OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Gyözö Garab

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MSc. Gyözö Garab, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.brc.hu/personal_page.php?id=nb_gagy

Vzdělání

1971MSc., luminofory pevných látek, Univ. Szeged, Inst. techn. fyz., Budapešť

Kvalifikace

1992Doktor biologických věd, Maďarská akademie věd (HAS)
1982Kandidát biologických věd, HAS, Szeged; Univerzita Szeged
1974Ph.D., biofyzika a rostlinná fyziologie, Biologické výzkumné centrum (BRC), HAS, Szeged; Univerzita Szeged

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2016 – dosud Katedra fyziky, PřF, Ostravská univerzita
2004 – dosudVýkonný ředitel a zakládající spolumajitel, Biofotonika R&D Ltd, Szeged, Maďarsko
1999 – 2000 Zástupce ředitele, BRC, HAS
1987 – 1995Vědecký pracovník, Brookhaven National Laboratory, Biology Institute, Upton, NY, USA (přerušovaně)
1990 – 1999Vedoucí vědecký pracovník, BRC, HAS
1984 – 1989Samostatný vědecký pracovník, BRC, HAS
1975 – 1983Vědecký pracovník, BRC, HAS

Odborné zaměření

Biofyzika (makro–organizace a flexibilita fotosyntetických membrán, molekulární interakce ve fotosyntetických membránách)

Ocenění

2014Medaile Farkase Gábora (Maďarská společnost rostlinných biologů)
2009Knight (Internatinal Order of Merit of Inventors)
2001Straubova medaile (Biologické výzkumné centrum)
1994Cena J. Ernsta (Maďarská biofyzikální společnost)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2015 předsedající, International Workshop on Photosynthetic Proteins, Szeged
2015 člen komise, Hodnocení ústavů a výzkumných skupin AV ČR, Česká republika
2014 předsedající, International Workshop “Ultrafast Processes in Photosynthesis, Szeged
2014ředitel, Advanced Training School of PHOTOTECH COST action TD1102, Szeged
2013člen předsednictva, OTKA (Maďarský fond zákl. výzkumu), oborová komise: biologie
2011ředitel, EBSA Biophysics Course on Solar Energy, Szeged
2011člen vědeckého výboru, EBSA Congress, Budapešť
2008 – 2015generální sekretář, Maďarská biofyzikální společnost
2005člen organizační komise, FEBS IUBMB Congress, Budapešť, programový výbor
2001ředitel, Advanced International Summer School on Membrane Biophysics
2001 – 2009člen předsednictva, OTKA (Maďarský fond zákl. výzkumu), oborová komise: biologie
1998 – 2004národní zástupce, International Society for Photosynthesis Research
1998předsedající, XI. International Congress on Photosynthesis, Budapešť, Maďarsko
1995 – 2002zakládající prezident, Pracovní skupina biofyziky, Regionální výbor Szeged HAS
člen, Výbory pro biofyziku, rostlinnou fyziologii Maďarská akademie věd
1994 – 2002vicepresident, Maďarská biofyzikální společnost
1994zakládající člen, Nadace pro fotosyntézu
1993 – 2000člen řídící komise, ESF BIOPHYSICS OF PHOTOSYNTHESIS PROGRAM
1993generální sekretář, XI. International (IUPAB) Biophysics Congress, Budapešť
1993ředitel, Spectroscopy of Energy Converting Membranes; ESF Summer School Szeged
1989člen programového výboru, III. European Photobiology Congress, Budapešť
1988 – 1991člen představenstva, OKKFT T/t (Maďarsko) Program molekulární biologie

Působení v zahraničí

1990Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA, 4 měsíce
1988Brookhaven National Laboratory and University of New Mexico, USA, 4 měsíce
1987University of New Mexico, Chemistry Department, Albuquerque, NM, USA, 3 měsíce
1985 – 1986Brookhaven National Laboratory, Biology Dept, Upton, NY, 15 měsíců
1984 – 1985University of Illinois, Dept. Plant Biology, Urbana, IL, USA, 15 měsíců
1981CEA, Section Bioenergetique, Saclay, Francie, 3 měsíce
1978Institut de Biologie Physico–Chimique, Paris, Francie, 4 měsíce
1976Moskevská státní univerzita, Oddělení biofyziky, Moskva, SSSR, 3 měsíce
1975Centre d'Etudes Atomiques (CEA), Section Bioenergetique, Saclay, Francie, 2 měsíce

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapokročilý


Všechny publikace

Akhtar, P., Lindorfer, D., Lingvay, M., Pawlak, K., Zsiros, O., Siligardi, G., Jávorfi, T., Dorogi, M., Ughy, B., Garab, G., Renger, T. a Lambrev, P. Anisotropic Circular Dichroism of Light-Harvesting Complex II in Oriented Lipid Bilayers: Theory Meets Experiment. The Journal of Physical Chemistry B. 2019, ISSN 1520-6106.
Ughy, B., Karlický, V., Dlouhý, O., Javornik, U., Materová, Z., Zsíros, O., Šket, P., Plavec, J., Špunda, V. a Garab, G. Lipid-polymorphism of plant chloroplast thylakoid membranes. Enhanced non-bilayer lipid phases associated with increased membrane permeability. Physiologia Plantarum. 2019, sv. accepted, ISSN 0031-9317.
Karlický, V., Štroch, M., Kurasová, I., Materová, Z., Večeřová, K., Ughy, B., Urban, O., Garab, G. a Špunda, V. Effect of high-light acclimation on photosynthetic apparatus of Norway spruce. In: 20th European Bioenergetics Conference. Budapešť. 2018.
Zsiros, O., Nagy, V., Párducz, Á., Nagy, G., Ünnep, R., El Ramady, H., Prokisch, J., Lisztes Szabó, Z., Fári, M., Csajbók, J., Tóth, S. Z., Garab, G. a Domokos Szabolcsy, É. Effects of selenate and red Se-nanoparticles on the photosynthetic apparatus of Nicotiana tabacum. Photosynthesis Research. 2018, ISSN 0166-8595.
Sipka, G., Müller, P., Brettel, K., Magyar, M., Zhu, Q., Han, G., Lambrev, P., Shen, J. a Garab, G. Characterization of the functional changes and the darkand light-adapted reaction center states of Photosystem II core complex isolated from T. vulcanus. In: 8th Regional Biophysics Conference. Zreče. 2018.
Patty, C. L., Luo, D. A., Snik, F., Ariese, F., Buma, W. J., ten Kate, I. L., van Spanning, R. J., Sparks, W. B., Germer, T. A., Garab, G. a Kudenov, M. W. Imaging linear and circular polarization features in leaves with complete Mueller matrix polarimetry. BBA-GEN SUBJECTS. 2018, č. 1882, s. 1350-1363. ISSN 0304-4165.
Kotakis, C., Akhtar, P., Zsiros, O., Garab, G. a Lambrev, P. Increased thermal stability of photosystem II and the macro-organization of thylakoid membranes, induced by co-solutes, associated with changes in the lipid-phase behaviour of thylakoid membranes. Photosynthetica. 2018, ISSN 0300-3604.
Magyar, M., Mezzetti, A., Sipka, G., Zhu, Q., Han, G., Lambrev, P., Leibl, W., Shen, J. a Garab, G. Light-induced conformational changes in Photosystem II core complexes revealed by rapid-scan Fourier Transfrom Infrared spectroscopy. In: 20th European Bioenergetics Conference. Budapešť. 2018.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Zsiros, O., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. Dynamic exchange membrane model. In: First European Congress on Photosynthesis Research, ePS-1. Uppsala. 2018.
Garab, G. Our gratitude and congratulations to our guest editor Julian Eaton-Rye and thanks to all the 167 contributors to the special issue honoring professor Govindjee. Photosynthetica. 2018, 56(4), s. 1235-1236. ISSN 0300-3604.
Magyar, M., Sipka, G., Kovács, L., Ughy, B., Zhu, Q., Han, G., Špunda, V., Lambrev, P., Shen, J. a Garab, G. Rate-limiting steps in the dark-to-light transition of Photosystem II - revealed by chlorophyll-a fluorescence induction. Scientific Reports. 2018, č. 8, s. 1-9. ISSN 2045-2322.
Domokos-Szabolcsy, É., Fári, M., Márton, L., Czakó, M., Veres, S., Elhawat, N., Antal, G., El-Ramady, H., Zsíros, O., Garab, G. a Alshaal, T. Selenate tolerance and selenium hyperaccumulation in the monocot giant reed (Arundo donax), a biomass crop plant with phytoremediation potential. Environmental Science and Pollution Research. 2018, 25(31), s. 31368-31380. ISSN 0944-1344.
Magyar, M., Sipka, G., Mezzetti, A., Kovács, L., Ughy, B., Zhu, Q., Han, G., Špunda, V., Lambrev, P. H., Leibl, W., Shen, J. a Garab, G. Light-induced conformational changes and rate-limitation in photosystem II reaction centers. The origin of variable chlorophyll fluorescence. In: 8th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability. Hyderabad. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in chloroplast thylakoid membranes - as revealed by 31P-NMR and timeresolved merocyanine fluorescence spectroscopy. Scientific Reports. 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN 2045-2322.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoid membranes. In: 8th International Conference Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability. Hyderabad. 2017.
Garab, G., Ughy, B., de Waard, P., Akhtar, P., Javornik, U., Kotakis, C., Šket, P., Karlický, V., Materová, Z., Špunda, V., Plavec, J., van Amerongen, H., Vígh, L., Van As, H. a Lambrev, P. Lipid polymorphism in plant thylakoids. Possible roles in the structure and dynamics of membranes. In: Sfphi2017 : Meeting of the French Photosynthesis Society. Paříž. 2017.
Ünnep, R., Zsiros, O., Hörcsik, Z., Markó, M., Jajoo, A., Kohlbrecher, J., Garab, G. a Nagy, G. Low-pH induced reversible reorganizations of chloroplast thylakoid membranes - As revealed by small-angle neutron scattering. Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics. 2017, č. 1858, s. 360-365. ISSN 0005-2728.
Špunda, V., Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Urban, O., Ughy, B. a Garab, G. Unique composition of Norway spruce thylakoid membranes and specific responses of photosynthetic apparatus to elevated temperature and high light. In: Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change?. Velké Karlovice: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 2017.
Garab, G. Laboratory of Biophysics, Wageningen University & Research. 2016.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub