Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra biologie a ekologie

Marek Eliáš

Marek Eliáš

titul, jméno, příjmení:prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 245, budova L
funkce:vedoucí LSRC
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2280
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/~elias/czech

Vzdělání

1997 – 2002Mgr., Univerzita Karlova, obor Biologie odborná
1990 – 1997Matiční gymnázium, Ostrava

Kvalifikace

2014Habilitace docentem v oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2007Ph.D., PřF UK v Praze, obor Anatomie a fyziologie rostlin

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2010 – dosudOstravská univerzita
2002 – 2014PřF UK v Praze

Odborné zaměření

evoluce buňky, srovnávací genomika eukaryot
evoluce a funkce proteinů ze skupiny GTPas
fylogeneze, diverzita a taxonomie protistů, zejména jednobuněčných řas
evoluce molekulárního aparátu endomembránového systému

Akademické funkce a členství v orgánech

2017Expertní panel – EP10 pro II. pilíř Hodnocení výsledků výzkumných organizací
2015 – dosudVědecká rada Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě
2012 – 2015Vědecká rada Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích
2012 – dosudOborová rada doktorského studijního programu Biologie na PřF OU v Ostravě
2012 – dosudOborová rada doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie a genetika na PřF Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Ocenění

2017Cena Neuron pro mladé vědce
2015Cena děkana PřF OU v Ostravě
2013Cena Učené společnosti České republiky v kategorii mladých vědeckých pracovníků
2007Cena děkana PřF UK v Praze pro nejlepšího absolventa doktorského studia biologických oborů
2002Cena Josefa Hlávky pro nejlepšího absolventa magisterského studia na PřF UK v Praze

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká algologická společnost
International Society of Protistologists

Působení v zahraničí

20. 2. 2018přednáška na University College Cork, Irsko
14. 12. 2015přednáška na semináři na Department of Biosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, Norsko
20. 6. 2013přednáška na semináři na Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics v Drážďanech, Německo
9 - 12/2003výzkumný pobyt v laboratoři Dr. Iana Moorea, Department of Plant Sciences, University of Oxford, Velká Británie
2002desetidenní praktický kurzu buněčné biologie rostlin na Wageningen University, Nizozemí
2001týdenní pobyt v laboratoři prof. Klause Palmeho v Max-Delbrück Laboratorium, Kolín nad Rýnem, Německo
1999 – 2000opakované výzkumné pobyty (celkem 4 měsíce) v laboratoři Dr. Gerharda Obermeyera na Paris Lodron Universität Salzburg, Rakousko

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.ZkratkaNázev předmětu
AKTBIAktuální problémy biologického výzkumu
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BIBUNBiologie buňky
BIOINPraktický kurz bioinformatiky
BPRHUBiologie protistů a hub
DBIINBioinformatika
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EVBUNEvoluce buňky
EVOBIEvoluční biologie
EVOSBEvoluční biologie
EVOSSEvoluční biologie
FYLDIFylogeneze a diverzita organizmů
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
QBSL1Biologický seminář LS 1
QBSL2Biologický seminář LS 2
QBSL3Biologický seminář LS 3
QBSL4Biologický seminář LS 4
QBSZ1Biologický seminář ZS 1
QBSZ2Biologický seminář ZS 2
QBSZ3Biologický seminář ZS 3
QBSZ4Biologický seminář ZS 4
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEVBUEvoluce buňky
QEVGEEvoluční genetika a genomika
QMOSYMolekulární systematika
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QPKBIPraktický kurz bioinformatiky
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZPD2Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
WBINFBioinformatics
WBISEBiological seminar
WBISSBiological seminar (summer)
WBISWBiological seminar (winter)
WEVBUEvolution of the cell
WMOSYFundamentals of molecular systematics
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
YBIBUBiologie buňky
YBIPHBiologie protistů a hub
ZAMOSZáklady molekulární systematiky
ZAMSSZáklady molekulární systematiky
6BINFBioinformatika
6BPHUBiodiverzita protistů a hub (přednáška)
7BAPRBakalářská práce
7BINFBioinformatika
7BIS1Biologický seminář 1
7BIS2Biologický seminář 2
7BIS3Biologický seminář 3
7BPHCBiodiverzita protistů a hub (cvičení)
7BPHPBiodiverzita protistů a hub (přednáška)
7DIPRDiplomová práce
7EVBUEvoluce buňky
7EVGEEvoluční genetika a genomika
7MOSEMolekulární systematika a ekologie
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
8BIS1Biologický seminář 1
8BIS2Biologický seminář 2
8BIS3Biologický seminář 3
8BIS4Biologický seminář 4
8BIS5Biologický seminář 5
8BIS6Biologický seminář 6
8BIS7Biologický seminář 7
8BIS8Biologický seminář 8
8EVBUEvoluce buňky
8EVGEEvoluční genetika a genomika


AutorNázev práceTypRok
Žihala DavidNestandardní genetické kódy protistů a jejich evolucedisertační 2020 
Yurchenko TatianaEvoluční a funkční aspekty nových endosymbiontů eustigmatofytních řas příbuzných rodů Rickettsiadisertační 2019 
Petrželková RomanaGTPasy nadrodiny Ras u protistních organismůdisertační 2018 
Záhonová KristínaProtisté skupiny Euglenozoa ve světle molekulární biologie a genomikydisertační 2016 
Ševčíková TerezaNové poznatky o evoluci řas ve světle genomiky a molekulární fylogenetikydisertační 2015 
Sokol MartinEvoluční a funkční aspekty nefotosyntetizujících plastidů vybraných eukaryotdiplomová 2020 
Bělicová IvetaGTPasy rodiny Rab s nekanonickými způsoby asociace s membránamidiplomová 2016 
Zátopková MartinaMolekulárně-fylogenetická analýza vybraných kokálních řasdiplomová 2016 
Krybusová LucieEvoluce genové rodiny protoonkogenu p21rasdiplomová 2013 
Kufová ZuzanaDiverzita a fylogeneze zelených řas z okruhu rodu Stichococcusdiplomová 2013 
Kukeňová BarboraSrovnávací analýza proteinů endomembránového systému u protistních organizmůdiplomová 2013 
Klapuchová EliškaEvoluce mitochondriálních systémů pro transport proteinůbakalářská 2019 
Majnušová VladislavaDiverzita a evoluce obřích virů řasbakalářská 2019 
Salamonová JanaPoslední společný předek eukaryotbakalářská 2019 
Richtář MichalMetody cílených genetických manipulací u řasbakalářská 2017 
Sliwková IvetaDiversita a funkce nefotosyntetizujících plastidůbakalářská 2015 
Nytrová BarboraBakteriální endosymbionti protistůbakalářská 2014 


Endosféra eustigmatofytů: vnitrobuněčné bakterie a viry v životě a evoluci modelové skupiny řas
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Evoluce a osud endosymbiotických organel stramenopilů
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Nestandardní genetické kódy protistů a jejich evoluce
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
Organizace Ústředního kola 53. ročníku Biologické olympiády
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řas
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
The Algal Microbiome: Friends and Foes
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2018
PoskytovatelRámcové programy EU
Stavukončený
Nové směry výzkumu v Life Science Research Centre
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Taxonomicky široká genomická studie oxymonád - eukaryot bez mitochondrie
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2017
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Inovace a internacionalizace výuky vybraných předmětů na Katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
Odhalování časné evoluce eukaryotické buŇky průzkumem genomu eukaryotického nadkmene Discoba
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Evoluce a funkce GTPas Ras nadrodiny v protistních organismech
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Genomický přístup k odhalování biologie a evoluce eustigmatofytních řas
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2015
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Stabilizace Life Science Research Centre na Ostravské Univerzitě v Ostravě v roce 2015
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období12/2014 - 12/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Posílení a rozšíření Life Science Research Centre na Ostravské Univerzitě v Ostravě
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2014
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Dotační titul 3
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Vybudování transkriptomické laboratoře na Ostravské Univerzitě v Ostravě
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2013 - 9/2014
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Improvement of cooperation in Visegrad region in research of euglenid flagellates
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období11/2012 - 10/2013
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie
Stavukončený
Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012 - Dotační titul 5
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Nadrodina Ras GTPáz a evoluce eukaryotické buňky
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2012
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Organelární genomika eustigmatofytních řas
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření předmětu Základy molekulární systematiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub