Bakalářské studium

Pod bakalářskými studijními programy jsou vedeny obory určené absolventům středních škol s maturitou. Standardní délka studia bakalářských oborů je 3 roky. Po jejich absolvování student získá titul bakalář (Bc.).

Studijní program B1407 Chemie


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017