Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Recenze: Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu.
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek, .. A Kol.
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Revitalizace složišť a neúrodné půdy ozeleňováním
Jan Hrubý, Božena Badalíková, Jan Prášek
Rok: 2002, Úroda, Časopis pro rostlinnou produkci
článek v odborném periodiku

Těžké kovy a jejich výskyt mj. v půdách při rekultivačních pracích.
Jan Prášek
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Thajsko - země úsměvů
Tomáš Pánek
Rok: 2002, Geografia - Časopis pre základné, stredné a vysoké školy.
článek v odborném periodiku

The Morphotectonics of the Eastern Marginal Slope of the Ropice Range
Tomáš Pánek, R. Duras
Rok: 2002, Moravian Geographical Reports
článek v odborném periodiku

The some ways of the revitalisation - Brown Fields
Lubomír Müller
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The some ways of the revitalisation - Brown Fields
Lubomír Müller
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ukázky map z výzkumu české části Slezska
Jaromír Kaňok
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv konformního zobrazení na rozlohu ČR
Radek Dušek, O. Hájek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vlivy zemědělských a lesnických zásahů na některé změny v krajině
Ladislav Buzek
Rok: 2002, Biologie,chemie,zeměpis
článek v odborném periodiku

Využití geomorfometrických technik při studiu neotektoniky.
Ladislav Buzek, Michal Bíl
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Využití leteckých snímků v krajinoekologickém a geomorfologickém mapování
Monika Mulková, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Základy pedologie a pedogeografie
Ladislav Buzek, Tomáš Pánek
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zvláštnosti vodního režimu Ostravice a jejich význam
Vladislav Kříž
Rok: 2002
stať ve sborníku

1. a 2. díl / 35 hesel/
Ladislav Buzek
Rok: 2002, Encyklopedie Slezska
článek v odborném periodiku

Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území ČR
Vladislav Kříž
Rok: 2001, Geografie - sborník české geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Bioremediace půd znečištěných ropnými látkami a těžkými kovy.
Jan Prášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Bio-remeditation of polluted non-agricultural land by petroleum products.
Jan Hrubý, Božena Badalíková, Jan Prášek, Václav Ševčík
Rok: 2001
stať ve sborníku

Contemporary geomorphological processes of culmination parts in the Ukrainian Carpathians
Jan Hradecký, Ivan Kruhlov, Tomáš Pánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Czeska cześć Śląska Cieszyńskiego w świadomośći mieskańców-mapa mentalna
Jaromír Kaňok, Jerzy Runge, Tadeusz Siwek, .. A Kol.
Rok: 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
kapitola v odborné knize

Dynamika současných krajinotvorných procesů v ukrajinské části Východních Karapt (Černohorský a Marmarošský masiv)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Ivan Kruhlov, Jan Prášek
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach
Jozef Minár, Ivan Barka, Radoslav Bonk, Mária Bizubová, Jozef Čerňanský, Vladimír Falťan, Ján Gašpárek, Mladen Kolény, Miroslav Kožuch, Dagmar Kusendová, Zora Machová, Ľudovít Mičian, Eva Mičietová, Radovan Michalka, Ján Novotný, Ivan Ružek, Peter Švec, Peter Tremboš, Milan Trizna, Michal Zaťko
Rok: 2001, Geografika
odborná kniha

Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean Peninsula (Ukraine)
Jan Prášek, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Ivan Kruhlov
Rok: 2001, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku

Georeliéf a povodne, prístupy k poznávaniu vzájomných vzťahov, [The landform an the floods - approaches to the cognition of the correlations]
Alžbeta Medveďová, Jozef Minár
Rok: 2001
stať ve sborníku

Globalizace a životní prostředí
Lubomír Müller
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kartografické hodnocení školního atlasu České republiky (Kartografie Praha, a.s., 2000)
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek, Radek Dušek, M. V. Drápela, S. Novák, M. Mikšovský, L. Friedmanová, K. Klečková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kartografické vyjádření míry slezské identity na základě srovnání mentální mapy Slezska s mapou slezské národnosti
Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Kartografické vyjádření míry slezské identity na základě srovnání mentální mapy Slezska s mapou slezské národnosti
Jaromír Kaňok
Rok: 2001, Kartografické listy
článek v odborném periodiku

Krymské hory
Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Rok: 2001, Geografia
článek v odborném periodiku

Malé vodní nádrže a přehrážky na horských tocích Západních Beskyd a Slovensko-moravských Karpat
Vladislav Kříž
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapa regionální identity českého Slezska
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapování antropogenní změn krajiny v poddolovaných oblastech
Monika Mulková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mapování regionální identity pomocí mentálních map
Tadeusz Siwek, Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mentální mapa Slezska jako argument pro nový název kraje (Slezskomoravský?, Moravskoslezský?)
Jaromír Kaňok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Mezinárodní seminář. Současný stav geomorfologických výzkumů
Jan Prášek, Karel Kirchner
Rok: 2001, Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Monitoring rekultivačních staveb s využitím DPZ na příkladu rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice v Orlové-Zimném dole
Monika Mulková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy )
Tomáš Pánek
Rok: 2001, Geografie-Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Nauka o krajině. Učební texty Ostravské univerzity v Ostravě
Jan Hradecký, Ladislav Buzek
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Některé environmentální problémy Ostravského regionu
Lubomír Müller
Rok: 2001
stať ve sborníku

Nové defilé kvartéru na okraji terasy v Zábřehu nad Odrou
Tomáš Rozehnal, J. Vašíčková
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ochrana životního prostředí a etika podnikání
Lubomír Müller
Rok: 2001
stať ve sborníku

Poznámky k článku Tomáše Ondřeje "Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí"
Tomáš Pánek
Rok: 2001, Geografie - sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Poznámky ke článku T. Ondřeje " Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí"
Tomáš Pánek
Rok: 2001, Geografia- Sborník ČGS
článek v odborném periodiku

Prostorová představivost v kartografii
Radek Dušek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Přehled poznatků o paleozoiku Nízského Jeseníku
Jan Prášek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Příprava celkového vyhodnocení dvacetileté řady sledování plaveninového režimu v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance
Ladislav Buzek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Přírodní katastrofy
Ladislav Buzek
Rok: 2001, Biologie-Chemie-Zeměpis
článek v odborném periodiku

Recenze: Aplikovaná kartografie I. - tematické mapy. Vysokoškolská skripta.
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rigorózní práce v oboru Fyzická geografie: Maximální roční průtoky vybraných vodoměrných stanic horní Moravy
Vladislav Kříž, Eva Mrhačová, Tomáš Řehánek
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sledování obsahu vybraných těžkých kovů v plodnicích hub.
Jan Prášek
Rok: 2001
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub