Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Badatelsky orientovaná výuka
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou učitelé Chemie na ZŠ i SŠ a studenti učitelství chemie pro SŠ. V případě zájmu se mohou přihlásit i učitelé či studenti jiných aprobací.
Doba trvání / hodinová dotace:4 hodiny
Cena:1500 Kč (minimální počet účastníků 6)
Forma:prezenční
Organizace studia:Plánované místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 338/2021-2-22
Garantující odborná katedra:Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Anotace:Cílem kurzu je seznámit učitele z praxe s typem úloh podporujících bádání, s badatelským cyklem, se způsobem formování badatelských dovedností žáků, charakteristikou jednotlivých typů bádání a způsoby hodnocení badatelsky orientované výuky. Propojit teoretické znalosti z této problematiky s návrhem a praktickou realizací jednoduchých badatelských úloh v laboratoři.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování
Přihlášky:e-přihláška
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Způsob platby:převodem z účtu / faktura
Vyučující:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Plán studia / rámcový harmonogram:Kurz bude zaměřen na získání teoretických vědomostí a praktických znalostí a dovedností o badatelské metodě včetně úloh podporujících bádání. Účastníci kurzu se naučí sestavovat úlohy ve čtyřech stupních badatelské úrovně, aplikovat různé nástroje formativního a sumativního hodnocení úloh.

Badatelské úlohy budou zaměřeny na následující oblasti:
  1. DĚLÍCÍ METODY
  2. ANALYTICKÉ DŮKAZY
  3. CHROMATOGRAFIE
  4. KOLORIMETRIE
  5. pH
  6. ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ
  7. ELEKTROLÝZA
  8. GALVANICKÉ ČLÁNKY
  9. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST CHEMICKÉ REAKCE
  10. PŘÍRODNÍ LÁTKY

Výběr konkrétních úloh bude souviset s počtem přihlášených účastníků. V rámci jednoho kurzu bude prakticky ověřeno maximálně 8 úloh o různé badatelské úrovni. Pro kurz bude připraven studijní text, který bude zahrnovat základní teorii k badatelské metodě, typy hodnotících nástrojů a ověřené badatelské úlohy, které lze podle badatelské úrovně realizovat na všech stupních škol.

Jedna hodina kurzu bude zaměřena teoreticky a tři hodiny prakticky.