Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic
Kristýna Schuchová, Jan Lenart
Rok: 2017
stať ve sborníku

Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic
Kristýna SCHUCHOVÁ, Jan Lenart
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geomorphological Aspects of Deep Mining at the Example of the Nízký Jeseník Upland, Czech Republic
Kristýna Schuchová, Jan Lenart
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Geomorphology and Hydraulics in Steep Mountain Channels
Tomáš Galia
Rok: 2017, CRC Press
kapitola v odborné knize

Geophysical anatomy of counter-slope scarps in sedimentary flysch rocks (Outer Western Carpathians)
Petr Tábořík, Jan Lenart, Vratislav Blecha, Jan Vilhelm, Ondřej Turský
Rok: 2017, Geomorphology
článek v odborném periodiku

Growth pattern of exposed tree roots as a tool for identification of the landslide velocity
Hana Přecechtělová, Karel Šilhán
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kamenné stoly, jejich predispozice a geneze
Jan Lenart
Rok: 2017, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Krajina, politika a veřejná správa
Tereza Aubrechtová, Eva Semančíková
Rok: 2017, ACADEMIA
kapitola v odborné knize

Landscape diversity of the Czech Republic
Radek Dušek, Renata Popelková
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Landscape integration in strategic policy documents
Tereza Aubrechtová, Eva Semančíková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Late Quaternary sackungen in the highest mountains of the Carpathians
Tomáš Pánek, Pavel Mentlík, Zbyněk Engel, Regis Braucher, Albert Zondervan, Aster Team
Rok: 2017, Quaternary Science Reviews
článek v odborném periodiku

Manual for dendrochronological measurement
Radek Tichavský, Karel Šilhán
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Manuál pro dendrochronologické měření
Radek Tichavský, Karel Šilhán
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mapa vinic, odrůd vín a vinařských podoblastí ve vinařské oblasti Morava
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Rok: 2017, Vinař - Sadař
článek v odborném periodiku

Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy
Lukáš Čížek, Pavel Šebek, Radek Bače, Jiří Beneš, Jiří Doležal, Miroslav Dvorský, Jan Miklín, Miroslav Svoboda
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii
Radek Dušek, Radek Kadlubiec
Rok: 2017
stať ve sborníku

Model plochy konstantní přesnosti pro hodnocení metod 3D mapování v geografii
Radek Dušek, Radek Kadlubiec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Morfologická odezva bystřinných koryt na dlouhodobé zásahy člověka v horských povodích na příkladu Moravskoslezských Beskyd (Česko)
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2017, Geografie
článek v odborném periodiku

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap
Rok: 2017
ostatní

ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2017
Jan Hradecký, Zdeněk Frélich, Petr Birklen, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Stanislav Ruman, Jiří Kroča, Miloš Zapletal
Rok: 2017
ostatní

Ohrožené světlomilné druhy odsouzeny k vymření v chráněných územích?
Jan Miklín, Pavel Šebek, Lukáš Čížek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Oprava hrazení beskydského štěrkonosného toku Mohelnice - jediné možné řešení, nebo promarněná příležitost?
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2017, Vodní hospodářství
článek v odborném periodiku

Otevřené lesy a vzácné druhy - ohrožené dědictví minulosti
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Rok: 2017, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.
Jan Lenart, Václav Škarpich
Rok: 2017
stať ve sborníku

Predisposition and genesis of crevice type caves in the Labský důl valley in the Giant Mts.
Jan Lenart, Václav Škarpich
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Predispozice a geneze rozsedlinových jeskyní v Labském dole v Krkonoších
Jan Lenart, Václav Škarpich
Rok: 2017, Opera Corcontica
článek v odborném periodiku

Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia
Jan Lenart, Jan Miklín
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Response of bed sediments on the grade-control structure management of a small piedmont stream
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2017, River Research and Applications
článek v odborném periodiku

Retence povodňových vod starými důlními díly
Kristýna Schuchová, Jan Lenart
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Rok: 2017
certifikované metodiky a postupy

Říční dřevo ve vybraných úsecích řeky Odry v CHKO Poodří
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2017, Poodří
článek v odborném periodiku

Snow avalanche and debris flow activity in the High Tatras Mountains: New data from using dendrogeomorphic survey
Karel Šilhán, Radek Tichavský
Rok: 2017, COLD REG SCI TECHNOL
článek v odborném periodiku

Společenské vnímání vodohospodářsky upravených a přírodě blízkých vodních toků na příkladu Moravskoslezských Beskyd a jejich předpolí
Zuzana Poledniková, Tomáš Galia
Rok: 2017, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Staff Mobility For Teaching
Tereza Aubrechtová
Rok: 2017
působení v zahraničí

Temporal dynamics of instream wood in headwater streams draining mixed Carpathian forests
Tomáš Galia, Karel Šilhán, Virginia Ruiz-Villanueva, Radek Tichavský, Markus Stoffel
Rok: 2017, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

The geomorphic impacts of culverts at paved forest roads: Examples from Carpathian headwater channels, Czech Republic
Tomáš Galia, Karel Šilhán, Václav Škarpich
Rok: 2017, CATENA
článek v odborném periodiku

Tree ring-based chronology of hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydro-meteorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe)
Radek Tichavský, Karel Šilhán, Karel Šilhán, Radim Tolasz
Rok: 2017, SCI TOTAL ENVIRON
článek v odborném periodiku

Tvorba vlastního písma jako základu kartografické znakové sady
Jan Miklín
Rok: 2017, ArcRevue
článek v odborném periodiku

University of Bonn
Tomáš Galia
Rok: 2017
působení v zahraničí

University of Zaragoza
Tomáš Galia
Rok: 2017
působení v zahraničí

Variability of Wolman pebble samples in gravel/cobble bed streams
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Kateřina GAJDOŠOVÁ, Petr KRPEC
Rok: 2017, Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus
článek v odborném periodiku

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic
Jan Miklín, David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek
Rok: 2017, Journal of Maps
článek v odborném periodiku

Vliv historické těžby železných rud v Podbeskydské pahorkatině a Moravskoslezských Beskydech na současný reliéf
Jan Lenart
Rok: 2017, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
článek v odborném periodiku

Výstupy srážkoodtokového modelování ve vybraných povodích a subpovodích a rešerše a sběr botanických a zoologických dat z CHKO Beskydy
Jan Hradecký, Stanislav Ruman, Václav Škarpich, Tomáš Galia, Šárka Cimalová, Vítězslav Plášek, Oto Kaláb
Rok: 2017
ostatní


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub