Účast studentek Katedry fyziky na mezinárodní konferenci v Itálii

Ve dnech 12. až 16. září 2016 se v italském Terstu konala pětidenní konference Evropské meteorologické společnosti s názvem „16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology“. Této konference se aktivně zúčastnily dvě studentky Katedry fyziky, Bc. Eva Gavelčíková (studentka NMgr. stupně oboru Biofyzika) a Mgr. Marie Opálková (studentka PhD stupně oboru Biofyzika). Obě studentky představily témata svých výzkumů formou plakátových sdělení a také krátké přednášky. Tématem těchto příspěvků byl vliv výšky Slunce nad obzorem, počasí a znečištění ovzduší na spektrální složení dopadajícího slunečního záření. V průběhu konference byly diskutovány možnosti vzájemné spolupráce s kolegy z dalších pracovišť, a to jak z České republiky (Univerzita Karlova), tak ze zahraničí (např. solární laboratoř MINES ParisTech, Francie).

Téma konference bylo velmi široké, od teoretických aspektů tvorby srážek, přes energetiku větrných elektráren, po vzdělávání odborníků na meteorologii. Mezi účastníky byli jak studenti, tak významní profesoři ve svých oborech. Současně probíhalo několik sekcí a bylo těžké vybrat si vždy jen jednu přednášku. Kromě přednášek se konal také doprovodný program v podobě „coffee breaků“, workshopů, vědeckých kaváren, udílení ocenění a dalších událostí. V úterý proběhl výlet lodí k mořským meteorologickým stanicím, což byl pro všechny zúčastněné příjemný zážitek. Město Terst (italsky Trieste) leží na pobřeží Jaderského moře u hranic se Slovinskem a jeho výběr pro tuto konferenci byl skvělý. Organizačně šlo o velmi dobře zvládnutou konferenci, až na malé detaily (nedorozumění ohledně platby konferenčních poplatků) proběhlo vše bez potíží a zádrhelů. I když, opět jako i v jiných jižních zemích byly konferenční místnosti klimatizovány na 20 stupňů, což bylo pro pány v oblecích jistě velmi příjemné, ale už ne tak pro dámy v šatech. Celkově konferenci hodnotíme jako velmi zdařilou a přínosnou pro náš další profesní rozvoj.

Účast na konferenci byla podpořena projekty SGS06/UVAFM/2016 a SGS11/PřF/2016.

Vpravo konferenční budova.
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Marie Opálková
Hlavní náměstí.
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Marie Opálková
Účastníků bylo hodně.
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Marie Opálková
Mořská meteorologická stanice.
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Marie Opálková
Poster session.
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Marie Opálková
Příprava na závěrečný přípitek.
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Marie Opálková
Poslední večeře.
Copyright: Ostravská univerzita, foto: Marie Opálková

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016