OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Lenka Hönigová

Lenka Hönigová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Lenka Hönigová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 208, budova C
funkce:
obor činnosti:učitelství fyziky a základů obecné fyziky
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 597 09 2153
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – 2015Ph.D., Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání ve fyzice, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2009 – 2011Mgr., Navazující magisterské studium: Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2006 – 2009Bc., Dvouoborové bakalářské studium matematika – fyzika, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
2002 – 2006Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová - Lutyně, příspěvková organizace

Kvalifikace

2015Ph.D., Specializace v pedagogice, PřF OU
2011Mgr., Učitelství Fy-Ma pro SŠ, PřF OU
2009Bc., Dvouoborové Fy-Ma, PřF OU

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2011 – dosudOstravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziky
10/2011 – 2/2012Gymnáziu Iuventas, Ostrava
2008 – 2011Dům dětí a mládeže Rychvald

Odborné zaměření

Oborová didaktika (fyzika)
Optika

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Jednota českých matematiků a fyziků

Působení v zahraničí

20. 5. - 19. 6. 2013Fakulta matematiky, fyziky a Technických věd, Pedagogická univerzita v Krakově / Polsko, stáž

Přednášky na zahraničních konferencích

Ličmanová, L. INQUIRY-BASED EDUCATION WITH ICT IN PHOTOMETRY. In: GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics. Palermo. 2014.
Ličmanová, L. a ZÁRUBOVÁ, L. Inquiry-based teaching - color light. In: THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH IN DIDACTICS OF THE SCIENCES. Krakov. 2014.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Spatial properties of light sources and their efficiency. In: THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH IN DIDACTICS OF THE SCIENCES. Krakov. 2014.
Ličmanová, L., Vítek, A. a Kalus, R. Water clusters II - thermodynamics and phase changes. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Toruň: Nicolaus Copernicus University. 2011.

Jazykové znalosti

Angličtinastředně pokročilý
Francouzštinapokročilý začátečník


Vybrané publikace

Hönigová, L. a Ticháčková, L. LIGHT SOURCE FOR PUPILS? EXPERIMENTS. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education. Proceedings 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 34-40. ISBN 978-80-7464-763-5.
Ličmanová, L. INQUIRY-BASED LEARNING IN PHOTOMETRY. In: sborník ICTE 2014. University of Ostrava Pedagogical Faculty, 2014. s. 128-134. ISBN 978-80-7464-561-7.
Ličmanová, L. a ZÁRUBOVÁ, L. Inquiry-based teaching - color light. In: Profits and Limitations of Inquiry Based Science Education. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014. s. 24-28. ISBN 978-83-7271-882-2.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Inquiry-based teaching with ICT in photometry. In: GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics. Palermo: Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Italy, 2014. Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Italy, 2014. s. 390-391. ISBN 978-88-907460-5-5.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Optics - The spatial and spectral properties of light sources (inquiry-based learning with ICT). In: ICPE-EPEC 2013 The International Conference on Physics Education Active learning - in a changing world of new technologies. Praha: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 1225-1230. ISBN 978-80-7378-266-5.

Všechny publikace

Hönigová, L. Badatelsky orientované úlohy z fotometrie s využitím digitálních technologií. 2015.
Hönigová, L. Cesty moderní fyziky na VŠ. 2015.
Hönigová, L., Koníček, L. a Ticháčková, L. FOTOMETRIE VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7. Kašperské Hory. 2015.
Koníček, L., Hönigová, L. a Solowski, R. Konstrukce luxmetru pro měření charakteristik zdrojů světla. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 20. Praha: Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha. 2015.
Hönigová, L. a Ticháčková, L. Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky. In: Veletrh ápadů učitelů fyziky 20. Praha. 2015.
Hönigová, L. a Ticháčková, L. LIGHT SOURCE FOR PUPILS? EXPERIMENTS. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education. Proceedings 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 34-40. ISBN 978-80-7464-763-5.
Hönigová, L. a Ticháčková, L. LIGHT SOURCE FOR PUPILS? EXPERIMENTS. In: Information and Communication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm. 2015.
Hönigová, L. Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 pohledem účastníků. Československý časopis pro fyziku. 2015, roč. 2015, č. 65, s. 198-198. ISSN 0009-0700.
Hönigová, L. Pedagogická univerzita v Krakově. 2015.
Ličmanová, L. a Koníček, L. BADATELSKÉ VYUČOVÁNÍ OPTICE NA SŠ. In: Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava. 2014.
Ličmanová, L., Koníček, L., Mechlová, E. a Kerlínová, V. Creation of workbook in physics for pupils of technical fields at secondary vocational schools. In: The International Conference on PhysicsICPE-EPEC 2013 Education Active learning - in a changing world of new technologies. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 972-978. ISBN 978-80-7378-266-5.
Ličmanová, L. INQUIRY-BASED EDUCATION WITH ICT IN PHOTOMETRY. In: GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics. Palermo. 2014.
Ličmanová, L. INQUIRY-BASED LEARNING IN PHOTOMETRY. In: sborník ICTE 2014. University of Ostrava Pedagogical Faculty, 2014. s. 128-134. ISBN 978-80-7464-561-7.
Ličmanová, L. a ZÁRUBOVÁ, L. Inquiry-based teaching - color light. In: THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH IN DIDACTICS OF THE SCIENCES. Krakov. 2014.
Ličmanová, L. a ZÁRUBOVÁ, L. Inquiry-based teaching - color light. In: Profits and Limitations of Inquiry Based Science Education. Krakov: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014. s. 24-28. ISBN 978-83-7271-882-2.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Inquiry-based teaching with ICT in photometry. In: GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics. Palermo: Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Italy, 2014. Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Italy, 2014. s. 390-391. ISBN 978-88-907460-5-5.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Optics - The spatial and spectral properties of light sources (inquiry-based learning with ICT). In: ICPE-EPEC 2013 The International Conference on Physics Education Active learning - in a changing world of new technologies. Praha: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 1225-1230. ISBN 978-80-7378-266-5.
Ličmanová, L. a Koníček, L. PHOTOMETRY IN TEACHING PHYSICS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL. In: DIDFYZ 2014. Račkova dolina. 2014.
Švecová, L. a Ličmanová, L. Řešené a neřešené autentické úlohy z fyziky. 2014.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Spatial properties of light sources and their efficiency. In: THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE RESEARCH IN DIDACTICS OF THE SCIENCES. Krakov. 2014.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 2014. Cheb. 2014.
Ličmanová, L., Koníček, L. a Švecová, L. The Pupils´ Competition in Physics. In: The International Conference on PhysicsICPE-EPEC 2013 Education Active learning - in a changing world of new technologies. Praha: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, Prague, 2014, 2014. s. 892-897. ISBN 978-80-7378-266-5.
Ličmanová, L. a Kerlínová, V. Workbook in teaching of physics at secondary vocational schools. In: Program and Abstracts Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice. Dipartimento di Fisica e Chimica, Universit? degli Studi di Palermo, Italy, 2014. s. 314-314. ISBN 978-88-907460-5-5.
Ličmanová, L. a Kerlínová, V. WORKBOOK IN TEACHING OF PHYSICS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS. In: GIREP-MPTL International Conference on Teaching/Learning Physics. Palermo. 2014.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Badatelské úlohy nejen z optiky. In: Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 6: Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. Kašperské Hory. 2013.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 18. Hradec Králové. 2013.
Ličmanová, L. BADATELSKY ORIENTOVANÉ ÚLOHY VE VÝUCE FYZIKY S VYUŽITÍM ICT. In: 4.Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice. Hradec Králové. 2013.
Ličmanová, L. BADATELSKY ZAMĚŘENÉ ÚLOHY S VYUŽITÍM ICT - FOTOMETRIE. In: Studentská vědecká konference. Ostrava. 2013.
Kerlínová, V., Ličmanová, L. a Koníček, L. CREATION OF WORKBOOK IN PHYSICS FOR PUPILS OF TECHNICAL FIELDS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS. In: ICPE-EPEC. Praha. 2013.
Ličmanová, L. Měsíční stáž na Pedagogické univerzitě v Krakově. 2013.
Ličmanová, L. a Koníček, L. Optics - The spatial and spectral properties of light sources (Inquiry-based learning with ICT). In: ICPE-EPEC 2013: International Conference on Physics Education. Praha. 2013.
Koníček, L., Ličmanová, L. a Švecová, L. Student´s Competition in Science Theme - part Physics. In: ICPE-EPEC. Praha. 2013.
Ličmanová, L. Badatelské úlohy ve fotometrii. Račkova Dolina. 2012.
Ličmanová, L. BADATELSKÉ ÚLOHY VE FYZICE S VYUŽITÍM ICT. ISBN 978-80-558-0232-9.
Ličmanová, L. Badatelsky orientované úlohy ve výuce fyziky s využitím ICT. In: ICTE 2012 Ph.D Students' section. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Ličmanová, L. Badatelsky orientované úlohy ve výuce fyziky s využitím ICT: ICTE 2012. In: Ph.D. students? section. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 107-119. ISBN 978-80-7464-136-7.
Ličmanová, L. The physical experiments and modelling with ICT: ICTE 2012. In: Proceedings of the 13th Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 151-157. ISBN 978-80-7464-135-0.
Ličmanová, L. The physical experiments and modelling with ICT. In: ICTE 2012. Rožnov pod Radhoštěm. 2012.
Ličmanová, L. TERMODYNAMIKA KLASTRŮ MOLEKUL VODY. In: Studentská vědecká konference PřF OU 2011. Ostrava. 2011.
Vítek, A., Kalus, R., Ličmanová, L. a Paidarová, I. Thermodynamics of small molecular clusters calculated ab. In: Symposium on Size Selected Clusters 2011. Davos: Universitat Konstanz. 2011.
Ličmanová, L., Vítek, A. a Kalus, R. Water clusters II - thermodynamics and phase changes. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Toruň: Nicolaus Copernicus University. 2011.
Ličmanová, L., Vítek, A., Paidarová, I. a Kalus, R. DFT a empirické modely interakcí v Monte Carlo simulacích klastrů molekul vody. In: 62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2010.
Vítek, A., Ličmanová, L., Paidarová, I. a Kalus, R. Fázové přechody v molekulových klastrech. In: 62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2010.
Vítek, A., Paidarová, I., Kalus, R. a Ličmanová, L. Thermodynamics of water clusters calculated ab initio. In: Central European Symposium on Theoretical Chemistry. Dobogókö: Eötvös Loránd University, Budapest. 2009.


AutorNázev práceTypRok
Hráčková VendulaLidské oko ve výuce fyzikydiplomová 2016 
Ticháčková LenkaKonstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optikydiplomová 2016 
Krč JakubProstorové a spektrální vlastnosti světelných zdrojůbakalářská 2014 
Onderková KateřinaAstronomická fotografie od nafocení po zpracováníbakalářská 2014 
Solowski RadekÚčinnost světelných zdrojů a jejich vliv na člověkabakalářská 2014 
Ticháčková LenkaSpektrální vlastnosti světla prošlého a odraženého od různých materiálůbakalářská 2014 


Modernizace fyzikálního praktika 3 (praktikum z optiky: KFY/FYZP3)
Hlavní řešitelMgr. Lenka Hönigová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
social hub