G-quadruplexes occurence in Homo sapiens genome
Martin Bartas, Václav Brázda, Jiří Červeň, Václav Karlický, Vladimír Špunda, Petr Pečinka ... další autoři
Rok: 2017
stať ve sborníku

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Petr Pečinka, Kateřina Malachová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antimutagenic and DNA Damage Protective Activities of a Grape Extract from Vitis vinifera
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Hana Sezimová, Petr Pečinka
Rok: 2016, Journal of Biosciences and Medicines
článek v odborném periodiku

Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biodegradation of BPA and TBBPA by isolated soil bacteria and fungi
Zuzana Rybková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Rong Ji
Rok: 2016
stať ve sborníku

Elektrochemické biosensory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí
Jiří Červeň
Rok: 2016
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Isolation of bacterial and fungal BPA and TBBPA degraders from polluted soils
Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Petr Pečinka, Rong Ji ... další autoři
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná stáž
Jiří Červeň
Rok: 2016
působení v zahraničí

Electrochemical Activity of Wedelolactone and Probing its Interaction with DNA Using Voltammetry at a Carbon Electrode
Jiří Červeň, Luďěk Havran, Petr Pečinka, Miroslav Fojta
Rok: 2015, ELECTROANAL
článek v odborném periodiku

Effect of transition metals on sequencespecific binding of p53 family proteins
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Petr Pečinka, Matěj Adámik, Vlastimil Tichý, Marie Brázdová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Electrochemical approach for detection of p53-DNA interactions
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Kontaminace prostředí a změny na molekulárně genetické úrovni
Petr Pečinka, Jiří Červeň, Pavla Bažantová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Využití elektrochemických metod pro studium DNA-protein interakcí
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Miroslav Fojta, Kateřina Malachová, Hana Sezimová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Biodegradation and detoxification potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013, WATER RES
článek v odborném periodiku

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biodegradation and detoxifixation potential of rotating biological contactor (RBC) with Irpex lacteus for remediation of dye-containing wastewater
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný
Rok: 2013
ostatní

EMSA detection of p53 sequence non-specific binding in PCR produced human DNA analogues
Jiří Červeň, Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Barbora Chvátalová, Marie Brázdová
Rok: 2013, J BIOMOL STRUCT DYN
článek v odborném periodiku

Evaluation of potential ecotoxicity effects of newly developed friction composite materials for automotive brake linings
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Zuzana Rybková, Jana Kukutschová, Vlastimil Matějka , Peter Filip ... další autoři
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Investigation of sequence specific interaction of p63 and mutant p35-p63 interaction in vitro and in vivo
Petr Pečinka, Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Marie Brázdová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Hana Sezimová, Zuzana Rybková, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová ... další autoři
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Toxicity changes during biodegradation of synthetic dyes by Irpex lacteus
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Čeněk Novotný, Jiří Červeň, Markéta Tvardková, Zuzana Jaskoová, Pavel Hasal, Jaromir Pocedic ... další autoři
Rok: 2011, CURR OPIN BIOTECH
článek v odborném periodiku

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Biological toxicity tests as a criterion of the efficiency of biodegradation of synthetic dye Disperse Blue 3
Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Jiří Červeň, Čeněk Novotný, Lenka Jarábková, Martin Fluksa, Lucie Duongová, Roman Pořízka ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Jana Kukutschová, P. Filip ... další autoři
Rok: 2010
stať ve sborníku

Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Rok: 2009
stať ve sborníku

Antimutagenic and DNA damage protective activities of plant extracts
Zuzana Pavlíčková, Kateřina Malachová, Jiří Červeň
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detection of genotoxicity by the means of DNA repair enzymes
Petr Pečinka, Petr Kočárek, Zuzana Pavlíčková, Vítězslav Plášek, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová ... další autoři
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Oxidative damage of DNA induced in plasmid by the reactions with chemical agents
Zuzana Pavlíčková, Petr Kočárek, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Jiří Červeň, Kateřina Malachová, Šárka Cimalová ... další autoři
Rok: 2008, University of Ostrava
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EXPBIZáklady experimentální biologie
MEMOBVybrané metody molekulární biologie
MEMOLVybrané metody molekulární biologie
MIKAEZáklady mikrobiologie
MOBICMolekulární biologie (praktika)
MOBISMolekulární biologie
MOBIUMolekulární biologie
MOLBIMolekulární biologie
MOLBSMolekulární biologie
OBEMIObecná mikrobiologie
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
POMBIPokročilé metody v molekulární biologii
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
STRNKStruktura a funkce nukleových kyselin
UEXBIÚvod do metod experimentální biologie
VMMOBVybrané metody molekulární biologie
WMOBUMolecular cell biology
WPMMBAdvanced course of molecular biology
WVMMBSelected methods of molecular biology
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
ZAKMSZáklady mikrobiologie
6MOBUMolekulární a buněčná biologie
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7MOBCMolekulární biologie (cvičení)
7MOBMMolekulární biologie (cvičení malé)
7MOBUMolekulární a buněčná biologie
7MOBVMolekulární biologie (cvičení velké)
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7PMMBPokročilé metody v molekulární biologii
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7UMEBÚvod do metod experimentální biologie
7VMMBVybrané metody molekulární biologie


AutorNázev práceTypRok
Bokišová AdélaSledování změn genové exprese u Hrotnatky velké po vystavení toxikantůmdiplomová  
Konečná MarkétaVyužití SEQUEL-SMRT sekvenování pro hledání mutantů v TILLING populací Máku setéhodiplomová  
Vavřičková MichaelaVliv flavonoidů na expresi DDR genů v oxidačním stresudiplomová  
Fitříková JanaSledování exprese genů souvisejících se stresem suchem u máku setéhodiplomová 2020 
Hostovičáková EvaSledování exprese genů u toxikologického modelu Hrotnatky velké (Daphnia magna)diplomová 2020 
Závadská MartinaAnalýza biosyntetických drah opiátů u máku setéhodiplomová 2020 
Bartas MartinStudium jaterní regenerace u Sus Scrofa potencované aplikací kmenových buněk odvozených ze stromální vaskulární frakce tukové tkánědiplomová 2016 
Husovská MonikaVyužití magnetických kuliček pro sekvenče specifickou izolaci nukleových kyselindiplomová 2016 
Prokopová MartinaVyužití elektrochemických metod k detekci apoptózydiplomová 2016 
Rypienová ŠárkaStudium změny exprese genů zapojených v odpovědi na poškození DNAdiplomová 2016 
Smilková PavlaVliv oxidačního stresu na kvasinkovou buňku - využití v hodnocení antioxidantůdiplomová 2016 
Mrózková AnetaVyužití qPCR pro detekci mutacídiplomová 2015 
Kozaczková BarboraVyužití molekulárně biologických metod u toxikologických testůbakalářská  
Slatinská GabrielaVyužití imunoprecipitačních technik pro studium non-B-DNA protein interakcíbakalářská  
Zotyková RomanaRole symbiózy rostlin s mikroorganismy při stresu suchembakalářská  
Matznerová AnetaSledování exprese genů zapojených v biosyntetických drahách alkaloidů Máku setéhobakalářská 2020 
Bokišová AdélaSledování exprese genů zapojených ve stresové odpovědi u Daphnia magnabakalářská 2019 
Konečná MarkétaExprese a akumulace dehydrinů u máku setéhobakalářská 2019 
Vavřičková MichaelaSledování exprese DNA opravných genů při oxidačním stresubakalářská 2019 
Fitříková JanaGenetické profilování dostupných genových zdrojů hořčice černébakalářská 2018 
Wolfová EvaSledování exprese genů u toxikologických modelových organismůbakalářská 2018 
Závadská MartinaGenetické profilování dostupných genových zdrojů řepice olejnébakalářská 2018 
Bartoňová MarkétaVyužití elektrochemických metod pro detekci buněčného stresubakalářská 2017 
Kovačik MartinHodnocení exprese genů zapojených v antioxidační obraně u Saccharomyces cerevisiaebakalářská 2016 
Dejová LillySrovnání metod značení DNA se zaměřením na studium apoptózy a DNA protein interakcíbakalářská 2015 
Volná AdrianaSledování změn exprese genů zapojených v regeneraci jaterní tkáněbakalářská 2015 
Bartas MartinVyužití qPCR pro sledování exprese genů spojených s oxidačním stresembakalářská 2014 
Holá MichaelaVyužití imunochemických metod pro studium apoptózy se zaměřením na kvasinkový modelbakalářská 2014 
Jarolímová MarkétaMetody studia apoptozy: kvasinkový model a tkáňové kulturybakalářská 2014 
Smilková PavlaVyužití topologických změn v plasmidové DNA pro detekci antioxidačních vlastností fenolických látekbakalářská 2014 
Filipová JanaKoncové značení lineární DNA pomocí TdT a její purifikace pomocí magnetických kuličekbakalářská 2013 
Husovská MonikaIzolace plasmidové DNA pomocí magnetických kuličekbakalářská 2013 
Mrózková AnetaDetekce mutací pomocí PCRbakalářská 2013 
Prokopová MartinaVyužití DNA jako biosenzoru pro hodnocení antioxidační kapacity vybraných látekbakalářská 2013 


Robotická pipetovací stanice pro laboratoř experimentální biologie
Hlavní řešitelMgr. Jiří Červeň, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Dar
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub