Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky

logolink

Poslední únorový den navštívili naši katedru fyziky na Přírodovědecké fakultě OU žáci Gymnázia Komenského Havířov. Absolvovali seminář z oblasti elektromagnetického vlnění a optiky. Seminář se skládal nejen z teorie a předvádění pokusů, ale především z praxe, kdy si všichni vyzkoušeli sami spoustu úloh a experimentů.

V části věnované experimentům německého fyzika Heinricha Hertze, který elektromagnetické vlny objevil a prokázal u nich všechny vlastnosti světla (lom, odraz, interferenci, ohyb, polarizaci a šíření rychlostí světla), viděli studenti pokusy se soupravou na demonstraci elektromagnetických vln. Zjistili například, proč zářivka svítí i bez připojení k vodičům, jak lze zjistit vlnovou délku a rychlost šíření vlnění anebo jaký vliv má rezonance.

Ve druhé části semináře, která probíhala v laboratoři optiky, sledovali studenti například demonstraci spektrálních vlastností různých zdrojů světla v porovnání s běžným denním světlem ze slunce (žárovka, zářivka, LED dioda, UV LED dioda, monitor) a dozvěděli se, zda jsou tyto zdroje vhodné pro lidské oko. Všichni tento výklad poslouchali s velkým zájmem, protože jde o záření z předmětů, které nás běžně obklopují. Pak si pohrávali s laserem, kde zkoumali ohyb na mřížce a prohlíželi si hologram, který je doslova fascinoval. Studenti dále s využitím ICT (Informační a komunikační technologie) odvozovali závislosti osvětlení na vzdálenosti od zdroje světla pomocí čidla a luxmetru od Vernieru (čidlo reaguje na intenzitu světla a k měření využívá ultrazvuku) a také si sestrojili projektor diapozitivů, rozkládali světlo pomocí hranolu a hráli si s hranoly a světlem.

Akce se teenagerům díky propojení teorie s praxí líbila a my věříme, že díky těmto akcím ukazujeme fyziku jako zajímavý vědní obor, který nejen zkoumá zákonitosti přírodních jevů ve světě kolem nás, ale díky aplikaci poznatků fyziky v praxi významně přispívá k rozvoji civilizace. A tohle poznávání světa je dobrodružné, přitažlivé i užitečné, nemyslíte?

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky
Fascinující hologramy a vlnění na katedře fyziky

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022