Zábavná mechanika pro teenagery

logolink

Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uspořádala 7. března 2013 další seminář pro středoškoláky, tentokrát z oblasti mechaniky. Ve třech po sobě následujících blocích se zúčastnily semináře postupně tři třídy z gymnázia Havířov. A nešlo pouze o přednášku a demonstraci pokusů - všichni si vše mohli sami vyzkoušet.

V úvodu se studenti podívali na to, jak funguje nakloněná rovina, sledovali, jaký pohyb vykonává těleso po nakloněné rovině, vysvětlovali si například, jak se projevuje smykové tření a co dalšího má vliv na pohyb těles po nakloněné rovině. Vše měřili také pomocí počítače. Pak následovalo počítačové měření kmitavého pohybu.

Zábavnější část semináře nastala při demonstraci různých kyvadel a pokusů s ladičkami. Nejdříve se studenti seznámili s Foucaultovým kyvadlem, které představuje důležitý experiment potvrzující otáčení planety Země kolem své osy. Pak jim bylo předvedeno, co všechno umí Blackburnovo kyvadlo, pomocí něhož lze zviditelnit Lissajousovy obrazce, které vznikají při skládání dvou kolmých kmitů. Tyto obrazce jsou esteticky velice zajímavé křivky, které lze využít pro určení neznámé frekvence kmitů. Následovala spřažená kyvadla, u nichž dochází mezi kyvadly k přenosu energie. A nakonec se rozvlnil Machův vlnostroj, který je představován řadou kuliček, z nichž každá je zavěšena na dvou závěsech a představují tak soustavu kyvadel, která se kývají všechny ve stejném směru. Různým nastavením směru kyvu lze demonstrovat příčné i podélné vlnění.

Poslední část teorie sestávala z pokusů s ladičkami včetně počítačového měření tónů ladičky či jiného zvuku. A víte například, co je to Dopplerův jev? Absolventi našeho semináře pro středoškoláky už to ví...

Po teoretické části následovalo praktické zkoušení předvedených experimentů, takže každý si mohl vyzkoušet, co chtěl. Bylo vidět, že nejatraktivnějším pokusem bylo jednoznačně Blackburnovo kyvadlo, které díky písku vykreslovalo zajímavé obrazce.

Tato akce byla realizována v rámci projektu OPVK „Svět vědy - záhadný i zábavný“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0053), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery
Zábavná mechanika pro teenagery

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022