Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Fuzzy množiny jako nástroj geografického modelování/v tisku/
Lubomír Müller
Rok: 2006
stať ve sborníku

Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací
Radek Dušek, Arnošt Wahla
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Geomorphological Hazards in Slovakia
Milan Trizna, Jozef Minár, Ivan Barka, Ján Urbánek, Miloš Stankoviansky, Jozef Jakál
Rok: 2006, Studia geomorphologica Carpatho-Balkanica
článek v odborném periodiku

Geomorphological information system: physical model and options of geomorphologhical analysis.
Pavel Mentlík, Karel Jedlička, Jozef Minár, Ivan Barka
Rok: 2006, Geografie - Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

GIS Day 2006
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Jáva
Tomáš Pánek
Rok: 2006, Geografia
článek v odborném periodiku

Javorníky - Moravskoslezské Beskydy
Tomáš Pánek
Rok: 2006, Dajama
odborná kniha

Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích
Radek Dušek, Martin Adamec
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvartérní vývoj reliéfu na vnějších kuestách Krymských hor
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2006
stať ve sborníku

Large-scale landslides in the culmination part of the Czech flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Large-scale landslides in the culmination part of the Czech Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mapy v počítači
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (ukrajina)
Tomáš Pánek, Veronika Smolková, Jan Hradecký, Karel Šilhán
Rok: 2006
stať ve sborníku

(Mega)sesuvy na vnějším kuestovém pásmu Krymských hor (Ukrajina): predispozice, stáří a vztah ke kvartérnímu vývoji reliéfu
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modelování přesnosti geomorfologických dat
Radek Dušek, Marek Drozdek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modelování vlivu land use na odtokové vztahy s podporou GIS
Martin Adamec, Lucie Březková, Markéta Hanzlová, Jiří Horák, Jan Unucka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
Tomáš Pánek, Karel Šilhán
Rok: 2006
stať ve sborníku

Některé možnosti geografického modelování pomocí fuzzy množin../v tisku/
Lubomír Müller
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pôdne parametre a ich priestorová variabilita, tvorba pedotematických máp v semidetailnej mierke
Radek Dušek, Vladimír Hutár
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Povodňový potenciál na území Slovenskej republiky
Jozef Minár, Milan Trizna, Ivan Barka, Radoslav Bonk
Rok: 2006, Geo-grafika, Ipeľská 5, 821 07 Bratislava
odborná kniha

Poznámky k edafické kategorii F (svahová, kapradinová).
Milan Žárník
Rok: 2006
stať ve sborníku

Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd.
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians
Jan Hradecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Principal Changes in Channel Morphology Induced by Man in the Czech Carpathians
Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Prologue: Progress in methods of geomorphological research
Jan Kalvoda, Jozef Minár
Rok: 2006, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Realizace RVP ZŠ a SŠ s podporou webových zdrojů informací
Radek Dušek, Arnošt Wahla
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: Vývoj troch relevantných konvencií v kartografii
Jaromír Kaňok, Ján Pravda
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reconstruction of paleogeomorphological systems as a part of geomorphological analysis ? case study of surroundings of Prášilské Jezero lake and Laka lake (Šumava Mts., Czech Republic).
Pavel Mentlík, Jozef Minár
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rocklides in the Crimean mountains (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Veronika Smolková, Karel Šilhán
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rockslides in the Crimean Mountains (Ukraine)
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2006
stať ve sborníku

Same ways analysis of the Regional Potential with help of the Multifactoral Analysis../v tisku/
Lubomír Müller
Rok: 2006
stať ve sborníku

Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

The effects of black coal deep mining to the landscape development in Lazy mining area
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Floods - a New Economical Problem
Lubomír Müller
Rok: 2006
stať ve sborníku

THE GEOMORPHOLOGICAL TRANSFORMATION OF THE HODSLAVICKÝ JAVORNÍK BRACHYSYNCLINE (THE MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY MTS., CZECH REPUBLIC)
Barbara Žižková, Tomáš Pánek
Rok: 2006, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

The hints of the pastness in the dynamic changing landscape
Renata Sedláriková, Monika Mulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Unemployment : A Global Problem and Threat
Lubomír Müller
Rok: 2006
stať ve sborníku

Využití leteckých snímků a map při studiu paměti krajiny na příkladu severní části okresu Karviná
Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Využívání map a družicových snímků - současné trendy v geografii
Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj leteckého snímkování a jeho využití pro sledování vývoje těžby nerostných surovin na Jesenicku
Renata Sedláriková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Water Streams as Antropogenically Disturbed Landscape Elements - Cases from Czech Carpathians.
Jan Hradecký
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zosuvmi hradené jazerá
Veronika Smolková, Tomáš Pánek
Rok: 2006, Geografia
článek v odborném periodiku

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Analýza vážsko-moravského rozvodí ve Slovensko-moravských Karpatech z hlediska reálných a potenciálních změn v údolní síti
Veronika Smolková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Angkor - chrámy v pralese
Tomáš Pánek
Rok: 2005, Geografia
článek v odborném periodiku

Aproximace Křovákova zobrazení pro geografické účely
Radek Dušek, Jan Mach
Rok: 2005
stať ve sborníku

Bonitované půdně ekologické jednotky - změny po roce 1990
Radek Dušek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Čantoryjská hornatina
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2005, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub