Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
Jan Hradecký
Rok: 2003
stať ve sborníku

Pustkovecký bludný balvan
Jarmila Vašíčková, Tomáš Rozehnal
Rok: 2003
stať ve sborníku

Remote Sensing Laboratory, Department of Forest Resource Management and Geomatics, Swedish University of Agricultural Sciences (Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU)
Renata Sedláriková
Rok: 2003
působení v zahraničí

Režim malých vodností horního toku Ostravice
Jana Bohdálková
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Režim malých vodností horního toku Ostravice
Jana Bohdálková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Sandberg (Malé Karpaty Mts.) - the quaternary tectonics and its consequences
Jozef Minár, Mária Bizubová, Zora Machová, Ivan Barka
Rok: 2003, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Silesian Identity outside of Poland
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2003, Economic and Environmental Studies
článek v odborném periodiku

Slope processes of the Czech part of Silesian Beskydy Mts.: occurence, preconditions and dating
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slope processes of the Czech part of the Silesian Beskydy Mts - occurence, preconditions and dating
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2003, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Soumrak kartometrie
Radek Dušek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Stredohorská roveň v Západných Karpatoch ako tektoplén: Náčrt pracovnej hypotézy, [Midmountain level in the West Carpathians as tectoplain: outline of the work hypothesis]
Jozef Minár
Rok: 2003, Geografický časopis
článek v odborném periodiku

The Turčianska Kotlina basin: The example of intramountain basin evolution
Mária Bizubová, Jozef Minár, Zora Machová
Rok: 2003, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Užití systému MATLAB pro stanovení vlivu konfigurace na přesnost geodetických úloh
Radek Dušek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vybrané environmentální problémy a zásobování vodou ostravského regionu
Lubomír Müller
Rok: 2003, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Výuka kartografie a geoinformatiky na Ostravské univerzitě v Ostravě
Radek Dušek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Eva Břízová, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2003, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
článek v odborném periodiku

Zapletal Ladislav
Vladislav Kříž, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 2003, Ostravská univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
Vladislav Kříž
Rok: 2003, Geografie
článek v odborném periodiku

3D mapa, virtuální mapa
Radek Dušek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

3D mapa, virtuální mapa
Radek Dušek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Anthropogenic Pollution of Spolents
Jan Prášek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Charakteristika rekultivačních prací v lokalitě Orlová-Zimný důl ( složiště popelovin ČEZ a.s.)
Jan Prášek
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
Jan Hradecký
Rok: 2002
stať ve sborníku

Doktorská práce. Využití geomorfologických technik při studiu neotektoniky.
Ladislav Buzek, Michal Bíl
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doktorská práce. Využití geomorfometrických technik při studiu neotektoniky.
Ladislav Buzek, Michal Bíl
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Ecological management in Cracow town
Lubomír Müller
Rok: 2002
stať ve sborníku

Fytoremediace organických a anorganických polutantů s použitím vybraných dřevin a zemědělských plodin
P. Tlustoš, Jan Prášek
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geografia pre 1. ročník gymnázií : 1. diel
Ľudovít Mičian, Jozef Minár, Milan Trizna, Aj.
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Geomorfologické apórie ako logicky riešiteľné rozpory a staronový pohľad na stredohorskú roveň, [Geomorphological aporias as a logically negotiable contradictions and rehashed look at the midmountains level]
Jozef Minár
Rok: 2002, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Geomorphic research in areas affected by a disaster = Geomorfologický výskum v katastrofou postihnutých územiach
Jozef Minár
Rok: 2002
stať ve sborníku

Gravitational and aeolian gradient in the forming geomorphosystems (on example of Devínska Kobyla Mountains)
Ivan Barka, Jozef Minár
Rok: 2002
stať ve sborníku

Hodnocení časových změn morfodynamiky beskydských toků za využití historických map a leteckých snímků.
Jan Hradecký
Rok: 2002, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

HODNOCENÍ ČASOVÝCH ZMĚN MORFODYNAMIKY BESKYDSKÝCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ HISTORICKÝCH MAP A LETECKÝCH SNÍMKŮ
Jan Hradecký
Rok: 2002, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Hory severního Řecka
Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2002, Geografia - Časopis pre základní, stredné a vysoké školy
článek v odborném periodiku

K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
Tomáš Pánek
Rok: 2002, Geomorfologický Sborník
článek v odborném periodiku

Mapování výskytu neofytů a příprava GIS pro NPP Landek
Renata Sedláriková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Monitoring of sawfly (Hymenoptera: Tenthredinidae) infestation on spruce.
Jaroslav Holuša, Otakar Holuša
Rok: 2002, Journal of Forest Science
článek v odborném periodiku

Morfostrukturní a morfodynamické aspekty reliefu flyšových Karpat /na příkladu Západních Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny/
Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Monika Mulková
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Municipal Management Program in Cracow
Lubomír Müller
Rok: 2002
stať ve sborníku

Některé environmentální problémy ostravského regionu
Lubomír Müller
Rok: 2002
stať ve sborníku

New record of psocid Philotarsus parviceps (Psocoptera: Philotarsidae) from Slovakia.
Otakar Holuša, Jaroslav Holuša
Rok: 2002, Biologia
článek v odborném periodiku

Nezaměstnanost v Moravskoslezskémkraji v komparaci s ostatními regiony NUTS II. v ČR a některými regiony NUTS II. v EU
Lubomír Müller
Rok: 2002
stať ve sborníku

Oponentní posudek: Prostorové analýzy s aplikacemi na trhu práce. Habilitační práce
Jaromír Kaňok, Jiří Horák
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Potenciální požadavky na kartografické dílo na příkladu souřadnicových systémů pro regionální hydrologický atlas
Radek Dušek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Prejavy katastrofických geomorfologických procesov v reliéfe Devínskej Kobyly, [Manifestations of catastrophic processes in landforms of the Devínska Kobyla Mt.]
Jozef Minár
Rok: 2002, Geomorphologia Slovaca
článek v odborném periodiku

Problematika antropogenního ovlivnění řek povodí Odry a jeho vizualizace v návrhu
Jaromír Kaňok
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Problematika intraorogenní a trans orogenní údolní sítě v Moravskoslezských Beskydech
Tomáš Pánek
Rok: 2002, Geomorphologica Slovaca
článek v odborném periodiku

Projevy neotektoniky v reliéfu vybraných zlomových zón 4eského masivu..
Jan Prášek, P. Štěpančíková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přednáškové pobyty hostujících profesorů
Lubomír Müller
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příklady map z navrhovaného hydrologického atlasu povodí horní Odry
Jaromír Kaňok
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub