Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Publications
Pracovní stáž na University College London
Stanislav Ruman
Rok: 2015
působení v zahraničí

Příroda regionu Slezská brána
Jan Lenart, Hana Mižičová, Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2015, Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
odborná kniha

Recent progress in landslide dating: A global overview
Tomáš Pánek
Rok: 2015, PROG PHYS GEOG
článek v odborném periodiku

Recent sedimentation in landslide-dammed lakes in Outer Western Carpathians
Veronika Kapustová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rekonstrukce murové dráhy v povodí Keprnického potoka (Hrubý Jeseník) na základě dendrogeomorfologických metod
Radek Tichavský, Karel Šilhán
Rok: 2015, Zprávy o geologických výzkumech
článek v odborném periodiku

Sediment transport in headwater streams of the Carpathian Flysch belt: its nature and recent effects of human interventions
Tomáš Galia, Jan Hradecký, Václav Škarpich
Rok: 2015, Springer International Publishing
kapitola v odborné knize

Sediment (un)balance budget in a high-gradient stream on flysch bedrock: A case study using dendrogeomorphic methods and bedload transport simulation
Karel Šilhán, Tomáš Galia
Rok: 2015, CATENA
článek v odborném periodiku

Sesuvy - hrozba i krása
Michal BŘEŽNÝ
Rok: 2015, Geografické rozhledy
článek v odborném periodiku

Staré lesnické mapy jako z droj informací pro výzkum vývoje krajiny na příkladu výzkumu vybrané barokní krajinářské kompozice v České republice
Jan ŠPERK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Staré lesnické mapy jako zdroj informací pro výzkum vývoje krajiny na příkladu výzkumu vybrané barokní krajinářské kompozice v České republice
Jan ŠPERK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?
Jan Miklín, Radek Dušek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC
Jan Lenart
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

THE CYRILKA CAVE: LONGEST CREVICE-TYPE CAVE IN CZECH REPUBLIC
Jan Lenart
Rok: 2015
stať ve sborníku

Torrent restorations in the flysch mid-mountain environment: The case study of the Kněhyně Torrent, Czech Republic
Tomáš Galia, Václav Škarpich, Jan Hradecký
Rok: 2015
stať ve sborníku

Tree-age control on reconstructed debris-flow frequencies: examples from a regional dendrogeomorphic reconstruction in the Crimean Mountains
Karel Šilhán, Tomáš Pánek, Jan Hradecký, Markus Stoffel
Rok: 2015, EARTH SURF PROC LAND
článek v odborném periodiku

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum transportu sedimentů a korytových morfologií v pramenných tocích Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Jan Hradecký, Václav Škarpich, Karel Šilhán
Rok: 2015
stať ve sborníku

ZMĚNY EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB RYBNIČNÍCH SOUSTAV NA PŘÍKLADU POODŘÍ A SVITAVSKA
Marian VELEŠÍK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Změny ekosystémových služeb rybničních soustav napříkladu Poodří a Svitavska
Marian VELEŠÍK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Rok: 2015
certifikované metodiky a postupy

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Rok: 2014
certifikované metodiky a postupy

Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Rok: 2014
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Anthropogenic change in geomorphic processes on slopes of the Girova Mt (Outer Western Carpathians): Peat bog record of the 16 and 17th century colonisation
Tomáš Pánek, Veronika Kapustová, Jan Hradecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Channel-reach morphology controls of headwater streams based in flysch geologic structures: An example from the Outer Western Carpathians, Czech Republic
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Chronology of processes in high-gradient channels of medium-high mountains and their influence on alluvial fans properties
Karel Šilhán
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.
Jan Lenart
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Collapses of the abandoned mines in the Nízký Jeseník Mts.
Jan Lenart
Rok: 2014
stať ve sborníku

Comments on "Structural-tectonic controls and geomorphology of the karst corridors in alpine limestone ridges: Southern Carpathians, Romania" by L. Tîrlă and I. Vijulie, Geomorphology 197 (2013)
Jan Lenart, Tomáš Pánek
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

COMPARISON OF TWO FLOOD RISK ASSESSMENT METHODS IN THE CASE OF THE TURIEC RIVER, SLOVAKIA
Stanislav Ruman
Rok: 2014, AUC Geographica
článek v odborném periodiku

Connectivity of coarse bed material and the role of stream power in steep flysch-based Carpathian headwaters
Tomáš Galia, Václav Škarpich
Rok: 2014
stať ve sborníku

Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
stať ve sborníku

Contemporary state and river processes of the Olše River channel (Outer Western Carpathian, Czech Republic)
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dnový transport sedimentů v souvislosti s transformací geomorfologického režimu štěrkonosných toků Moravskoslezských Beskyd
Tomáš Galia, Tadeusz Siwek, Václav Škarpich, Vít Jančák, Jan Hradecký
Rok: 2014, Česká geografická společnost
kapitola v odborné knize

Effect of incision on plant species composition of the floodplain area - case study from the Morávka River basin
Václav Škarpich, Aneta Krótká, Matěj HORÁČEK, Vladimír Šala
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Effect of incision on plant species composition of the floodplain area - case study from the Morávka River basin
Václav Škarpich, Aneta Krótká, Matěj HORÁČEK, Vladimír Šala
Rok: 2014
stať ve sborníku

Effect of slope failures on river-network pattern: A river piracy case study from the flysch belt of the Outer Western Carpathians
Ivo Baroň, Michal Bíl, Ondřej Bábek, Veronika Smolková, Tomáš Pánek, Lukáš Macur
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Rok: 2014, J NAT CONSERV
článek v odborném periodiku

Estimation of bedload transport in headwater streams using a numerical model (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic)
Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014, Acta Universitatis Carolinae Geographica
článek v odborném periodiku

Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
stať ve sborníku

Extreme Incision of the Morávka River System in Flysch Carpathian Region (Czech Republic) as a Response to Man Activity.
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genesis, types and evolution of crevice-type caves in the flysch belt of the Western Carpathians (Czech Republic)
Jan Lenart, Tomáš Pánek, Radek Dušek
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

Geomorphological, pedological and dendrochronological signatures of a relict landslide terrain, Mt Garbatka (Kamienne Mts), SW Poland
Piotr Migoń, Andrzej Kacprzak, Ireneusz Malik, Marek Kasprzak, Piotr Owczarek, Małgorzata Wistuba, Tomáš Pánek
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku

INFLUENCE OF SCHEMATIZATION DETAILNESS ON THE RESULTS OF RAINFALL-RUNOFF MODELLING IN THE LUBINA RIVER BASIN
Martin Adamec, Lukáš Noska, David VOJVODÍK
Rok: 2014, GeoScience Engineering
článek v odborném periodiku

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Intense fluvial processes in the Poodří Protected Landscape Area
Václav Škarpich, Tomáš Galia, Jan Hradecký, Radek Dušek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karpatské štěrkonosné toky - minulost, současnost, budoucnost
Václav Škarpich, Jan Hradecký, Tomáš Galia
Rok: 2014, Zpravodaj CHKO Beskydy
článek v odborném periodiku

Large Late Pleistocene landslides from the marginal slope of the Flysch Carpathians
Tomáš Pánek, Filip Hartvich, Vlasta Jankovská, Jan Klimeš, Petr Tábořík, Miroslav Bubík, Veronika Smolková, Jan Hradecký
Rok: 2014, LANDSLIDES
článek v odborném periodiku

Late Holocene evolution of the Bečva River floodplain (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Václav Stacke, Tomáš Pánek, Jan Sedláček
Rok: 2014, GEOMORPHOLOGY
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132
 
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub