Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
The Planning Analytic Data: Challenge for sustainable landscape planning in the Czech Republic
Tereza Aubrechtová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The tree-ring reconstruction of slope instabilities associated with earthquake (the Crimean Mts., Ukraine)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

The use of magnetic susceptibility and other proxies for investigation of overbank sediments in the anthropogenic influenced floodplain of the Olse River, Czech Republic
Monika CHUDANIČOVÁ, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Third-order geomorphometric variables (derivatives) - definition, computation and utilization of changes of curvatures
Jozef Minár, Marián Jenčo, Ian S. Evans, Jozef Minár ml., Martin Kadlec, Jozef Krcho, Jan Pacina, Libor Burian, Alexandra Benová
Rok: 2013, INT J GEOGR INF SCI
článek v odborném periodiku

THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS
Jan Lenart
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THREE TYPES OF CREVICE-TYPE CAVES IN THE AREA OF CZECH FLYSCH CARPATHIANS
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2013, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

Transport hrubých splavenin v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

University of Stockholm
Tomáš Galia
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vodohospodářský management beskydských štěrkonosných toků v povodí řeky Morávky
Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2013, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
Monika CHUDANIČOVÁ
Rok: 2013, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Základy dendrogeomorfologie
Karel Šilhán
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Znečištění ovzduší v Ostravě a v podobně velkých evropských městech
Lucie Abdulová, Jana Satolová, Blanka Krejčí
Rok: 2013, Ochrana ovzduší
článek v odborném periodiku

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zrnitostní složení korytových sedimentů a potenciální transport sedimentů beskydských štěrkonosných koryt: příkladová studie řeky Bečvy (Česká republika)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): Geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Karel Šilhán, Jan Hradecký, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal
Rok: 2012, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.
Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Assessing the natural hazard of gully erosion through a Geoecological Information System (GeIS): a case study from the Western Carpathians
Martin Saksa, Jozef Minár
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Atlas of Pálava protected landscape area
Jan MIKLÍN
Rok: 2012, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Bedload transport and flow resistance in steep channels - introduction to the issues in the context of mountain basins of the Central European region
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae - Geographica
článek v odborném periodiku

Coarse sediment transport in Beskydian torrents: Evaluation of critical conditions for bedload motion
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012
stať ve sborníku

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Complex transformation of the channels in the foothills of the Moravskoslezské Beskydy Mts.
Jan Hradecký, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Radek Dušek
Rok: 2012
stať ve sborníku

Critical conditions for the beginning of coarse sediment transport in the torrents of Moravskoslezské Beskydy Mts. (Western Carpathians)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2012, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
článek v odborném periodiku

Dendrogeomorphological analysis of the evolution of slope processes on flysch rocks (Vsetínské vrchy Mts; Czech Republic)
Karel Šilhán
Rok: 2012, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
článek v odborném periodiku

Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2012, Geografie - Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
Jan Lenart
Rok: 2012, Slovenský kras
článek v odborném periodiku

Frequency of fast geomorphological processes in high-gradient streams: case study from the Moravskoslezské Beskydy Mts (Czech Republic) using dendrogeomorphic methods
Karel Šilhán
Rok: 2012, Geochronometria
článek v odborném periodiku

From biodiversity-rich open woodlands to plantations: Aerial photographs tell a story of rapid disappearance of key oak-woodland habitats in temperate Europe
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Štěpán Vodka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GAPS IN PROCESSING OF LAND-USE ANALYTIC DATA DEMONSTRATED ON KEY STUDY OF MINING LANDSCAPE KARVINA
Ilona VYBÍRALOVÁ, Tereza Aubrechtová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Geoinformační model rizikových růstových podmínek pro smrkové porosty v Podbeskydském a Beskydském bioregionu (Česká republika)
Pavel Samec, Petra Rychtecká, Matěj HORÁČEK, Kamil Turek, Veronika Vlčková
Rok: 2012, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Geomorphology of the Satina river valley (Lysá hora mountain group, Moravskoslezské Beskydy Mts)
Václav Stacke, Petr Tábořík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geomorphology of the Satina river valley (Lysá hora mountain group, Moravskoslezské Beskydy Mts)
Václav Stacke, Petr Tábořík
Rok: 2012
stať ve sborníku

Havarijní zhoršení jakosti vodních toků
Jana Bohdálková, Jiřina Vontorová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Havarijní zhoršení jakosti vodních toků
Jana Bohdálková, Jiřina Vontorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Husto v lužním lese: proměny lesa a krajiny při soutoku Moravy a Dyje v posledním století
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identification and analysis of areas of historical ponds (Chrudimka River Basin)
Renata Pavelková Chmelová, Jindřich FRAJER, Přemysl Pavka, Miriam Dzuráková, Pavel Adámek
Rok: 2012, AUPO Geographica
článek v odborném periodiku

Krajinný pokryv v katastrálním území Kunčičky od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Slezské Ostravy od roku 1836 do roku 2009
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Vítkovic od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Krajinný pokryv v katastrálním území Zábřeh VŽ od roku 1836 do roku 2009
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Laborator dendrogeomorfologie Ostravské univerzity
Karel Šilhán
Rok: 2012
stať ve sborníku

Landscape changes in the central part of the Karviná region from the first half of the 19th century to the beginning of the 21st century
Monika Mulková, Renata Popelková, Petr Popelka
Rok: 2012, Ekológia. International Journal for Ecological Problems of the Biosphere
článek v odborném periodiku

Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Landslide depressions - important witnesses of the landscape evolution in the Outer Western Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2012
stať ve sborníku

Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Megalandslide in the Northern Caucasus foredeep (Uspenskoye, Russia): geomorphology, possible mechanism and age constraints
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Alexander Strom, Veronika Smolková, Oleg Zerkal
Rok: 2012
stať ve sborníku

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy

Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Rok: 2012
certifikované metodiky a postupy


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub