Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Geomorfologický sborník 6
Jan Hradecký, Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Tomáš Pánek
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Geomorfologie údolí Bučacího potoka (Moravskoslezské Beskydy)
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Geomorphic evidences of ancient catastrophic flow-like landslides in the midmountain ridges of the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu
Jozef Minár, Pavel Mentlík
Rok: 2007
stať ve sborníku

GIS Day 2007
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký
Rok: 2007, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
článek v odborném periodiku

Havarijní stavy znečištění vodních toků v povodí Odry
Jana Bohdálková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Havarijní stavy znečištění vodních toků v povodí Odry
Jana Bohdálková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Havarijní zhoršení jakosti povrchových vod v povodí Odry
Jana Bohdálková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hluboká svahová deformace na Čertově mlýně
Tomáš Pánek, Petr TÁBOŘÍK, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Martin Adamec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Kartografie na katedře fyzické geografie a geoekologie
Renata Sedláriková, Radek Dušek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor (Ukrajina)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2007
stať ve sborníku

Landslide complex in the northern part of the Silesian Beskydy Mountains (Czech Republic)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Radka Klimová
Rok: 2007, Landslides; Springer
článek v odborném periodiku

Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Landslide Dams in the Czech Part of the Flysch Carpathians
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Kirchner
Rok: 2007, Wydawnictwo Pandit
kapitola v odborné knize

Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main mountain ridge and northern foothills
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Large landslides in the Crimean Mountains: case studies from the main ridge and northes foothills
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modelování hydrologických extrémů s podporou DPZ a GIS.
Martin Adamec, Markéta Hanzlová, Jiří Horák, Jan Unucka, Dušan Žídek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modelování vlivu land use na erozní procesy s podporou GIS.
Jan Unucka, Martin Adamec
Rok: 2007
stať ve sborníku

Morfometrie povodí jako predispoziční faktror vzniku blokovobahenních proudů
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Morfometrie ve vztahu k dosahu blokovobahenních proudů na příkladu Smrku v Moravskoslezských Beskydech
Karel Šilhán
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely
Radek Dušek, Jan Mach
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nahrazení Křovákova zobrazení pro geografické účely
Radek Dušek, Jan Mach
Rok: 2007
stať ve sborníku

(Non-)Sustained Management of Water Streams - Problems of Gravel-Bed Rivers (Czech Republic)
Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ouro Preto - metropole brazilského rudohoří
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2007, Geografia
článek v odborném periodiku

Pozemní digitální fotogrammetrie jako možný nástroj monitoringu laterální eroze vodních toků
Radek Dušek, Marek Drozdek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Průsečík přímky s kružnicí (kvazipolární metoda)
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa
Rok: 2007, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Přírodní poměry České republiky
Jan Hradecký, Aleš Dolný, Tomáš Pánek, Dan Bárta, Lubomír Hanel, Martin Waldhauser, Otakar Holuša
Rok: 2007, ČSOP, MŽP ČR, Taita
kapitola v odborné knize

Reálné a potenciální změny půdorysu údolní sítě v oblasti vážsko-moravského rozvodí, Slovensko-moravské Karpaty
Veronika Smolková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Runoff modelling and its spatial variability in dependence on land use
Milan Trizna
Rok: 2007, Moravian geographical report
článek v odborném periodiku

Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Sesuvné hráze v české části flyšových Karpat: základní typy, geomorfometrie, sedimentologie a datování
Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Štěrkonosný tok Morávka - vývojové trendy korytové morfologie a revitalizační opatření
Jan Hradecký
Rok: 2007
stať ve sborníku

Terénní a laboratorní dokumenmace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána
Zdeněk Gába, Jarmila Vašíčková, Dalibor Matýsek, Tomáš Rozehnal
Rok: 2007, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
Radka Bartošová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání diagramových znaků na tematických mapách
Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vybrané krajino-ekologické charakteristiky části povodí řeky Olše a jejich vývoj v čase
Renata Sedláriková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití elektrické odporové tomografie (ERT) v geomorfologii
Karel Šilhán, Tomáš Pánek
Rok: 2007, Miscellanea Geographica
článek v odborném periodiku

Výzkum svahových deformací na Čertově mlýně (Moravskoslezské Beskydy)
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum svahových deformací na Čertově mlýně (Moravskoslezské Beskydy)
Petr TÁBOŘÍK, Tomáš Pánek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Zdroje a parametry dnových sedimentů bystřinných toků Moravskoslezských Beskyd (na příkladu toku Tyra)
Jan Hradecký, Zdeněk Přibyla
Rok: 2007
stať ve sborníku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Comparison of the mathematical modelling with help of the metod fuzzy aproximation and the Runge-Kutt metod.
Lubomír Müller
Rok: 2006, Geographic Review
článek v odborném periodiku

Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
Jan Hradecký, Igor Pelíšek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Effect of Holocene Landslide Activity on the Landscape Pattern And Behaviour in The Czech Carpathians
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Karel Kirchner, Jan Lacina
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fuzzy approach in geomorphological mapping
Jozef Minár
Rok: 2006, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub