Jako vždy: atraktivní!

A kdo? No přece přírodní vědy! Poslední prázdninový týden měli středoškoláci, které baví přírodovědné obory, možnost strávit týden na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU), která pořádala 2. ročník Letní přírodovědné školy ve spolupráci se Střediskem přírodovědců.

Program letní školy byl opravdu nabitý. Každý den od rána do pozdních odpoledních hodin měli účastníci této akce připraveny různé aktivity v rámci jednotlivých kateder PřF, při kterých se zábavnou formou seznamovali s báječným světem přírodních věd. Naučili se spoustu nových věcí, vyzkoušeli si různé pokusy, zahráli si hry i soutěže a získali aspoň trochu představu o tom, jak to vypadá na univerzitě, na Přírodovědecké fakultě a na jejich jednotlivých katedrách, zkrátka „jak se dají zajímavě učit přírodní vědy“.

Co všechno žáci středních škol na letní škole zažili?

První den patřil celý matematice. A kdo si myslí, že to byla nuda, tak se hodně mýlí! Katedra matematiky představila nejen zajímavosti ze světa šifrování, ale i ze světa antických úloh a origami, do něhož žáci pronikli nejen díky přednášce o tomto umění skládání papíru, ale každý si to mohl vyzkoušet v praxi díky skládání barevných papírů do tvaru nádherné růže. Tento den pak končil hrou, která byla celá protkaná matematikou.

Druhý den byl věnován biologii a ekologii. Žáci si vyzkoušeli mikroskopování kvasinek, dozvěděli se informace z oblasti mikrobiologie a ekotoxikologie a taky jim bylo umožněno proniknout do tajů masožravých rostlin a sukulentů. To vše v prostorách botanické zahrady

PřF, ve které je kromě učeben rozlehlá zahrada se spoustou překrásných rostlin nejen venku, ale také ve dvou sklenících.

Třetí den se nesl ve znamení dalších dvou přírodovědných oborů: fyziky a chemie. Na katedře fyziky se prováděly experimenty z elektřiny a magnetismu, vedení elektrického proudu v látkách, žáci se dozvěděli podrobnosti o elektromagnetickém vlnění a vyzkoušeli si počítačem podporované experimenty. V chemické laboratoři katedry chemie to naopak hořelo, bouchalo, syčelo, prskalo a barevně „hrálo“ díky zajímavým chemickým pokusům, které středoškoláky evidentně nadchly, protože byly vskutku atraktivní. A nezapomínejme, že v laboratořích vysoké školy lze přece jen „chemicky dovádět“ mnohem divočeji, než v laboratoři na střední škole – univerzity jsou prostě lépe vybavené.

Čtvrtý den byl geograficky zaměřený. Katedra fyzické geografie a geoekologie si pro účastníky letní školy připravila prohlídku geologických sbírek s výkladem, dále moderní metody měření na Zemi, informace o mapách na webu a nakonec prohlídku meteorologické stanice na střeše budovy PřF na Slezské Ostravě. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje si připravila „geocaching“, takže se všichni žáci zúčastnili dobrodružného hledání pokladu s pomocí GPS.

Poslední, pátý den, byl dopoledne věnován informatice a odpoledne proběhlo slavnostní ukončení Letní přírodovědné školy. Katedra informatiky a počítačů v prvním bloku učila středoškoláky efektní tvorbě www stránek a pak v se naší unikátní 3D učebně učili vizualizaci objektů a modelování ve 3D. Odpolední slavnostní ukončení letní školy vyvrcholilo předáním diplomů. Všichni absolventi této Letní přírodovědné školy získali titul „bakalářík“.

Letní přírodovědná škola se všem hodně líbila, její absolventi – středoškoláci - odcházeli nadšení a jejich zápal pro přírodní vědy nepokazila ani tropická vedra, která v týdnu konání letní školy vládla. Jsme rádi, že to středoškoláky u nás na Přírodě bavilo a věříme, že někteří z nich brzy zasednou do lavic naší Přírodovědecké fakulty, protože přírodní vědy jsou fascinující a zábavné – my na Přírodě to víme a díky těmto akcím o tom přesvědčujeme i ostatní, především děti a mládež. Přijďte se někdy o tom přesvědčit i Vy!

Beáta Sklářová

2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy
2. ročník Letní přírodovědné školy

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016