Magisterské studium

Pod těmito programy jsou zařazeny studijní obory, které jsou určeny absolventům bakalářského studia (i na jiné škole) a, jak z názvu vyplývá, na toto studium navazují. Standardní délka studia těchto oborů je 2 roky. Po absolvování student získá titul magistr (Mgr.).

Studijní program N1407 Chemie


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017