OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Jakub Nezval

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jakub Nezval, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 311, budova M
funkce:
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 597 09 2156
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2010 – 2016Ph.D. studium – obor: Biofyzika; Katedra fyziky, Přírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2007 – 2009Magisterské studium – obor: Biofyzika; Katedra fyziky, Přírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě; Diplomová práce: Detekce a kvantifikace UV – absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vyšších rostlin; Udělen titul: Mgr., diplom s vyznamenáním
2004 – 2007Bakalářské studium – obor: Biofyzika; Katedra fyziky, Přírodovedecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě; Bakalářská práce: Modifikace metod analýzy fotosyntetických pigmentů a dalších vybraných látek z extraktů asimilačního aparátu; Udělen titul: Bc.
1998 – 2004Gymnázium Josefa Božka Český Těšín
1996 – 1998Gymnázium Ostrava Hrabůvka

Další relevantní vzdělávání – certifikované školení, MBA, MPA...

2017Kurz: Validace analytické metody a použití programu Excel, ČR
2012Kurz: Škola hmotnostní spektrometrie (13. ročník), ČR
2012Kurz: Low Molecular Weight Applications with a microQTOF-Q II; školicí středisko Bruker Daltonic GmbH, Brémy, Německo

Zaměstnání, praxe

2009 – dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření

Studium fyziologického významu fenolových látek (FL) se zaměřením na jejich fotoprotektivní funkci. Regulace metabolismu FL pomocí světelného signálu (intenzity, spektrální kvality). Vývoj metodik umožňujících sledování změn metabolického profilu FL v rostlinném materiálu (zejména HPLC-DAD-MS).
Stresová fyziologie rostlin
Fotorecepční mechanismy rostlin
Sekundární metabolismus rostlin, především metabolismus fenolových látek
Aplikace spektrálně optických a chromatografických metod ve fyziologii a metabolomice rostlin
Hmotnostní spektrometrie v metabolomice

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 - 2018Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Působení v zahraničí

30. 10. – 13. 11. 2016University of Helsinki, Finsko, Odborná stáž; Zaměření: studium odolnosti mutantních linií Arabidopsis s narušenou funkcí fotoreceptorů modrého a UV světla vůči působení akutního stresu vyvolaného vysokou ozářeností
27. 6. – 19. 7. 2014University of Helsinki, Finsko, Odborná stáž; Zaměření: odlišnosti ve spektrální kvalitě a kvantitě solární radiace v různých typech ekosystémů a jejich vliv na indukci epidermální UV-stínění rostlin, rostlinnou morfologii a druhové složení v daném ekosystému
10. 7.– 10. 10. 2013University of Helsinki, Finsko, Odborná stáž; Zaměření: studium vlivu spektrální kvality a kvantity radiace na sekundární metabolismus vyšších rostlin, především pak sledování změn ve složení významných fenolových látek.

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Francouzštinazačátečník


Vybrané publikace

Brelsford, C., Morales, L., Nezval, J., Kotilainen, T., Hartikainen, S., Aphalo, P. a Robson, M. Do UV-A radiation and blue light during growth prime leaves to cope with acute high light in photoreceptor mutants of Arabidopsis thaliana?. Physiologia Plantarum. 2018, ISSN 1399-3054.
Holub, P., Nezval, J., Štroch, M., Špunda, V., Urban, O., Jansen, M. a Klem, K. Induction of phenolic compounds by UV and PAR is modulated by leaf ontogeny and barley genotype. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2018, ISSN 0981-9428.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Tříska, J., Jansen, M. A., Robson, T. M. a Urban, O. Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 93, s. 74-83. ISSN 0981-9428.

Všechny publikace

Brelsford, C., Morales, L., Nezval, J., Kotilainen, T., Hartikainen, S., Aphalo, P. a Robson, M. Do UV-A radiation and blue light during growth prime leaves to cope with acute high light in photoreceptor mutants of Arabidopsis thaliana?. Physiologia Plantarum. 2018, ISSN 1399-3054.
Holub, P., Nezval, J., Štroch, M., Špunda, V., Urban, O., Jansen, M. a Klem, K. Induction of phenolic compounds by UV and PAR is modulated by leaf ontogeny and barley genotype. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2018, ISSN 0981-9428.
Materová, Z., Nezval, J., SEMER, J., Vrábl, D. a Štroch, M. Effect of pure green light during barley growth on composition of chlorophylls derivatives and phenolic compounds, gas exchange and photosystem II photochemistry. In: 17th Congress of the European Society for Photobiology. Pisa. 2017.
Materová, Z., Sobotka, R., Zdvihalová, B., Oravec, M., Nezval, J., Karlický, V., Vrábl, D., Štroch, M. a Špunda, V. Monochromatic green light induces an aberrant accumulation of geranylgeranyled chlorophylls in plants. Plant Physiology and Biochemistry. 2017, č. 116, s. 48-56. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Špunda, V. a Kalina, J. Phenolic compounds and carotenoids during acclimation of spring barley and its mutant Chlorina f2 from high to low irradiance. Biologia Plantarum. 2017, č. 61, s. 73-84. ISSN 0006-3134.
Nezval, J., Karlický, V., Materová, Z., SEMER, J., Špunda, V. a Konečná, T. Spectral quality and total irradiance of visible light as important environmental factors enhancing production of UV-protective phenolic compounds. In: Modulation of plant UV-responses by environmental factors. Brno. 2017.
Nezval, J. Stáž na Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Nitra, SK: Výjezd v rámci mobilit Teacher CEEPUS (CIII-SK-1018-02-1617). 2017.
Nezval, J., Štroch, M., Materová, Z., Karlický, V., Špunda, V. a Konečná, T. The role of blue light and cryptochromes in the regulation of phenolic compound synthesis during the acclimation of Arabidopsis thaliana from low to high irradiance. In: 1 st Network Meeting of UV4Plants, International Association for Plant UV Research. Pécs: Department of Plant Biology, University of Pécs. 2016.
Nezval, J. University of Helsinki, Department of Biosciences. 2016.
Nezval, J. Zastoupení a funkční význam rostlinných polyfenolů za různých radiačních podmínek. 2016.
Štroch, M., Materová, Z., Vrábl, D., Karlický, V., ŠIGUT, L., Nezval, J. a Špunda, V. Protective effect of UV-A radiation during acclimation of the photosynthetic apparatus to UV-B treatment. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 96, s. 90-96. ISSN 0981-9428.
Nezval, J., Kalina, J., Materová, Z. a Robson, T. M. Spektrální kvalita FAR a nízká dávka UV-B jako významné faktory ovlivňující optické vlastnosti listů jahodníku obecného.. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno: Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2015.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Tříska, J., Jansen, M. A., Robson, T. M. a Urban, O. Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 93, s. 74-83. ISSN 0981-9428.
Materová, Z., Karlický, V., Nezval, J. a Štroch, M. ZELENÉ SVĚTLO JAKO VÝZNAMNÝ REGULAČNÍ FAKTOR SYNTÉZY CHLOROFYLŮ. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno. 2015.
Robson, T. M., Hartikainen, S. M., Israel, D., Salonen, P. a Nezval, J. A foot in both camps: how does ivy optimise foraging when faced with contrasting UV-environments. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
FERRETTI, U. a Nezval, J. Development of in-vitro methods for the assessment of antioxidant activity of low-molecular antioxidants and plant extracts. In: The 8th Scandinavian Plant Physiology Society PhD Students Conference. Uppsala. 2014.
Nezval, J. KVALITATIVNÍ ANALÝZA VOLNÝCH FENOLICKÝCH LÁTEK V LISTECH JAHODNÍKU OBECNÉHO (FRAGARIA VESCA L.), STUDIUM VLIVU RADIAČNÍCH PODMÍNEK NA JEJICH SLOŽENÍ. In: Studentská vědecká konference Přf OU. Ostrava. 2014.
Nezval, J., Kalina, J., Materová, Z. a Robson, T. M. Messages go against the phlo: Ramets use UV-B to signal pre-emptive activation of photoprotection in their parents.. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Parallel factor analysis of fluorescence of epidermis and leaf extracts of soluble phenolics. In: Final Network Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Bled: Biotechnical Faculty, University of Lubljana. 2014.
Špunda, V., Nezval, J., Materová, Z., Semer, J., Vrábl, D. a Štroch, M. Response of phenolic compounds and xanthophylls in barley leaves to different spectral composition of photosynthetically active radiation and its relation to efficiency of photoprotective processes. In: Final Network Meeting of COST Action FA0906, UV4growth. Bled. 2014.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
FERRETTI, U. a Nezval, J. Determination of the Antioxidant Activity and Reducing Power of Spring Barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) leaf extracts. In: 25th congres of SPPS. Helsingor. 2013.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., Šigut, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Different responsiveness of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening by flavonoids in barley leaves to PAR reduction and/or exclusion of UV-B radiation. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Oravec, M. a Urban, O. Effect of accumulation of flavonoids induced by UV and PAR radiation on the sensitivity in two barley varieties to the following high light stress. In: 2nd Network Meeting of COST Action FA0909 (UV4growth). Mikulov. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Epidermal blue-green fluorescence of barley leaves and its response to UV radiation stress. In: 2nd Annual Meeting of UV4Growth COST-Action FA0906. Mikulov. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. CHANGES IN PHENOLIC COMPOUND PROFILE, UV-SHIELDING PROPERTIES AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENT COMPOSITION OF SPRING BARLEY LEAVES DURING THE REACCLIMATION FROM HIGH TO LOW IRRADIANCE OF PAR. MAGNANIMITAS, 2013. s. 4131-4140. ISBN 978-80-87952-00-9.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. Changes in the composition of soluble phenolic compounds in spring barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) primary leaves under the influence of different PAR levels and combined effect of UV-A and UV-B radiation. In: 2nd Annual Network Meeting (UV4Growth; COST - Action FA0906). Mikulov. 2013.
Kalina, J., MUCHA, M. a Nezval, J. Kapalinová chromatografie - hmotnostní spektrometrie LC-MS (UHPLC-qTOF). In: Seminář IET-ENC. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. Preferential biosynthesis of B-dihydroxylated flavone derivates induced by high irradiance increase the antioxidant acitivity of barely leaf extracts. In: Konference chemické biologie a genetiky. Karlov: Univerzita Palackého. 2013.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global Change and Resilience. Brno: Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. Global Change Research Centre AS CR, v. v. i., 2013. s. 231-235. ISBN 978-80-904351-8-6.
Karlický, V., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Global change and resilience. Brno. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a Materová, Z. The Effect of PAR and its Spectral Quality on the Compositions of Soluble Phenolic Compounds in Spring Barley (Hordeum vulgare L. cv. Bonus) Primary Leaves. In: 25th congress of SPPS. Helsingor. 2013.
Nezval, J. University of Helsinki. 2013.
Nezval, J. a Kalina, J. Využití hmotnostního spektrometru v kvalitativní analýze fenolických látek obsažených v rostlinném materiálu. In: Studentská vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. 2013.
Nezval, J., Kalina, J. a MUCHA, M. Využití techniky HPLC-DAD-MS při studiu vybraných UV-protektivních sekundárních metabolitů vyšších rostlin. In: Seminář IET-ENC. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta. 2013.
Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V., Kurasová, I. a Špunda, V. Acclimation of the assimilation apparatus to supplemental UV-A or UV-B radiation in barley plants grown under low and high PAR. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth "Plant responses to UV radiation: from individuals to ecosystems". Girona, University of Girona. 2012.
Špunda, V., Štroch, M., Nezval, J., Benešová, H., ŠIGUT, L., Karlický, V. a Kurasová, I. Flexibility of the xanthophyll cycle mediated photoprotection and UV-screening efficiency after removal of stressful radiation conditions. In: WG4 mini-conference of COST Action FA0906 UV4growth. Girona, University of Girona. 2012.
Karlický, V., Nosek, Z., Nezval, J., Štroch, M. a Špunda, V. Response of epidermal blue-green fluorescence emission from barley leaves to UV radiation stress. In: Ebernburg-Workshop "Leaf Optics?. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Nezval, J. STANDARDIZACE HPLC A UV-VIS SPEKTROFOTOMETRICKÉ ANALÝZY FENOLICKÝCH LÁTEK A JEJICH APLIKACE PŘI STUDIU ROSTLINNÉHO MATERIÁLU. In: Studentská vědecká konference PřF OU 2012. Ostrava. 2012.
Nezval, J. The assessment of alterations in the composition of unbound phenolic compounds in primary leaves of spring barley (Hordeum vulgare L. cv Bonus) induced by different levels of UV-B and PAR.. In: 7th SPPS PhD Student Conference. Laulasmaa: Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS). 2012.
Nezval, J. a Kalina, J. The developement of qualitative and quantitative analysis for determination phenolics compounds. In: The developement of qualitative and quantitative analysis for determination phenolics compounds. Ostrava: Institute of Environmental Technology, 2012. Institute of Environmental Technology, 2012. s. 35-35. ISBN 978-80-248-2882-4.
Nezval, J. a Kalina, J. The development of qualitative and quantitative analysis for determination of phenolics compounds. In: 1st International Symposium and Workshop on Environment and Health of Contaminated Areas. Ostrava: Institute of Environmental Technology. 2012.
Nezval, J. ROZVOJ CHROMATOGRAFICKÝCH A SPEKTROFOTOMETRICKÝCH METODIK - JEJICH APLIKACE PŘI STUDIU VLIVU RADIAČNÍCH PODMÍNEK NA SLOŽENÍ FENOLICKÝCH LÁTEK V LISTECH JEČMENE JARNÍHO. In: Studentská vědecká konference PřF OU 2011. Ostrava. 2011.
Nezval, J., Kalina, J., Štroch, M. a Špunda, V. The effect of different radiation conditions on qualitative and quantitative composition of unbound phenolic compounds in barley leaves examined by UV-VIS absorption spectrophotometry and HPLC-DAD. In: XXIV SPPS Congress. Stavanger: Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS). 2011.
Nezval, J. a Kalina, J. Vývoj HPLC-DAD metody stanovení vybraných fenolických látek a její aplikace při studiu vlivu různých radiačních podmínek na jejich akumulaci v listech ječmene jarního. In: 63. zjazd chemikov. Vysoké Tatry: Slovenská chemická společnosť. 2011.


AutorNázev práceTypRok
Konečná TerezaVliv spektrální kvality a celkové ozářenosti FAR na složení fotosyntetických pigmentů a fenolických látek v listech Arabidopsis thalianadiplomová 2017 
Ferretti UrsulaRozvoj in-vitro metod pro stanovení antioxidační aktivity vybraných nízkomolekulárních antioxidantů a rostlinných extraktů.diplomová 2014 
Pech RadomírSpektrální kvalita a ozářenost jako faktory ovlivňující složení, obsah a aktivitu vybraných nízkomolekulárních antioxidantů v listech ječmene jarního.bakalářská 2018 
Burešová MagdalénaFENOLOVÉ LÁTKY V CHLOROPLASTOVÉ BUNĚČNÉ FRAKCI A JEJICH ROLE V OCHRANĚ FOTOSYNTETICKÉHO APARÁTUbakalářská 2017 
Holubová IvaKvalitativní a kvantitativní analýza fotosyntetických pigmentů za pomoci HPLC-(DAD)-MSbakalářská 2013 
Ferretti UrsulaStanovení antioxidační aktivity rostlinných extraktů in-vitrobakalářská 2012 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub