Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Využití DMR4G ve výzkumu sesuvů v Moravskoslezských Beskydech
Michal BŘEŽNÝ, Tomáš Pánek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje
Jan Miklín
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná zpráva k projektu za rok 2015: Optimalizace struktur dřevní hmoty pro revitalizace a přírodě blízké úpravy vodních toků
Martin SUCHARDA, Pavel Kožený
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ, Lukáš Čížek
Rok: 2016, Thayensia (Znojmo)
článek v odborném periodiku

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje
Jan Miklín, Jan Hradecký
Rok: 2016, Geografie
článek v odborném periodiku

Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Brno
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2016
certifikované metodiky a postupy

Aktivita sesuvu u obce Kozárovce (okres Levice, Slovensko)
Karel Šilhán, Ivan Ružek, Libor Burian, René Putiška
Rok: 2015, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anti-erosive construction in the Morávka River - problematic approach to management of flysch Carpathian rivers, Czech Republic
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Are sackungen diagnostic features of (de)glaciated mountains?
Tomáš Pánek, Pavel Mentlík, Bob Ditchburn, Albert Zondervan, Kevin Norton, Jan Hradecký
Rok: 2015, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Aspects of sediment transport in single-thread and anabranching river channels in Flysch Carpathians (a case study from the Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2015, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Bankfull widths in steep headwaters of the flysch Carpathians
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2015, -
článek v odborném periodiku

Can tree tilting indicate mechanism of slope movements?
Karel Šilhán
Rok: 2015, ENG GEOL
článek v odborném periodiku

Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River
Václav Škarpich, Matěj Horáček, Vladimír Šala, Tomáš Galia
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River
Václav Škarpich, Matěj Horáček, Vladimír Šala, Tomáš Galia
Rok: 2015
stať ve sborníku

Co předcházelo katastrofické reaktivaci sesuvu Ľubietová 1977?
Karel Šilhán, Roberta Prokešová, Alžbeta Medveďová, Martina Škodová, Miroslav Kardoš
Rok: 2015, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Connectivity of the coarsest fraction in headwater channels: imprints of fluvial processes and debris-flow activity
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2015, Geografiska annaler: Series A, Physical geography
článek v odborném periodiku

Crevice-type caves of the Moravskoslezské Beskydy Mts as important part of bats habitat
Josef Wagner, Václav Škarpich
Rok: 2015
stať ve sborníku

Deep structures of slopes connected with sandstone crags in the upland area of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland
Jan Urban, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Petr Tábořík
Rok: 2015, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Dendrogeomorphic approaches for identifying the probable occurrence of debris flows and related torrential processes in steep headwater catchments: The Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic
Radek Tichavský, Karel Šilhán
Rok: 2015, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Zdeněk Přibyla, Jan Hradecký
Rok: 2015
stať ve sborníku

Design criteria for restorations of mountain streams - examples from the Moravskoslezské Beskydy Mts
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Zdeněk Přibyla, Jan Hradecký
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dřevěná překážka určená ke vkládání do vodních toků
Martin SUCHARDA, Pavel Kožený
Rok: 2015
výsledky s právní ochranou

Erasmus+ Training Mobility - University of Bonn
Veronika Kapustová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Faktory ovlivňující vznik blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký
Rok: 2015, Geografie - Sborník České geografické společnosti
článek v odborném periodiku

Frequency, predisposition, and triggers of floods in flysch Carpathians: regional study using dendrogeomorphic methods
Karel Šilhán
Rok: 2015, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Geometrická přesnost mentálních map
Radek Dušek, Martin Adamec, Tomáš Holčák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Giant Landslides in Low-Gradient Landscapes: A Global Perspective
Tomáš Pánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hlavní pohledové vazby v krajinářské kompozici Františka Josefa Šlika
Jan ŠPERK
Rok: 2015, -Historická geografie
článek v odborném periodiku

Impacts of age-dependent tree sensitivity and dating approaches on dendrogeomorphic time series of landslides
Karel Šilhán, Markus Stoffel
Rok: 2015, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Landscape fragmentation as a policy issue
Tereza Aubrechtová, Eva Semančíková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Litologické vlastnosti štěrků Libotínského potoka (Podbeskydská pahorkatina)
Tomáš Galia
Rok: 2015, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

LONGITUDINAL PROFILES OF THE TATRA VALLEYS AS A MIRROR OF MORPHOTECTONIC DEVELOPMENT
Michal HAVAŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LONGITUDINAL PROFILES OF THE TATRA VALLEYS AS A MIRROR OF MORPHOTECTONIC DEVELOPMENT
Michal HAVAŠ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Modelování transportu dnových splavenin v pramenném úseku řeky Lubiny v Moravskoslezských Beskydech
Kateřina GAJDOŠOVÁ, Tomáš Galia
Rok: 2015, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Morphological patterns of crevice-type caves in sedimentary rocks of the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Lenart
Rok: 2015, J CAVE KARST STUD
článek v odborném periodiku

Mrtvá dřevní hmota v korytech toků
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2015
stať ve sborníku

Nová data o reaktivacích vybraných svahových deformací na Vsetínsku
Karel Šilhán
Rok: 2015, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
ostatní

Otevřené lesy, staré stromy a ohrožení brouci: důležitost přítomnosti, dědictví minulosti
Jan Miklín, Lukáš Čížek, Pavel Šebek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub