Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Geologie české části hornoslezské pánve - fauna uhlonosného karbonu
Miroslav Dopita, František Řehoř
Rok: 1997, Ministerstvo životního prostředí ČR
odborná kniha

Geomorfologický vývoj Pohronského Inovca
Jozef Minár
Rok: 1997
stať ve sborníku

Geomorphological Observations in the Area of the Bečva Geodynamic Polygon (the Moravskoslezské Beskydy Mountains)
Jan Kalvoda, Jan Prášek
Rok: 1997, Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica
článek v odborném periodiku

GIS - Geoinformatika
Jaromír Kaňok
Rok: 1997
stať ve sborníku

Informační systémy o území-geografické informační systémy-geoinformatika
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

IX. seminář "GIS ve státní správě".
Jaromír Kaňok
Rok: 1997
stať ve sborníku

Kartografie, GIS a DPZ na Ostravské univerzitě
Jaromír Kaňok, Lumír Dokoupil
Rok: 1997
stať ve sborníku

Malé vodní nádrže Moravskoslezských Beskyd
Vladislav Kříž
Rok: 1997
stať ve sborníku

Mezinárodní aspekty ekologie
Lubomír Müller
Rok: 1997
stať ve sborníku

Ostravsko ve svrchním karbonu
František Řehoř
Rok: 1997, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Povodňová situace v červenci 1997 na severní Moravě a ve Slezsku
Tomáš Řehánek, Vladislav Kříž
Rok: 1997
stať ve sborníku

Působení v zahraničí: Řešení mezinárodního grantu KBN nr 9 S602 04603, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice-Sosnowiec
Jaromír Kaňok
Rok: 1997
působení v zahraničí

Quantitative analyses of travel development in Czech Republic 1985-1994
Marie Müllerová, Lubomír Müller
Rok: 1997, Econ 1997
článek v odborném periodiku

Quantitative analysis of the development of the tourism in the Czech Republic 1985-1994
Marie Müllerová, Lubomír Müller
Rok: 1997
stať ve sborníku

Recenze: Cvičení z GIS I - systém IDRISI. Vysokoškolská skripta
Jaromír Kaňok, Vít Voženílek, Pavel Sedlák
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: Globální střední zkreslení v mapách světa
Jaromír Kaňok, Richard Čapek
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: K možnostem uplatnění prostorově lokalizovaných informací ve státním informačním systému ČR
Jaromír Kaňok, Lidmila Janečková, Růžena Zimová
Rok: 1997
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rekultivace složiště popelovin
Jan Prášek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Řešení konformního zobrazení České republiky pomocí programu MATLAB
Zdeněk Skořepa, Radek Dušek
Rok: 1997, Geodetický a kartografický obzor
článek v odborném periodiku

Sborník mezinárodní vědecké konference konané 3.-4.4. 1997 v Ostravě.
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů
Rok: 1997
ediční a redakční práce

Selected aspects of geoecological regionalization at detailed scales
Jozef Minár, Peter Tremboš
Rok: 1997, Acta Universitatis Carolinae. Geographica
článek v odborném periodiku

Státní politika životního prostředí
Lubomír Müller
Rok: 1997
stať ve sborníku

Stručná charakteristika reliéfu a současných morfogenetických procesů v karpatských povodích Odry na území České republiky
Ladislav Buzek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Technické muzeum Tatry Kopřivnice
Lubomír Müller
Rok: 1997, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Trends of the river runoff in the Upper Oder Basin
Damian Absalon, Jaromír Kaňok, Vladislav Kříž, Stanislaw Czaja, Andrzej Jankowski
Rok: 1997
stať ve sborníku

Tvorba atlasů malých oblastí technologií GIS
Jaromír Kaňok
Rok: 1997, Kartografické listy
článek v odborném periodiku

Úprava podkladů k určení faktorů K a R pro univerzální rovnici ztráty půdy
Radek Dušek, Zdeněk Skořepa, František Švehla
Rok: 1997
stať ve sborníku

Versorgung des Grossraum Ostrava mit Wasser
Lubomír Müller
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vliv litologického charakteru podloží zalesněného reliéfu na morfometrické charakteristiky a vodní erozi
Ladislav Buzek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vodárenské nádrže v Moravskoslezských Beskydech a možnosti ohrožení jejich provozu
Ladislav Buzek
Rok: 1997, Geografie, Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Využití klejonáže a garnisáže k zajittiní svahových nátrží a strží v Hrubém Jeseníku
Vladislav Kříž
Rok: 1997
stať ve sborníku

Základy geoekologie. Učební texty Ostravské univerzity v Ostravě
Ladislav Buzek
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zamyšlení nad knihou: Digitální data v informačních systémech
Jaromír Kaňok
Rok: 1997, Geografie-Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Zásobování ostravska vodou
Lubomír Müller
Rok: 1997
stať ve sborníku

100 let meteorologických pozorování na Lysé hoře
Vladislav Kříž, Radim Tolasz
Rok: 1997
stať ve sborníku

Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewni górnej Odry
Andrzej Jankowski, Andrzej Jankowski, Vladislav Kříž
Rok: 1996, Uniwersytet Ślaski
kapitola v odborné knize

Charakterystyka wybranych elementów meteorologicznych i hydrologicznych w wieloleciu 1961-1990
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů, Damian Absalon, Mieczyslaw Lesniok
Rok: 1996, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
kapitola v odborné knize

Dvě jubilea vysokoškolské geografie na Ostravsku
Vladislav Kříž, Petr Šindler
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Faktory urychlené eroze v jižním horském zázemí Ostravské průmyslové oblasti
Ladislav Buzek
Rok: 1996, Geografie, Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Geomorfologická regionalizácia Diviackej pahorkatiny
Jozef Minár
Rok: 1996
stať ve sborníku

Geomorfologie a plaveninový režim v povodí Červíku (střední část Moravskoslezských Beskyd)
Ladislav Buzek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Hydrologické a ekologické problémy povodí horní Odry
Vladislav Kříž
Rok: 1996
stať ve sborníku

Hydrologický uzel a vodohospodářská soustava Odry
Vladislav Kříž
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Mathematical modelling and prediction of the hydrogram
Lubomír Müller
Rok: 1996
stať ve sborníku

Mathematical modelling of the hydrographical schemes
Marie Müllerová, Lubomír Müller
Rok: 1996
stať ve sborníku

Mechová jezírka u Rejvízu
Vladislav Kříž
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Metodické aspekty analýzy ohrozenia vodných nádrží zanášaním z bezprostredného okolia (modelové riešenie)
Jozef Minár, Peter Tremboš
Rok: 1996
stať ve sborníku

Muzeum Tatry Kopřivnice
Lubomír Müller
Rok: 1996, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Niektoré teoreticko-metodologické problémy geomorfológie vo väzbe na tvorbu komplexných geomorfologických máp
Jozef Minár
Rok: 1996, UK
kapitola v odborné knize

Odplyw antropogeniczny
Jaromír Kaňok, Kolektiv Autorů
Rok: 1996, Uniwersytet Ślaski, Wydzial Nauk o Ziemi
kapitola v odborné knize


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub