Společný seminář ostravské skupiny fyziky klastrů, týmu molekulové dynamiky IT4Innovations/VP3 VŠB-TU Ostrava a Katedry aplikované matematiky VŠB-TU Ostrava

(s podporou projektu Postdoci II a studentských grantových soutěží VŠB - TU Ostrava a Ostravské univerzity)

  • Pondělí 1. července 2013
    09.00 - 17.30 hodin, Podnikatelský inkubátor, místnost 332
Program:
09.00 - 9:15Zahájení
Janeček I.
MATEMATICKÉ METODY
09.15 - 09.45Aproximace PES pomocí metod machine learning
Šodek V.
09.45 - 10.15Hledání optimalního algoritmu pro optimalizace molekulových struktur
Krpelík D.
10.15 - 10.45Variační Monte Carlo I - úvod, perspektivy a matematické pozadí
Luber T.
10.45 - 11.15Metody diagonalizace Hamiltoniánu
Stachoň M.
11:15 - 12:30Oběd
SIMULACE MONTE CARLO
12:30 - 12:45Monte Carlo simulace atomových klastrů
Pečinka V.
12:45 - 13:00Modelování intramolekulových spekter klastrů molekul vody
Kožušníková A.
13:00 - 13:30Molekulové klastry při nenulovém tlaku - flexibilní kontejner
Vítek A.
13:30 - 13:45Přestávka
NEADIABATICKÁ DYNAMIKA
13:45 - 14:15Modelování srážek klastrů vzácných plynů s ionty - pokroky, problémy a výhledy
Premus J.
14:15 - 14:45Pokroky a problémy v multiškálovém modelování klastrů vzácných plynů
Janča T.
14:45 - 15:15PRACE Project Access - první výsledky
Janeček I., Kalus R.
15:15 - 15:30Přestávka
HOST
15:30 - 16:15Adsorpce malých organických molekul na grafenu
Karlický F.
KULATÝ STŮL
16:15 - 17:15Diskuze různých aspektů dalších aktivit, spolupráce atd.
Kalus R. (mod.)
17:15 - 17:30Ukončení
Ivan Janeček

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017