Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Rozšiřující studium pro učitele

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku fyziky
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání učitelství o kvalifikaci učitele fyziky na 2. stupni ZŠ a SŠ tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat fyziku na SŠ nebo ZŠ.