Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyzické geografie a geoekologie

Bohumír Lojkásek


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
místnost, podlaží, budova: M 227, budova M
funkce:pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, prezenční forma)
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2319
e-mail:

Vzdělání

2003
Univerzita Palackého Olomouc, doc. Habilitační práce: Ichtyofauna říční sítě řeky Odry.
1991 – 1995
Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, externí vědecká aspirantura, CSc.. Disertační práce: Ichtyocenóza vodárenské nádrže Morávka.
1986
Univerzita Karlova, RNDr., obor zoologie obratlovců.
1978 – 1985
Univerzita Karlova, obor Systematická biologie a ekologie, Mgr. Diplomová práce: Růst ryb ve vodárenských nádržích Šance a Morávka.
1972 – 1976
Pedagogická fakulta Ostrava, obor přírodopis-základy zemědělské výroby, Mgr. Diplomová práce: Hnízdní bionomie vybraných druhů ptáků v lužním lese u Polanky nad Odrou.
 

Zaměstnání, praxe

1991 – dosud
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie
1988 – 1991
Pedagogická fakulta v Ostravě
1977 – 1988
ONV Karviná, odbor školství
 


Non-native fish species in River Odra and Morava basins in the Czech Republic.
Bohumír Lojkásek, Satnislav Lusk
Rok: 2018, Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales Opava (A)
článek v odborném periodiku

Červený seznam mihulí a ryb České republiky
Stanislav Lusk, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková, Milan Muška
Rok: 2017, Příroda
článek v odborném periodiku

Prostupnost migračních bariér ve vodních tocích pro naše potamodromní mihule
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel
Rok: 2017, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

The current threat level of fish in river network of individual sea-drinage areas in the Czech Republic
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel, Věra Lusková, Petr Hartvich
Rok: 2016, Acta musei Silesiae Scientiae Naturales
článek v odborném periodiku

Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Beˇcva River, Czech Republic
Roman Baran, Jan Kubečka, Miroslav Kubín, Bohumír Lojkásek, Tomáš Mrkvička, D Ricard, Martin Rulík ... další autoři
Rok: 2015, Journal of Fish Biology-
článek v odborném periodiku

Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek
Rok: 2014, JIhočeská univerzita v Českých Budějovicích
odborná kniha

Hybridization between Cottus gobio and Cottus poecilopus in the Odra River drainage basin (Czech Republic)
Eva Marešová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 2012, BIOLOGIA
článek v odborném periodiku

Non-native fish species in River Odra and Morava basins in the Czech Republic.
Bohumír Lojkásek, Satnislav Lusk
Rok: 2018, Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales Opava (A)
článek v odborném periodiku

Červený seznam mihulí a ryb České republiky
Stanislav Lusk, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková, Milan Muška
Rok: 2017, Příroda
článek v odborném periodiku

Prostupnost migračních bariér ve vodních tocích pro naše potamodromní mihule
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel
Rok: 2017, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku

Vnitrodruhová diverzita ichtyofauny České republiky- znalost, ochrana a její perspektiva
Satnislav Lusk, Věra Lusková, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek
Rok: 2017, Lampetra: bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity tekoucích a stojatých vod
článek v odborném periodiku

The current threat level of fish in river network of individual sea-drinage areas in the Czech Republic
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel, Věra Lusková, Petr Hartvich
Rok: 2016, Acta musei Silesiae Scientiae Naturales
článek v odborném periodiku

Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Rožnovská Beˇcva River, Czech Republic
Roman Baran, Jan Kubečka, Miroslav Kubín, Bohumír Lojkásek, Tomáš Mrkvička, D Ricard, Martin Rulík ... další autoři
Rok: 2015, Journal of Fish Biology-
článek v odborném periodiku

Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek
Rok: 2014, JIhočeská univerzita v Českých Budějovicích
odborná kniha

Příroda Slezska
Vít Balner, Jiří Beneš, Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková, Šárka Cimalová, Lukáš Číhal, Helena Deckerová, Aleš Dolný, Libor Dvořák, Martin Gajdošík, Michal Graca, Jaroslav Holuša, Kamil Holý, Ivona Horká, Michal Horsák, Jiří Hudeček, Lenka Jarošová, Petr Kočárek, Jiří Kupka, Tomáš Kuras, Bohumír Lojkásek, Zdeněk Majkus, Patrik Molitor, Vítězslav Plášek, Jindřich Roháček, Magdaléna Roháčová, Jan Sitek, Jiří Stanovský, Jan Ševčík, Jiří Vávra, Ivan Zwach ... další autoři
Rok: 2013, Slezské zemské muzeum, Opava
odborná kniha

Hybridization between Cottus gobio and Cottus poecilopus in the Odra River drainage basin (Czech Republic)
Eva Marešová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 2012, BIOLOGIA
článek v odborném periodiku

ČERVENÝ SEZNAM MIHULÍ A RYB ČESKÉ REPUBLIKY - VERZE 2010
Stanislav Lusk, Věra Lusková, Lubomír Hanel, Bohumír Lojkásek, Petr Hartvich
Rok: 2011, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII)
článek v odborném periodiku

Migrace ryb a migrační prostupnost vodních toků
Stanislav Lusk , Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2011, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII)
článek v odborném periodiku

Rybí společenstva a migrační prostupnost řeky Bečvy (spojené)
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2011, Bull.Lampetra, ZO ČSOP Vlašim
článek v odborném periodiku

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) v ichtyocenozách horských toků Beskyd na příkladu povodí Ostravice
Bohumír Lojkásek, Monika Klimentová, Stanislav Lusk, Ivana Myšková
Rok: 2011, Acta Musei Beskidensis
článek v odborném periodiku

Zprůchodňování migračních bariér rybími přechody
Stanislav Lusk, Věra Lusková, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lenka Fremrová, Petr Kaňkovský, Dana Lidlova, Jan SOKOL ... další autoři
Rok: 2011
poskytovatelem realizované výsledky

Ichthyofauna of the Odra River basin in Moravia and Silesia
Bohumír Lojkásek
Rok: 2010, Neuveden
kapitola v odborné knize

Růst a plodnost plotice obecné Rutilus rutilus (Linnaeus,1758) ve vodní nádrži Morávka
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Rok: 2010, Čas. Slez. Muz. Opava
článek v odborném periodiku

Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků.
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Na větvi-Zelená sídliště
Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Kružberk
Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nepůvodní druhy ryb v ichtyocenózách řek Dyje a Odry v úsecích s vyvinutým záplavovým územím
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Posudek na závěrečnou zprávu o řešení projektu VaV - SP/2d4/55/07
Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Projevy antropogenních tlaků ve struktuře rybích společenstev tekoucích vod a predikce jejich vývoje
Bohumír Lojkásek
Rok: 2009
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) v systému odchovných potoků
Stanislav Lusk , Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2009, Lampetra
článek v odborném periodiku

Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Morávka
Bohumír Lojkásek
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Návrh způsobu rybářského obhospodařování vodárenské nádrže Šance
Bohumír Lojkásek
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Růst a plodnost cejna velkého Abramis brama (Linnaeus,1758) ve vodárenské nádrži Kružberk
Veronika Adamíčková, Bohumír Lojkásek, Pavla Březinová
Rok: 2008, Čas. Slez. Muz. Opava
článek v odborném periodiku

Vranka pruhoploutvá Cottus Poecilopus - rozšíření a genetická diverzita v povodí řek Morava, Odra (Česká republika) a Hornád (Slovensko) Siberian sculpin Cottus poecilopus: distribution and genetic diversity in the Morava,Odra (Czech Rep),Hornad(Slovakia
Stanislav Lusk, Eva Bartoňová, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Ján KOŠČO
Rok: 2008
stať ve sborníku

Weather Loach Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) as a bioindicator of a hydrologic regime in the Protected Landscape Area of Poodří.
Bohumír Lojkásek, Lenka Sovíková, Stanislav Lusk
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zhodnocení aktuálního stavu výskytu populací podoustve říční (Vimba vimba) v povodí Odry a možnosti její repatriace
Bohumír Lojkásek
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

RYBÍ OSÍDLENÍ ŘÍČKY ČELADÉNKY
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2007, Bull.Lampetra, ZO ČSOP Vlašim
článek v odborném periodiku

Ryby řeky Olzy
Bohumír Lojkásek
Rok: 2007, Bronislaw Ondraszek
kapitola v odborné knize

Spawning migration of brown trout, Salmo trutta in the Morávka Reservoir
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Tomáš Marek
Rok: 2007, Folia Zoologica.
článek v odborném periodiku

Vlivy určující druhovou skladbu rybích společenstev řek Moravy, Dyje, Odry a Lužnice v úsecích s přilehlým záplavovým územím
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Věra Lusková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 2005
Stanislav Lusk , Lubomír Hanel, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Petr Hartvich
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ichtyofuna povodí Odry - příčiny a perspektivy
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2006
stať ve sborníku

K výskytu vzácných a chráněných druhů mihulí a ryb v povodí řeky Moravy
Stanislav Lusk , Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Lukáš Merta
Rok: 2006
stať ve sborníku

Komplexní vyhodnocení ichtyocenóz monitorovaných profilů vodních toků povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Rok: 2006
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Nepůvodní druhy ryb povodí Odry na Moravě a ve Slezsku
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Ivo Papoušek
Rok: 2006
stať ve sborníku

Přidej se - A co na to piskoři ?
Bohumír Lojkásek
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Přidej se - Lysohorské proměny
Bohumír Lojkásek
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Přidej se - Nejen černé zlato
Bohumír Lojkásek
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Ichtyofauna vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

The Impact of the Extreme Floods in July 1997 on the Ichthyocenosis of the Oder Catchment Area (Czech Republic)
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková, Pavel Drozd
Rok: 2005, HYDROBIOLOGIA
článek v odborném periodiku

Výsledky průzkumu ichtyofauny vybraných říčních profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Fish Communities in Poodří Protected Landscape Area (the Odra River Basin)
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2004, Czech Journal of Animal Science
článek v odborném periodiku

Ichtiofauna dorzecza gornego biegu Odry na terenie Republiki Czeskiej
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2004, Archives of Polisch Fischeries
článek v odborném periodiku

Ichtyologická studie Moravskoslezského kraje
Bohumír Lojkásek
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus ... další autoři
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Řeka ostravice - Hydrologické poměry a změny, vodohospodářské využití a revitalizační možnosti
Vladislav Kříž, Bohumír Lojkásek
Rok: 2004
stať ve sborníku

The impact of methods of fishery management on the diet of otters ( Lutra lutra )
Lukáš Poledník, René Mitrenga, Kateřina Poledníková, Bohumír Lojkásek
Rok: 2004, FOLIA ZOOL
článek v odborném periodiku

Bolen dravý Aspius aspius ( Linnaeus, 1758) v údolní nádrži Žermanice
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek, Tomáš Marek, Vladimír Veselý
Rok: 2003, Práce a Studie Muz. Beskyd ( Přír. vědy)
článek v odborném periodiku

Charakteristika hydrologického systému CHKO Beskydy a vliv managementu na stav ichtyocenóz
Stanislav Lusk , Věra Lusková, Karel Halačka, Bohumír Lojkásek
Rok: 2003
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ichtiofauna dorzecza gornego biegu Odry na terenie Republiki Czeskiej
Bohumír Lojkásek
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Povodňové revitalizace v Rožnovské Bečvě
Stanislav Lusk, Bohumír Lojkásek, Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2003, Bulletin Lampetra V, 2003
článek v odborném periodiku

Výskyt piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis l. 1758) v přírodní rezervaci Koutské a Zábřežské louky
Jan Piecuch, Bohumír Lojkásek
Rok: 2003
stať ve sborníku

Arboretum, Biota
Bohumír Lojkásek, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská univerzita,Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Druhová diverzita ryb v aluviu střední části CHKO Poodří
Bohumír Lojkásek
Rok: 2002
stať ve sborníku

Ichtyofauna říční sítě řeky Odry
Bohumír Lojkásek
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Rezervace
Bohumír Lojkásek, Lumír Dokoupil
Rok: 2002, Ostravská Univerzita,Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Hydrobiological biomonitoring in the Odra river basin
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ichtyologická charakteristika vybraných profilů povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ohrožené a bioindikačně významné druhy mihulovců a ryb v povodí řeky Odry na území Moravy a Slezska
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2001
stať ve sborníku

Rybí společenstvo, migrační prostupnost a čistota vody řeky Ostravice
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Barbora Matýsková
Rok: 2001, Časopis Slezského Zemského Muzea, vědy přírodní
článek v odborném periodiku

Arboretum,Biota,Rezervace
Bohumír Lojkásek
Rok: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Ústav pro regionální studia
kapitola v odborné knize

Čáp černý
Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
libreta, scénáře

Fish communities in the drainage area of the Osoblaha River and effect of the 1997 Flood
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk , Karel Halačka, Věra Lusková
Rok: 2000, Czech Journal of Animal Science Živočišná výroba
článek v odborném periodiku

Hydrobiologické sledování a hodnocení v povodí řeky Odry
Hana Sezimová, Přemysl Soldán, Tomáš Luzar, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Charakteristika rybích společenstev vybraných profilův povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Moravská brána(kap.7.1), Ostravská pánev(kap.7.2), Mapa bioindikátorů-ryby (B4)In Rast G., Obrdlík P.,Nieznianski P.,(eds.): Atlas niv Odry,103 pp, mapové přílohy B1-9,C1-52. WWF Deutschland-Auen-Institut
Bohumír Lojkásek
Rok: 2000, WWF Deutschland-Auen-Institut
odborná kniha

Populace okouna říčního Perca fluviatilis Linnaeus,1758 ve vodárenské nádrži Šance
Šárka Bartošová, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Rybí společenstva nivy řeky Odry
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Karel Halačka
Rok: 2000
stať ve sborníku

Výskyt vranek (Cottus) ve vodních tocích na území okresu Frýdek - Místek
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2000
stať ve sborníku

Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Změny ve výskytu populací mihule potoční Lampetra planeri ( Bloch,1784 ) v okrese Frýdek - Místek následkem povodně 1997
Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku

Aktuální stav základních složek vodní bioty v CHKO Poodří
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ichtyocenózy vybraných profilů v povodí Odry
Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Pochop rákosní
Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
libreta, scénáře

Přízpěvek k poznání druhové diverzity ryb v povodí řeky Odry
Bohumír Lojkásek, Iva Šindlerová, Přemysl Jaroň
Rok: 1999
stať ve sborníku

Rádio na polštář
Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
rozhlasové a televizní relace

Vydra říční
Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
libreta, scénáře

Zastávka na tahové cestě, Novomlýnské nádrže. In: Vencálek J.e(ed.): Slovácko, geografie místního regiónu pro základní školy,115 pp
Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ichtyocenóza řeky Morávky
Bohumír Lojkásek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Lovy beze zbraní
Bohumír Lojkásek
Rok: 1998
rozhlasové a televizní relace

Mapování výskytu vydry říční (Lutra lutra L.)na rozhraní České republiky, Slovenska a Polska v zimě roku 1996
Petr Grendziok, Jan Korňan, Bohumír Lojkásek
Rok: 1998
stať ve sborníku

Pstruží námluvy
Bohumír Lojkásek
Rok: 1998
libreta, scénáře

Ryby okresu Karviná
Bohumír Lojkásek, Jan Malura, Věra Koutecká, Věra Koutecká
Rok: 1998, Okresní úřad Karviná
kapitola v odborné knize

Vliv povodní v červenci 1997 na diverzitu ryb ve vodních tocích
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek, Karel Pražák
Rok: 1998
stať ve sborníku

CKO Litovelské Pomoraví. In: Vencálek J.,: Haná a Horní Pomoraví, geografie místního regionu,112 pp
Bohumír Lojkásek
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radio na polštář
Bohumír Lojkásek
Rok: 1997
rozhlasové a televizní relace

Naše ryby, Tématický sešit
Bohumír Lojkásek
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The first information on the age composition and the growth of Pike Esox lucius Linnaeus, 1758 in a Šance reservoir
Bohumír Lojkásek
Rok: 1996
stať ve sborníku

The first information on the age composition and the growth of Roach Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)in a Šance reservoir
Bohumír Lojkásek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Vývoj druhové diverzity ichtyocenózy vodárenské nádrže Morávka v průběhu 30 let
Bohumír Lojkásek
Rok: 1996
stať ve sborníku

Ichtyocenóza vodárenské nádrže Morávka
Bohumír Lojkásek
Rok: 1995
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Lovy slovy
Bohumír Lojkásek
Rok: 1995
rozhlasové a televizní relace

V Chráněné krajinné oblasti Poodří, Výplaz na Lysů.In: Vencálek J.,: Severní Morava a české Slezsko,geografie místního regiónu pro základní školy,112 pp
Bohumír Lojkásek
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj ichtyocenózy pstruhové nádrže Morávka
Bohumír Lojkásek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Antropogenní ovlivnění vodních ekosystémů v povodí nádrží Šance a Morávka
Bohumír Lojkásek
Rok: 1994
stať ve sborníku

K potravě a výskytu vydry říční (Lutra lutra.L.) na území CHKO Beskydy
Bohumír Lojkásek, Petr Grendziok
Rok: 1994
stať ve sborníku

Shrnutí výsledků jednorázového mapování výskytu vydry říční na území CHKO Beskydy
Petr Grendziok, Bohumír Lojkásek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Strunatci, Ryby, Obojživelníci, Plazi. In:Vondřejc J.a kol.:Zoologické praktikum, Učební texty PřF Ostravské univerzity, 206 pp
Bohumír Lojkásek
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Růst jelce tlouště Leuciscus cephalus (Osteichthyes: Cyprinidae) ve vodárenské nádrži Šance
Bohumír Lojkásek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Studie ekologickýxch faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Baška
Jaroslav Ašmera, Lumír Dokoupil, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Antonín Ryška
Rok: 1993
stať ve sborníku

Studie ekologických faktorů ovlivňujících kvalitu vody v nádrži Olešná
Bohumír Lojkásek, Jaroslav Ašmera, Antonín Ryška
Rok: 1992
stať ve sborníku

Jak rostou ryby v beskydských vodárenských nádržích
Bohumír Lojkásek
Rok: 1990, Rybářství, časopis Českého rybářského svazu
článek v odborném periodiku

Vývoj rybí obsádky nádrže Šance
Bohumír Lojkásek, Alexandr Skácel, Kolektiv Autorů
Rok: 1990, Dům techniky ČSVTS Ostrava
kapitola v odborné knize

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Urbanský DenisVliv klimatických změn na produktivitu a délku hnízdní sezóny pěvců v České republicediplomová 2022 
Klikáčová VěraDynamika populací vybraných druhů fauny v Čecháchdiplomová 2015 
Vrtěl PetrIchtyocenóza vodní nádrže Kružberk jako ukazatel aktuálního ekologického stavudiplomová 2015 
Zástěrová AdélaMorfologická variabilita slezské populace Apodemus agrariusdiplomová 2014 
Zbytovská VendulaDynamika populací vybraných druhů fauny Moravy, Slezska a Východních Čechdiplomová 2014 
Zikmundová AlenaVnitřní morfologie a fyziologie spirální řasy recentních Elasmobranchii a možnosti aplikace na materiál fosilních koprolitůdiplomová 2013 
Klimentová MonikaMigrace a vybrané populační parametry vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus Heckel1837) v horských bystřinách Beskyddiplomová 2012 
Křížek MartinRůst plotice obecné(Rutilus rutilus;L.,1758) ve vodní nádrži Kružberkdiplomová 2011 
Doležálková MarieMezidruhový přenos mitochondriální DNA zprostředkovaný nemendelovskými hybridy: příklad vodních skokanů západního Palearktudiplomová 2010 
Medzihorský VladimírMikrohabitatová selekcia lesných druhov hlodavcov (Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus)diplomová 2010 
Michálková JanaOrnitocenózy polního prostředí Novojičínskadiplomová 2010 
Domanská SoňaRozšíření komplexu vodních skokanů Pelophylax esculentus v Evropědiplomová 2009 
Ľuptovcová TeréziaZnečistenie ovzdušia košického regiónudiplomová 2009 
Molitor PatrikDravci Hlučínské pahorkatinydiplomová 2009 
Řezníčková JanaVliv druhové skladby a gynogeneze na diverzitu hybridních biotypů sekavcovitých ryb rodu Cobitis: příklad z hybridní zóny dolního Dunajediplomová 2009 
Sekaninová MichaelaSpolečenstvo ptáků zemědělsky využívaného území v Podbeskydské pahorkatinědiplomová 2009 
Szkanderová KateřinaŘeka Lomná a její přítoky jako biokoridor pro hydrobiontydiplomová 2009 
Janová KateřinaVliv vakcinace lišek na výskyt vztekliny u obratlovců České republikydiplomová 2008 
Cetkovská OlgaVybrané ekologické parametry populace jelce tlouště Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) v řece Ondřejnicidiplomová 2007 
Chrudina RobertPopulace vydry říční (Lutra lutra) v podélném profilu řeky Odrydiplomová 2007 
Hejduková RomanaKolibříci (čeleď Trochilidae) ve sbírkách Slezského zemského muzeadiplomová 2007 
Janošková LucieOrnitocenózy parku Komenského sady v Ostravědiplomová 2007 
Kawuloková JanaVodní ptáci na rybnících v Jistebníkudiplomová 2007 
Pavlíková KateřinaVybrané parametry populace jelce proudníka Leuciscus leuciscuc (Linnaeus, 1758) v řece Ondřejnicidiplomová 2007 
Adamičková VeronikaRůst cejna velkého Abramis brama (Linnaeus, 1758) ve vodní nádrži Kružberkdiplomová 2006 
Březinová PavlaPopulace plotice obecné Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) ve vodní nádrži Morávkadiplomová 2006 
Klvaňová HanaVybrané populace okouna říčního Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 ve vodárenské nádrži Morávkadiplomová 2006 
Tomalík PavelPtáci albrechtičských rybníkůdiplomová 2006 
Urbanský DenisDlouhodobé změny v hnízdní biologii pěvců v České republicebakalářská 2019 
Širuček JiříVývoj početnosti lososovitých ryb v povodí Odry. Návrh řešení aktuálních problémů na příkladu ČRS MO Frýdek-Místek.bakalářská 2017 
Honová EliškaPůvodní druhy ryb České republiky ve sbírkách vzdělávacích institucí Moravskoslezského krajebakalářská 2014 
Faldík AlešSlunka obecná Leucaspius delineatus (Heckel 1843) v moravské části povodí Odrybakalářská 2013 
Fialová LuciePopulace skokana štíhlého v CHKO Poodříbakalářská 2013 
Poljaková MichaelaPlšík lieskový - veľká neznáma Slovenskej a Českej republikybakalářská 2013 
Řezníčková AdélaDenzita, disperze a biotopové nároky populace bobra evropského (Castor fiber L.) v nivě Moravy v úseku mezi městy Otrokovice ? Uherské Hradištěbakalářská 2013 
Kamínková JitkaVýskyt rysa ostrovida Lynx lynx( Linnaeus, 1758) ve vybraných lokalitách Vsetínských a Hostýnských vrchůbakalářská 2012 
Vrtěl PetrPodoustev říční Vimba vimba Linnaeus, 1758 v povodí řek Moravy a Odry.bakalářská 2012 
Zástěrová AdélaMorfometrické chrakteristiky populací myšice temnopásé Apodemus agrarius Pallas 1771 ve vybraných lokalitách České republikybakalářská 2012 
Zbytovská VendulaDynamika populací vybraných druhů fauny v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Klimentová MonikaPopulace vranky pruhoploutvé ve vodních tocích Beskydbakalářská 2010 
Turoň Tomášřeka Olše v územním systému ekologické stabilitybakalářská 2010 
Zikmundová AlenaParyby ve sbírkách muzejí České republikybakalářská 2010 
Baran RomanHabitátová preference ryb v antropogenně silně zatíženém úseku řeky Ostravicebakalářská 2009 
Chovančíková JanaSvádí tahové cesty obojživelníků umělé podchody pod komunikacemi? Příklad z obce Trnávkabakalářská 2009 
Bílá MichaelaMonitoring obojživelníků, tahových cest a migrační bariéry: Přívratské rybníkybakalářská 2008 
Doležálková MariePopulace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) na vrchu Kožnábakalářská 2008 
Křížek MartinProstorová distribuce juvenilních ryb v řece Ostravici na území města Ostravybakalářská 2008 
Majtánová ZuzanaRozmnožování skokanů štíhlých v komplexu tůní severozápadní části Suchdolského lesa, CHKO Poodříbakalářská 2008 
Staníková DenisaSouhrn recentních poznatků o čolku karpatském (Triturus montandoni Boulenger, 1880)bakalářská 2008 
Šifrová HelenaPoznatky o výskytu ještěrek čeledi Lacertidae na Ostravsku a jejich vybraných parazitůbakalářská 2008 
Baňasová ZuzanaZjazdovky na území Národného parku Slovenský raj vo vzťahu k ochrane prírodybakalářská 2007 
Cajsbergerová HanaVliv vodního díla Slezská Harta na jakost vody vodárenské nádrže Kružberkbakalářská 2007 
Dobeš AntonínPŘÍSPĚVEK K LOVNÉ AKTIVITĚ MOTÁKA POCHOPA (CIRCUS AERUGINOSUS) NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH CHKO POODŘÍbakalářská 2007 
Domanská SoňaPoznatky k rozšíření vodních skokanů komplexu Rana esculenta v České republicebakalářská 2007 
Gallová BarboraPrůchodnost krajiny pro savce v oblasti Rožnovské brázdybakalářská 2007 
Králíková VeronikaVodní ptáci zvolených prostředí Karvinskabakalářská 2007 
Ľuptovcová TeréziaZnečistenie ovzdušia žilinského regiónubakalářská 2007 
Medzihorský VladimírMikrohabitatová selekce lesních druhů drobných savců (Apodemus flavicolis, Clethrionomys glareolus, Sorex araneus)bakalářská 2007 
Mikolášová EvaSpolečenstvo ptáků polního prostředí Podbeskydské pahorkatinybakalářská 2007 
Szkanderová KateřinaŘeka Lomná jako biokoridor pro vodní živočichybakalářská 2007 
Šebestová ŠárkaSpolečenstvo ptáků v zemědělsky využívaném území Hlučínskabakalářská 2007 
Válová PetraVodní ptáci vybraných vodních nádrží olomoucka a prostějovskabakalářská 2007 
Volná LenkaSpolečenstvo ptáků polního prostředí Ostravskabakalářská 2007 
Watzlawiková TerezieVodní ptáci nivy Opavy a blízkého okolíbakalářská 2007 
Baláž MarianRůst okouna říčního (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) ve vodárenské nádrži Kružberkbakalářská 2006 
Havlíčková KateřinaZimní rozšíření skorce vodního (Cinclus cinclus) v Oblasti Králického Sněžníkubakalářská 2006 
Hlaváčová ZuzanaSrovnání vývoje populace vlka (Canis lupus) na území České republiky - historie a současnostbakalářská 2006 
Indrová LenkaPopulace kosa černého, drozda zpěvného a pěnkavy obecné v souvislosti s výskytem puštíka obecnéhobakalářská 2006 
Janová KateřinaVliv vakcinace lišek na výskyt vzteklinybakalářská 2006 
Makovičková PetraSjezdovky na území CHKO Moravskoslezských Beskyd ve vztahu k ochraně přírodybakalářská 2006 
Měráková EvaStruktura populací vodních skokanů (komplex Rana esculenta) na Severní Moravě (v oblasti Nízkého Jeseníku): morfologie, analýza ploidie, hustota populacebakalářská 2006 
Pluháček DavidVybrané charakteristiky populace hrouzka obecného Gobio gobio (Linnaeus, 1758) ve vodní nádrži Morávkabakalářská 2006 
Řezníčková JanaMetody pozorování a značení obojživelníků v terému: teorie a praxebakalářská 2006 
Čajka DaliborPopulace ouklejky pruhované (Alburnoides bipunctatus) v řece Bečvěbakalářská 2005 
Pernická EliškaAvipoxvirové infekce u volně žijících ptáků v Moravskoslezském krajibakalářská 2005 


Biologické a ekologické nároky ryb : určující faktory funkčnosti rybích přechodů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Období1/2007 - 12/2010
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Ministerstvo životního prostředí
Stavukončený
Biologicko-ekologické aspekty a legislativní požadavky k migrační prostupnosti pramenných částí vodních toků
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Období6/2009 - 9/2009
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na "zdraví" říčních systémů v České republice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Období1/2001 - 12/2004
Poskytovatel
Stavukončený
Vliv predace vydry říční (Lutra lutra) na rybí obsádku toků v rybníkářské oblasti
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Období1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Stavukončený
Rybí společenstva parmového pásma - základ diverzity ichtyofauny České republiky
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc.
Období1/1997 - 12/1999
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub