Kam můžu vyjet?

Název univerzity v původním jazyceErasmus kódStátKatedra
Universität Potsdam D POTSDAM Germany Katedra fyzické geografie a geoekologie
Vytauto Didžiojo universitetas LT KAUNAS01 Lithuania Katedra fyzické geografie a geoekologie
François Rabelais University F TOURS 01 France Katedra fyzické geografie a geoekologie
Universidad de Zaragoza E ZARAGOZ01 Spain Katedra fyzické geografie a geoekologie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PL POZNAN01 Poland Katedra fyzické geografie a geoekologie
Universitatea Alexandru Ioan Cuza RO IASI02 Romania Katedra fyzické geografie a geoekologie
University of Winchester UK WINCHES01 United Kingdom Katedra fyzické geografie a geoekologie
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre SK NITRA01 Slovakia Katedra fyzické geografie a geoekologie
Uniwersytet Maria Curie-Sklodowska PL LUBLIN01 Poland Katedra fyzické geografie a geoekologie
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie PL KRAKOW05 Poland Katedra fyzické geografie a geoekologie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie PL KRAKOW06 Poland Katedra fyzické geografie a geoekologie
Universidade de Coimbra P COIMBRA01 Portugal Katedra fyzické geografie a geoekologie
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava RO SUCEAVA01 Romania Katedra fyzické geografie a geoekologie
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici SK BANSKO01 Slovakia Katedra fyzické geografie a geoekologie
Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovakia Katedra fyzické geografie a geoekologie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SK KOSICE02 Slovakia Katedra fyzické geografie a geoekologie
Univerza v Ljubljani SI LJUBLJA 01 Slovenia Katedra fyzické geografie a geoekologie
Universitat de Barcelona E BARCELO01 Spain Katedra fyzické geografie a geoekologie
Stockholms universitet S STOCKHO01 Spain Katedra fyzické geografie a geoekologie
University of Salford UK SALFORD01 United Kingdom Katedra fyzické geografie a geoekologie

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 11. 2021