Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Libor Koníček


titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 207, budova C
funkce:
obor činnosti:učitelství fyziky a základů obecné fyziky
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
Katedra chemie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
e-mail:

Vzdělání

1990 – 1995
Ostravská univerzita, Učitelství VVP matematika-fyzika pro SŠ
1984 – 1988
Gymnázium Havířov - Podlesí
 

Kvalifikace

2014
doc. Teorie vzdělávání ve fyzice na PřF UHK
2009
RNDr. Učitelství fyziky pro střední školy, Ostravská univerzita v Ostravě
2006
PhD. Teória vyučovania fyzike, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1995
Mgr. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, kombinace matematika-fyzika
 

Zaměstnání, praxe

1998 – dosud
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra fyziky
1994 – 1997
Soukromé Svatoplukovo gymnázium v Brušperku, učitel matematiky a fyziky
 

Odborné zaměření

Didaktika fyziky
Počítačem podporovaná výuka fyziky
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2009 – 2018
člen AS Přf OU
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

člen oborové rady PřF UHK doktorského studijního programu Didaktika fyziky, od 2017
člen Odborovej komisie Teórie vzdelávania vo fyzike na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, od 2016
člen oborové rady PřF OU doktorského studijního programu Specializace v pedagogice - Teorie vzdělávání ve fyzice 2009 - 2016
člen moravskoslezského krajského výboru Fyzikální olympiády od roku 2009
člen Fyzikální pedagogické společnosti JČMF od roku 1999, od 2006 člen výboru FPS
člen GIREP (International Research Group on Physics Teaching) od roku 2000
 

Působení v zahraničí

11. 5. 2015 – 14. 5. 2015
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie v rámci programu Erasmus+ - Výměna zkušeností s využíváním počítačem podporovaných experimentů ve výuce, metody pedagogického experimentu Eye tracking.
10. 5. 2009 – 16. 5. 2009
University of Udine, Udine, Itálie - Výměna zkušeností s využíváním počítačem podporovaných experimentů ve výuce, s vhodnými metodami a formami výuky.
22. 3. 2004 – 26. 3. 2004
Open University, Milton Keynes, Velká Británie - Pobyt zaměřený na získání zkušeností s organizací eLearningových kurzů a s přípravou eLearningových materiálů.
23. 9. 2001 – 29. 9. 2001
University of Twente, Enschede, Nizozemsko - Pobyt zaměřený na získání zkušeností s využíváním ICT ve výuce.
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Ruština
mírně pokročilý
 


Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
stať ve sborníku

Comparing Methods of Measurement of Friction with Simple Equipment and with Data-Loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Tablets in Classroom
Libuše Švecová, Erika Mechlová, Lenka Sztwioroková, Libor Koníček
Rok: 2015
stať ve sborníku

Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat
Libor Koníček
Rok: 2014,
odborná kniha

MOSEM2 project: Integration of data acquisition, modelling, simulation and animation for learning electromagnetism and superconductivity
Libor Koníček, Ewa Kędzierska, Francisco Esquembre, Wim Peeters, Alberto Stefanel, Vegard Stornes Farstad ... další autoři
Rok: 2010, NUOVO CIMENTO C
článek v odborném periodiku

Základy fyziky
Libor Koníček
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Rok: 2018
stať ve sborníku

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fyzikální hrnec
Libor Koníček
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Praktická cvičení z biofyziky z pohledu rozvoje dovedností studentů
Libor Koníček, Hana Sochorová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vliv RVP, ŠVP a dalších dokumentů MŠMT na přípravu učitelů fyziky
Libor Koníček
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY K MĚŘENÍ TEPLOTY
Libuše Švecová, Libor Koníček, Tomáš RANOCHA
Rok: 2016
stať ve sborníku

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optimalizace praktických cvičení z biofyziky vzhledem k navazující výuce fyziologie
Hana Sochorová, Marek Bužga, Libor Koníček
Rok: 2016
stať ve sborníku

Comparing Methods of Measurement of Friction with Simple Equipment and with Data-Loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Rok: 2015
stať ve sborníku

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY K MĚŘENÍ TEPLOTY
Libuše Švecová, Libor Koníček, Tomáš Ranocha
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FOTOMETRIE VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Lenka Hönigová, Libor Koníček, Lenka Ticháčková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konstrukce luxmetru pro měření charakteristik zdrojů světla
Libor Koníček, Lenka Hönigová, Radek Solowski
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tablets in Classroom
Libuše Švecová, Erika Mechlová, Lenka Sztwioroková, Libor Koníček
Rok: 2015
stať ve sborníku

VLIV NOVÝCH TECHNOLOGIÍ NA AKTIVNÍ UČENÍ ŽÁKŮ
Libor Koníček
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of ICT in Teaching Physics Friction
Kamila HRABOVSKÁ, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Rok: 2014
stať ve sborníku

BADATELSKÉ VYUČOVÁNÍ OPTICE NA SŠ
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers
Kamila Hrabovská, Libor Koníček, Libuše Švecová, Karla Barčová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Comparing methods of measurement of friction with simple equipment and with data-loggers
Kamila HRABOVSKÁ, Libor Koníček, Libuše Švecová, karla Barčová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Creation of workbook in physics for pupils of technical fields at secondary vocational schools
Lenka Ličmanová, Libor Koníček, Erika Mechlová, Věra Kerlínová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Čidla pro měření neelektrických veličin
Libor Koníček
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY TŘENÍ A JEHO MĚŘENÍ
Kamila HRABOVSKÁ, Libor Koníček, Libuše Švecová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Inquiry-based teaching with ICT in photometry
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Modernizace výuky fyziky na základní škole
Lucie ZÁRUBOVÁ, Libor Koníček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Modernizace výuky fyziky na základní škole
Lucie ZÁRUBOVÁ, Libor Koníček
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Optics - The spatial and spectral properties of light sources (inquiry-based learning with ICT)
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2014
stať ve sborníku

PHOTOMETRY IN TEACHING PHYSICS FOR UPPER SECONDARY SCHOOL
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počítačem podporované experimenty z fyziky a změny paradigmat
Libor Koníček
Rok: 2014,
odborná kniha

Spatial properties of light sources and their efficiency
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Pupils´ Competition in Physics
Lenka Ličmanová, Libor Koníček, Libuše Švecová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Badatelské úlohy nejen z optiky
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badatelské úlohy s ICT v učivu optiky
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CREATION OF WORKBOOK IN PHYSICS FOR PUPILS OF TECHNICAL FIELDS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
Věra Kerlínová, Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chyby měření lékařských teploměrů
Libuše Švecová, Libor Koníček
Rok: 2013
stať ve sborníku

Optics - The spatial and spectral properties of light sources (Inquiry-based learning with ICT)
Lenka Ličmanová, Libor Koníček
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

POSTOJE ŽÁKŮ TECHNICKÝCH A NETECHNICKÝCH OBORŮ SOŠ K PŘEDMĚTU FYZIKA
Věra Kerlínová, Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2013
stať ve sborníku

Přiblížení jednotky tlaku žákům prostřednictvím lidského těla
Libor Koníček, Iva Vlková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Student´s Competition in Science Theme - part Physics
Libor Koníček, Lenka Ličmanová, Libuše Švecová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy
Lucie ZÁRUBOVÁ, Libor Koníček
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zatraktivnění fyziky pro žáky základní školy
Libor Koníček, Lucie Zárubová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

4. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Metodika rozvíjení přírodovědných dovedností s podporou informačních technologií v současných paradigmatech vzdělávání na středních školách
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Michaela Drozdová, Jan Veřmiřovský, Zdena Lustigová ... další autoři
Rok: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
odborná kniha

Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Libuše Švecová, Alena Seberová
Rok: 2012, IN-PRESS CZ s.r.o.
odborná kniha

3. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... další autoři
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Barvy Přírody
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Chemie a fyzika
Jan Veřmiřovský, Libor Koníček
Rok: 2011, Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta
odborná kniha

2. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček, Radka Bartošová, Zuzana Houdková, Šárka Cimalová ... další autoři
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

MOSEM2 project: Integration of data acquisition, modelling, simulation and animation for learning electromagnetism and superconductivity
Libor Koníček, Ewa Kędzierska, Francisco Esquembre, Wim Peeters, Alberto Stefanel, Vegard Stornes Farstad ... další autoři
Rok: 2010, NUOVO CIMENTO C
článek v odborném periodiku

Conditions for E-Learning at secondary Schools in the Czech Republic
Erika Mechlová, Martin Malčík, Libor Koníček, Libuše Švecová
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Development of the digital key competence in science teacher training
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2009, M. Vognar
kapitola v odborné knize

Results of Research About Exploitation ICT by Secondary School Teachers
Libor Koníček, Erika Mechlová, Martin Malčík, Libuše Švecová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Cíle, realizace a perspektivy pedagogické praxe studentů učitelství fyziky
Libor Koníček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Contribution to Datalogging of P06 Ostrava
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTERNATIONAL PROJECTS FOR PHYSICS EDUCATION - POINT OF VIEW OF ICT
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2008
stať ve sborníku

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A JEJICH VAZBA NA NÁRODNÍ KURIKULA
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Computerized Experiments on Chemical Processing - Drying and Evaporation
Erika Mechlová, Libor Koníček, Boleslav Taraba
Rok: 2007
stať ve sborníku

Elektřina a magnetismus
Michaela Masná, Libor Koníček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evaluace výsledků vzdělávání
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyzika ve vzdělávací oblasti člověk a příroda
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení výsledků vzdělávání - praktická část
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení výsledků vzdělávání - teoretická část
Libor Koníček, Martin Malčík, Helena Maťašeje, Veronika Mazurová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ICT ve fyzice - průřezová témata a klíčové kompetence
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Impact of Multimedia Program Supercomet 2 on the Teacher and Pupils
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Learning Physics in Vocational Non-Physics Subjects
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace a rozvíjení fyzikálních poznatků v odborných předmětech
Erika Mechlová, Libor Koníček, Jana Foltýnová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Aplikace fyziky, chemie a biologie v praxi: tři případové studie
Libor Koníček, Erika Mechlová, Soňa Zelená
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Models and Real Experiments about Electrical Conductivity ? Supercomet2
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Models of Creation and Application of the Multimedia Program in Teaching Physics at Secondary Schools
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Počítačem podporované experimenty v přírodních vědách
Libor Koníček
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evaluation of Superconductivity Program
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2005
stať ve sborníku

EVALUATION OF SUPERCONDUCTIVITY PROGRAM
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Projekt Leonardo da Vinci SUPERCOMET 2
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2005
stať ve sborníku

SYSTÉM ŽÁKOVSKÝCH POČÍTAČEM PODPOROVANÝCH EXPERIMENTÁLNÍCH ÚLOH - TVORBA A DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO PROGRAMU
Libor Koníček
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Traditional education or constructivism? Transformation of Czech curriculum of Physics
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Electric Current - Knowledge and Skills - Conclusions from Research
Libor Koníček, Vít Půlkrábek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Electric Current - the Basic Knowledge and Skills for Pupils of the Secondary Lower Classes
Libor Koníček, Vít Půlkrábek
Rok: 2004
stať ve sborníku

Electrical Cells as a Field of Pupils´ Investigations
Libor Koníček
Rok: 2004
stať ve sborníku

K výzkumu efektivnosti vyučování fyzice s podporou počítačů z hlediska klíčových kompetencí
Libor Koníček, Erika Mechlová, Petr Smyček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Klíčové kompetence učitele fyziky v oblasti ICT ve vyučování
Erika Mechlová, Libor Koníček, Petr Smyček
Rok: 2004
stať ve sborníku

Počítačem podporovaná výuka a experiment
Libor Koníček
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Remote Laboratory - Electric Current Tasks
Libor Koníček, Petra Špačková, Alena Kuklišová, Ivana Pížová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Školní pokusy z fyziky 1
Libor Koníček
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Školní pokusy z fyziky 2
Libor Koníček
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Computerised laboratory and technology teaching:teacher training
Libor Koníček, Erika Mechlová, Antonín Balnar
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Computerised Laboratory: Conductivity In Liquids
Libor Koníček, Erika Mechlová, Antonín Balnar
Rok: 2003
stať ve sborníku

Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: Teacher Training
Libor Koníček, Erika Mechlová, Antonín Balnar
Rok: 2003
stať ve sborníku

Distance learning in teacher's training
Erika Mechlová, Libor Koníček, Antonín Balnar
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Distance Learning in teacher's training
Erika Mechlová, Libor Koníček, Antonín Balnar
Rok: 2003
stať ve sborníku

Computerised Laboratory in Science and Technology Teaching: the Course on Heat and Temperature
Erika Mechlová, Libor Koníček, Antonín Balnar
Rok: 2002
stať ve sborníku

Didaktické modely integrace ICT do pregraduální přípravy učitelů.
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Modernizace laboratoří pro výuku fyziky
Erika Mechlová, Daniel Hrivňák, Libor Koníček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Návrh a zpracování výukových modulů s multimediálními prvky
Libor Koníček
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Příprava multimediálního textu z mechaniky
Libor Koníček, Ladislav Sklenák
Rok: 2002
stať ve sborníku

Multimedia program - Conductivity of electric current
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Preparation of multimedia education modules of physics by students
Libor Koníček, Erika Mechlová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vývoj a příprava multimediálních modelů pro výuku
Libor Koníček
Rok: 2001
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Aplikace informačních a komunikačních technologií v pregraduální přípravě učitelů fyziky a chemie
Erika Mechlová, Dana Kričfaluši, Libor Koníček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Informační a komunikační technologie jako nedílná součást přípravy budoucích učitelů
Libor Koníček
Rok: 2000
stať ve sborníku

Multimedia and Simulation in Computer Aided Education
Jan Hán, Erika Mechlová, Leoš Dvořák, Milan Edl, Libor Koníček
Rok: 1999, ICEE ´99
článek v odborném periodiku

The Application of Information and Communication Technology in undergraduate Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 1999
stať ve sborníku

The Application of Information and Comunication Technologies in Undergrade Preparation of Teachers of Chemistry and Physics
Dana Kričfaluši, Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 1999
stať ve sborníku

Charakteristiky multimediálních vzdělávacích programů
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 1998
stať ve sborníku

Koncepce multimediálních výukových programů
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 1998
stať ve sborníku

Kriteria hodnocení multimediálních vzdilávacích programu
Erika Mechlová, Libor Koníček
Rok: 1998
stať ve sborníku

Computerised experiments on chemical processing ? drying and evaporation
Erika Mechlová, Libor Koníček, Boleslav Taraba
Rok:
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
ABF1LMedical biophysics I
AFCRAPraktická cvičení z aplikované fyziky
AFPRAVybrané kapitoly z aplikované fyziky
ASPRAAsistenská praxe
BAPROBakalářský projekt
DIFS2Didaktika fyziky 2
DIPRODiplomový projekt
DOPECDoplňková pedagogická činnost
DTVFYDigitální technologie ve výuce fyziky
ELMAGTeorie elektromagnetického pole
ELMGPElektřina a magnetizmus
ELMS2Seminář z elektřiny a magnetizmu 2
EVVTVEfek. využití výst. testování vědomostí
FYBI1Fyzika pro biology 1
FYBI2Fyzika pro biology 2
FYPX1Fyzika 1
FYPX2Fyzika 2
FYPY1Fyzika 1
FYPY2Fyzika 2
FYZS1Seminář z fyziky 1
FYZS2Seminář z fyziky 2
MATEPMatematika
MATESSeminář z matematiky
MECHPMechanika
MCHS1Seminář z mechaniky 1
MCHS2Seminář z mechaniky 2
MOFS1Seminář z molekulové fyziky a termod. 1
MOFS2Seminář z molekulové fyziky a termod. 2
MOLFPMolekulová fyzika a termodynamika
MRFU1Metody řešení fyzikálních úloh 1
MRFU2Metody řešení fyzikálních úloh 2
OBPFYObhajoba bakalářské práce
ODPSSObhajoba diplomové práce
POPEXPočítačem podporované experimenty
POVEFPočítač ve fyzice
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PRSM1Proseminář 1
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
PZDP1Příprava a zpracování diplomové práce 1
PZDP2Příprava a zpracování diplomové práce 2
SPOS2Školní pokusy 2
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SZZK7Část SZZ: Fyzika
SZZK9Část SZZ: Fyzika s didaktikou
UVMAXÚvod do vyšší matematiky
UVMA1Úvod do vyšší matematiky 1
VOPS2Seminář z vlnění a optiky 2
VPRIMVývoj přírodovědného myšlení
VYPRMVybrané problémy z mechaniky
WCSEXComputer-Supported Experiments
WPPH1Practical Physics 1
WPPH2Practical Physics 2
WPPH3Practical Physics 3
XKICTKlíč. kompetence ICT v přírodověd.vzděl.
YDITFDigitální technologie ve výuce fyziky
YEXD1Experimentální dovednosti 1
YEXD2Experimentální dovednosti 2
YFPAFFyzikální praktikum z atomové fyziky
YFPEMFyzikální praktikum z elektřiny a magnet
YFPMMFyzikální praktikum z mechaniky a moleku
YFYZPZáklady fyziky
YMATPMatematika
YMECHMechanika
YMMOPMechanika a molekulová fyzika
YMMOSSeminář z mechaniky a molekulové fyziky
YMOFTMolekulová fyzika a termodynamika
YSEMFSeminář z moderní fyziky
YSFFYSeminář z fyziky
0IFCAPraktická cvičení z fyziky
0IFPAZáklady fyziky
6ASPRAsistenská praxe
6MATSMatematika
7DFY1Didaktika fyziky 1
7DFY2Didaktika fyziky 2
7EMGEElektřina a magnetismus v experimentech
7EMPFElektronika a měřicí přístroje ve fyzice
7FYP1Fyzikální praktikum 1
7FYP2Fyzikální praktikum 2
7FYP4Fyzikální praktikum 4
7FYZPZáklady fyziky
7LBF1Lékařská biofyzika I
7MATPMatematika
7MATSSeminář z matematiky
7MBF1Medical biophysics I
7MCHPMechanika
7MCHSSeminář z mechaniky
7MMOPMechanika a molekulová fyzika
7MMOSSeminář z mechaniky a molekulové fyziky
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7REPPReflektovaná pedagogická praxe z Fy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SFBISeminář z fyziky pro biology
7SFFYSeminář z fyziky
7SFCHSeminář z fyziky pro chemiky
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SPO1Školní pokusy 1
7SPO2Školní pokusy 2
7TELMTeorie elektromagnetického pole
7TMFPTermodynamika a molekulová fyzika
7TMFSSeminář z termodynamiky a mol. fyziky
7TTAVTvorba testů a jejich vyhodnocování


AutorNázev práceTypRok
Horos GabrielPoužití senzorů ve vyučování fyzicezávěrečná 2022 
Kantorová NikolÚnikové hry s fyzikální tematikouzávěrečná 2022 
Kozelková PetraPokusy s jednoduchými pomůckami pro žáky ZŠzávěrečná 2022 
Osohová BlankaVyužití badatelsky orientované výuky fyziky na gymnáziu a její modifikace pro distanční výukuzávěrečná 2022 
Psíková PetraReálie hispanofonnních zemí v úlohách z fyzikyzávěrečná 2022 
Ritzová Fuchsová JanaBadatelsky orientované úlohy z hydrodynamikyzávěrečná 2022 
Tovaryš LukášVyužití 3D tisku ve výuce fyzikyzávěrečná 2022 
Štetiarová AnnaZdroje světla, jejich vývoj a fyzikální principyzávěrečná 2021 
Vlková IvaBadatelsky orientovaná výuka fyziky s podporou ICT v aplikaci na lidské tělodisertační 2016 
Hönigová LenkaBadatelsky orientované úlohy z fotometrie s využitím digitálních technologiídisertační 2015 
Spustová RenataPrekoncepty a koncepty žáků v tepelných jevech a podpora tvorby fyzikálních pojmů u žáků s užitím ICTdisertační 2014 
Turoň JakubVideoanalýza - nástroj pro motivaci žáků ve fyzicediplomová 2022 
Langrová JanaLátky a jejich vlastnosti v učivu na 1. stupni ZŠdiplomová 2020 
Turoň JosefElektromagnetické pole v experimentechdiplomová 2020 
Bedřichová TerezaExperimenty se soupravou obnovitelné zdroje energiediplomová 2018 
Solowski RadekMěření prostorových charakteristik světelných zdrojůdiplomová 2016 
Bjolek LukášFyzikální měření netradičnědiplomová 2012 
Chrástek JiříElektromagnetické vlnění - kolem násdiplomová 2012 
Richterová EvaTeplo, teplota, tepelná výměna - kolem násdiplomová 2012 
Holubová JulieAktuální stav využití informačních zdrojů s fyzikální tématikou žáky 2.stupně ZŠdiplomová 2010 
Hruška JanMěření z videosekvencí v prostředí Coach 6 - úlohy pro žáky ZŠdiplomová 2010 
Aujeský MichalAplikace polovodičových prvků pro měření neelektrických veličindiplomová 2009 
Macoszková PavlaMisconcepce z elektřiny a magnetismu u žáků ZŠdiplomová 2009 
Mohylová EvaMotivační úlohy z fyziky pro žáky ZŠdiplomová 2009 
Rácová IvanaVýzkum postoje žáků třetích ročníků středních škol k fyzicediplomová 2008 
Slánský JanPočítačem podporované experimenty v RVP člověk a přírodadiplomová 2008 
Šebesta PavelPříprava experimentů z fyziky pro vzdálenou laboratořdiplomová 2008 
Labudek TomášExperimenty ve vyučování fyzice s aplikací v biologii na střední školediplomová 2007 
Jurčík IvanPočítačem podporovaný experiment - užití systému MF-DAQ. Příprava a realizace úloh z různých oblastí fyziky. Využití na základní a střední škole.diplomová 2005 
Mazurová VeronikaJednoduché pokusy z fyziky. Návrh a příprava jednoduchých experimentů s měřením. Příprava modulů v Excelu pro zpracování datdiplomová 2005 
Gonsorčík OndřejEnergie a její přeměny s využitím přírodního prostředíbakalářská 2022 
Panzenberger JanVzdálené experimenty - elektřina a magnetismusbakalářská 2021 
Turoň JakubExperimenty se vzduchovou dráhoubakalářská 2020 
Malucha JakubOptimalizace návodů k experimentálním úlohámbakalářská 2018 
Řehák Blažej JosefExperimenty s palivovými článkybakalářská 2018 
Bedřichová TerezaAkustická měření v orchestrubakalářská 2016 
Stříž EduardMěření intenzity vysokofrekvenčního elektromagnetického vlněníbakalářská 2016 
Bajnarová VendulaExperimentální sada těles pro měření momentu setrvačnostibakalářská 2015 
Filar PetrMěření charakteristik elektrochemických zdrojů elektrického proudubakalářská 2014 
Pika OndřejFrekvenční analýza strunných hudebních nástrojůbakalářská 2014 
Ranocha TomášKomparativní měření elektronických čidel teplotybakalářská 2014 
Trunkát RadimMěření účinnosti ohřevu vodybakalářská 2014 
Chvostková DagmarExperimenty z elektrostatikybakalářská 2013 
Hrabovská KamilaFyzikální základy tření a jeho měřeníbakalářská 2013 
Krejčí TomášExperimentální úlohy v neinerciálních soustaváchbakalářská 2012 
Přívětivý PavelNávrh čidel pro měření fyzikálních veličinbakalářská 2012 
Filusz JanMěření charakteristik PCbakalářská 2011 
Chrástek JiříPočítačem podporované experimenty - zdroje elektrické energiebakalářská 2010 
Peška PatrikPočítačem podporované experimenty - vlněníbakalářská 2010 
Richterová EvaPočítačem podporované experimenty - teplo a teplotabakalářská 2010 


Rozvoj praktické výuky Lékařské biofyziky 1 pro obor Všeobecné lékařství
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
MOSEM - MOdelling and data acquisition for the continuing vocational training of  upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of  Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple ExperiMents
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období11/2008 - 5/2011
PoskytovatelKatedra fyziky, Leonardo
Stavukončený
Návrh a ověření výzkumných úloh pro žáky ZŠ a SŠ s podporou ICT
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub