Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Permafrost and climatic change in Mongolia
Jindřich Kynický, Martin Brtnický, Dušan Vavříček, Radka Bartošová, Majigsuren Yondon
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika kleče v Hrubém Jeseníku
Leo Bureš, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Jan Hradecký
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problematika odpadů v Moravskoslezském kraji
Radka Bartošová, Radka Bartošová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici
Jaroslav Aichler, Martin Adamec, Leo Bureš, Jan Hradecký, Radek Dušek, Josef P. Halda, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Lukáš Merta, Tomáš Pánek, Magda Zmrhalová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problems of (dis)continuous sediment movement in the Býčinec Basin (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Václav Škarpich
Rok: 2009
stať ve sborníku

Problems of (dis)continuous sediment movement in the Býčinec Basin (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Václav Škarpich
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přesnost souřadnic z totálních stanic
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 2009, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Retrospektivní analýza vývoje krajiny s využitím geoinformačních technologií
Renata Popelková
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Sesuvy hrazená jezera a jejich význam pro poznání krajiny
Veronika Smolková
Rok: 2009, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Silesian Beskydy -selected spring-drainage and water-guality parameters
Tomáš Rozehnal
Rok: 2009, Beskydy
článek v odborném periodiku

Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts: distribution, typology, chronology
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2009
stať ve sborníku

Současný stav dolu Frenštát a jeho začlenění do krajiny
Hana Bordovská, Radka Bartošová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Stabilita permafrostu v severním Mongolsku
Jindřich Kynický, Pavel Samec, Radka Bartošová, Hana Cihlářová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stabilita permafrostu v severním Mongolsku
Jindřich Kynický, Pavel Samec, Radka Bartošová, Hana Cihlářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Impact of Industrialization on the Landscape of the Ostrava-Karviná Mining District. Landscape Changes in the Central Part of the Karviná Region from the First Half of the 19th Century to the Beginning of the 21st Century
Renata Popelková, Monika Mulková, Petr Popelka
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The influence of Leaf Accumulations on the Function of Step-Pool systems in Mountain Streams
Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Rok: 2009
stať ve sborníku

Time constraints for the evolution of a large slope collapse in karstified mountainous terrain of the southwestern Crimean Mountains, Ukraine
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán, Veronika Smolková, Viola Altová
Rok: 2009, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Use of electrical resistivity tomography in the research of mountain ridge disintegration
Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Use of electrical resistivity tomography in the research of mountain ridge disintegration
Petr TÁBOŘÍK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vizualizace prostorových dat: chaos v dimenzích
Radek Dušek, Jakub Miřijovský
Rok: 2009, Geografie Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování
Martin Adamec
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování
Martin Adamec
Rok: 2009, ArcREVUE
článek v odborném periodiku

Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů
Radek Dušek
Rok: 2009, Kartografické listy
článek v odborném periodiku

Vliv prostorových efektů na vnímání hodnot kruhových diagramů
Radek Dušek
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku
Tomáš Pánek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vznik inicálních půd na sedimentárních horninách v kamenolomech: srovnání půdních vlastností iniciálních epipedonů
Jindřich Kynický, Aleš Bajer, Radka Bartošová, Hana Cihlářová, Pavel Samec
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vznik inicálních půd na sedimentárních horninách v kamenolomech: srovnání půdních vlastností iniciálních epipedonů
Jindřich Kynický
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy
Leo Bureš, Martin Adamec, Jan Hradecký, Radim Kočvara, Josef P. Halda, Tomáš Kuras, Magda Zmrhalová
Rok: 2009
stať ve sborníku

A reconstruction of a former rockslide-dammed lake: the case of the Kokomeren River valley (Tien Shan, Kyrgyzstan)
Filip Hartvich, Francesco Mugnai, Chiara Proietti, Veronika Smolková, Alexander Strom
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A reconstruction of a former rockslide-dammed lake: the case of the Kokomeren River valley (Tien Shan, Kyrgyzstan)
Filip Hartvich, Francesco Mugnai, Chiara Proietti, Veronika Smolková, Alexander Strom
Rok: 2008
stať ve sborníku

Apatite fission track and (U-Th)/He dating of teschenite intrusions gives time constraints on accretionary processes and development of planation surfaces in the Outer Western Carpathians
Martin Danišík, Tomáš Pánek, Dalibor Matýsek, István Dunkl, Wolfgang Frisch
Rok: 2008, Zeitschrift für Geomorphologie, NF Hauptbände
článek v odborném periodiku

Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: Case studies from the Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2008, Polska Akademia Nauk
kapitola v odborné knize

Cultural and Mining Landscapes: Different Changes and Different Methods to Evaluate the Landscape Development
Monika Mulková, Hana Svatoňová, Renata Popelková
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Deep-seated gravitational slope deformations and their influence on consequent mass movements (case studies from the highest part of the Czech Carpathians)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2008, Natural Hazards, Springer
článek v odborném periodiku

Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
Karel Šilhán
Rok: 2008, Časopis Slezského Muzea Opava (A)
článek v odborném periodiku

Dynamicky orientovaný hierarchický GMIS
Alžbeta Medveďová, Jozef Minár, Roberta Prokešová
Rok: 2008, Geomorphologia Slovaca et Bohemica
článek v odborném periodiku

Elementary forms for land surface segmentation: The theoretical basis of terrain analysis and geomorphological mapping
Jozef Minár, Ian S. Evans
Rok: 2008, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2008, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
článek v odborném periodiku

Geoecological Effects of Mass-movements on Habitats - the Case Studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Geoecological Imprints Of Mass Movements On Habitats - Case Studies From The Czech Part Of The Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Jiří Švarc
Rok: 2008, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
Karel Šilhán
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geoinformatická podpora srážkoodtokového modelování
Martin Adamec, Jaromír Kaňok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Geomorphic Evidence of Debris Flows in Culmination Parts of the Czech Flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Geomorphic Evidence of Debris Flows in Culmination Parts of the Czech Flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geomorphic Evolution of the Crimean Mountains: Surface Uplift and Decay of Mountains by Giant Landslides
Tomáš Pánek
Rok: 2008, Neuveden
odborná kniha

Geomorphologic and Geological Investigation of the Siruyeh Landslide, West Semirom (Iran)
Veronika Smolková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geomorphological evidence of fossil debris flows in the Czech part of the flysh Carpathians
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2008
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub