Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Martin Navrátil


titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 305, budova M
funkce:
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2159
e-mail:

Vzdělání

2001 – 2008
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika (Ph.D.)
1997 – 2000
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika a chemická fyzika (Mgr.)
1994 – 1997
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika (Bc.)
 

Kvalifikace

2008
Ph.D.
 

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2011 – 2013
Botanický institut II, Technologický Institut Karlsruhe
2000 – 2011
Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
 

Odborné zaměření

Biofyzikální ekofyziologie rostlin
Optické vlastnosti biologických systémů
Absorpční a fluorescenční spektroskopie
 

Působení v zahraničí

1. 2. 2013 – 31. 5. 2013
Botanický institut II, Technologický Institut Karlsruhe, Německo, výzkumný pobyt (projekt BioNetwork)
1. 6. 2006 – 31. 7. 2006
Botanický institut II, Technologický Institut Karlsruhe, Německo, výzkumný pobyt (EU projekt STRESSIMAGING)
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
 


A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Philippe Blanc, Lucien Wald
Rok: 2018, Earth System Science Data
článek v odborném periodiku

Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement
Jan Semer, Michal Štroch, Vladimír Špunda, Martin Navrátil
Rok: 2018, J PHOTOCH PHOTOBIO B
článek v odborném periodiku

Assessing the consistency of optical properties measured in four integrating spheres
Petr Lukeš, Lucie Homolová, Martin Navrátil, Jan Hanuš
Rok: 2017, International Journal of Remote Sensing
článek v odborném periodiku

Measurements of reflectance and fluorescence spectra for nondestructive characterizing ripeness of grapevine berries
Martin Navrátil, Claus Buschmann
Rok: 2016, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Chlorophyll fluorescence kinetics, photosynthetic activity, and pigment composition of blue-shade and halfshade leaves as compared to sun and shade leaves of different trees
Hartmut K. Lichtenthaler, Fatbardha Babani, Martin Navrátil, Claus Buschmann
Rok: 2013, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles
D. Kováč, Martin Navrátil, Z. Malenovský, Michal Štroch, Vladimír Špunda, O. Urban ... další autoři
Rok: 2012, FUNCT PLANT BIOL
článek v odborném periodiku

Blue radiation stimulates photosynthetic induction in Fagus sylvatica L.
Martina Košvancová-Zitová, Otmar Urban, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, T.M. Robson, Michal V. Marek ... další autoři
Rok: 2009, PHOTOSYNTHETICA
článek v odborném periodiku

Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation
Michal Štroch, Sándor Lenk, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Claus Buschmann
Rok: 2008, Environmental and Experimental Botany
článek v odborném periodiku

Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation
Otmar Urban, Dalibor Janouš, Manuel Acosta, Radek Czerný, Irena Marková, Martin Navrátil, Marian Pavelka, Radek Pokorný, Mirka Šprtová, Rui Zhang, Vladimír Špunda, John Grace, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007, Global Change Biology
článek v odborném periodiku

The impact of season, cloud cover and air pollution on the different spectral regions of ultraviolet and visible incident solar radiation at the surface
Marie Musiolková, Peter Huszar, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2021, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
článek v odborném periodiku

Chlorophyll fluorescence parameters to assess utilization of excitation energy in photosystem II independently of changes in leaf absorption
Jan Semer, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Michal Štroch
Rok: 2019, J PHOTOCH PHOTOBIO B
článek v odborném periodiku

Influence of air pollution to incident photosynthetically active radiation during clear sky conditions in Ostrava, Czech Republic
Marie OPÁLKOVÁ, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2019, Atmospheric Environment
článek v odborném periodiku

A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Philippe Blanc, Lucien Wald
Rok: 2018, Earth System Science Data
článek v odborném periodiku

Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement
Jan Semer, Michal Štroch, Vladimír Špunda, Martin Navrátil
Rok: 2018, J PHOTOCH PHOTOBIO B
článek v odborném periodiku

Assessing the consistency of optical properties measured in four integrating spheres
Petr Lukeš, Lucie Homolová, Martin Navrátil, Jan Hanuš
Rok: 2017, International Journal of Remote Sensing
článek v odborném periodiku

Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření
Marie OPÁLKOVÁ, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2017
stať ve sborníku

Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření
Marie OPÁLKOVÁ, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Michal Burda
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Different behaviour of short-wave bands of solar radiation in relation to photosynthetically active radiation in dependence on weather and solar elevation angle
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of air pollutants on spectral bands from ultraviolet to visible solar radiation
Marie Opálková, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of air pollutants on spectral regions from ultraviolet to visible solar radiation
Marie Opálková, Michal Burda, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
stať ve sborníku

Influence of atmospheric pollution on spectral composition of incident solar radiation
Eva Gavelčíková, Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measurements of reflectance and fluorescence spectra for nondestructive characterizing ripeness of grapevine berries
Martin Navrátil, Claus Buschmann
Rok: 2016, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční záření
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Michal Burda
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic
Marie Opálková, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Thomas Matthew Robson
Rok: 2015
stať ve sborníku

Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Thomas Matthew Robson
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spectral composition of photosynthetically active radiation over one year and its relation to cloud cover
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Thomas Matthew Robson
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Změny spektrálního složení dopadající fotosynteticky aktivní radiace v průběhu roku
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
stať ve sborníku

Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci se zaměřením na vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční radiaci
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průběžné zhodnocení charakteristik dopadající sluneční radiace v závislosti na znečištění ovzduší
Marie Opálková, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2014
stať ve sborníku

Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
Pavla Bažantová, Jiří Červeň, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Zdeněk Ďuriš, Ivona Horká, Jiří Kalina, Václav Karlický, Petr Kočárek, Jana Kukutschová, Kateřina Malachová, Roman Maršálek, Zuzana Materová, Martin Mucha, Martin Navrátil, Zuzana Navrátilová, Jakub Nezval, Čeněk Novotný, Marie Opálková, Petr Pečinka, Vítězslav Plášek, Zuzana Rybková, Jan Semer, Hana Sezimová, Václav Slovák, Jan Ševčík, Vladimír Špunda, Jana Štefelová, Michal Štroch, Petra Veselá, Daniel Vrábl, Tomáš Zelenka ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Chlorophyll fluorescence kinetics, photosynthetic activity, and pigment composition of blue-shade and halfshade leaves as compared to sun and shade leaves of different trees
Hartmut K. Lichtenthaler, Fatbardha Babani, Martin Navrátil, Claus Buschmann
Rok: 2013, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Botanical Institute II, Karlsruhe
Martin Navrátil
Rok: 2013
působení v zahraničí

Non-invasive monitoring of berry ripening by spectroscopy
Claus Buschmann, Martin Navrátil
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fluorescence and reflectance signatures with a handheld radiometer for quality assessment in vineyards
Martin Navrátil, Claus Buschmann
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Impact of clear and cloudy sky conditions on the vertical distribution of photosynthetic CO2 uptake within a spruce canopy.
Otmar Urban, Karel Klem, Alexander Ač, Kateřina Havránková, Petra Holišová, Martin Navrátil, Martina Košvancová-Zitová, Klára Kozlová, Radek Pokorný, Mirka Šprtová, Ivana Tomášková, Vladimír Špunda, John Grace ... další autoři
Rok: 2012, FUNCT ECOL
článek v odborném periodiku

Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles
D. Kováč, Martin Navrátil, Z. Malenovský, Michal Štroch, Vladimír Špunda, O. Urban ... další autoři
Rok: 2012, FUNCT PLANT BIOL
článek v odborném periodiku

Relation of Chlorophyll Fluorescence Sensitive Reflectance Ratios to Carbon Flux Measurements of Montanne Grassland and Norway Spruce Forest Ecosystems in the Temperate Zone
Alexander Ač, Z. Malenovský, O. Urban, Jan Hanuš, Martina Zitová, Martin Navrátil, Martina Vráblová, Julie Olejníčková, Vladimír Špunda, Michal V. Marek ... další autoři
Rok: 2012, THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL
článek v odborném periodiku

Spektrálně optické vlastnosti listů ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou aklimační ozářenost
Václav Karlický, Martin Navrátil, B. Schejbalová, Jakub Nezval, M. Volfová, Martin Čajánek, Vladimír Špunda ... další autoři
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spektrometrie denních změn relativního zastoupení pigmentů xantofylového cyklu a fotosyntetické aktivity jehlic smrku ztepilého v důsledku měnící se ozářenosti
D. Kováč, Otmar Urban, V. Kaplan, Z. Malenovský, Martin Navrátil
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na indukci fotosyntézy - termooptický jev
Vladimír Špunda, Otmar Urban, Martin Navrátil
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature
Vladimír Špunda, Z. Nosek, E. Řezníčková, P. Teslová, Jiří Kalina, Michal Štroch, Martin Navrátil ... další autoři
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Blue radiation stimulates photosynthetic induction in Fagus sylvatica L.
Martina Košvancová-Zitová, Otmar Urban, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, T.M. Robson, Michal V. Marek ... další autoři
Rok: 2009, PHOTOSYNTHETICA
článek v odborném periodiku

Photochemical reflectance index for estimation of activity of xanthophyll cycle in Picea abies
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Hana Jančíková, Alexander Ač
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation
Michal Štroch, Sándor Lenk, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Claus Buschmann
Rok: 2008, Environmental and Experimental Botany
článek v odborném periodiku

Prezentace ekofyziologického výzkumu z experimentálního pracoviště Bílý Kříž na 14. Mezinárodním fotosyntetickém kongresu
Martin Navrátil
Rok: 2008
stať ve sborníku

Spectral characteristics of solar radiation within plant canopies
Martin Navrátil
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation
Otmar Urban, Dalibor Janouš, Manuel Acosta, Radek Czerný, Irena Marková, Martin Navrátil, Marian Pavelka, Radek Pokorný, Mirka Šprtová, Rui Zhang, Vladimír Špunda, John Grace, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007, Global Change Biology
článek v odborném periodiku

Indukce fotosyntézy buku lesního a smrku ztepilého pod vlivem rozdílného spektrálního složení dopadající radiace
Martina Košvancová, Martin Navrátil, Otmar Urban
Rok: 2007
stať ve sborníku

Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Alexander Ač, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Parameters of reflectance spectra of Norway spruce needles and their relation with photosynthetic pigment content
Martin Navrátil, Martina Vašková, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Použitelnost reflektanční spektroskopie pro stanovení sezónní variability obsahu pigmentů u rostlin horského lučního ekosystému
Martin Navrátil, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Rok: 2007
stať ve sborníku

Spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into a Norway spruce canopy: the opposite dynamics of the blue/red spectral ratio during clear and overcast days
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Irena Marková, Dalibor Janouš
Rok: 2007, Trees - Structure and Function
článek v odborném periodiku

Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jana Podolinská, Jan Militký, Soňa Zelená, Jakub Nezval, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Šárka Cimalová, Otmar Urban, Michal Marek ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jiří Kalina
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Differentiation of selected photosynthetic parameters of Norway spruce needles and their relation with reflectance spectra
Martin Navrátil, Martina Vašková, Vladimír Špunda
Rok: 2006
stať ve sborníku

Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll fluorescence
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Parameters of leaf reflectance spectra as indicator of pigment content of Norway spruce needles
Martin Navrátil, Martina Vašková, Alexander Ač, Vladimír Špunda
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The response of wild type and chlorina f2 mutant of barley to increased PAR and UV radiation upon transfer from greenhouse to outdoor conditions
Michal Štroch, Sándor Lenk, Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Claus Buschmann
Rok: 2006
stať ve sborníku

Univerzita Karlsruhe, Botanický Institut II
Martin Navrátil
Rok: 2006
působení v zahraničí

Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll a fluorescence parameters
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2005, Photosynthetica
článek v odborném periodiku

Variation of spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into the Norway spruce canopy
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2005
stať ve sborníku

Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation
Kateřina Havránková, Otmar Urban, Manuel Acosta, Martin Navrátil, Marian Pavelka, Radek Pokorný, Zuzana Zvěřinová, Dalibor Janouš ... další autoři
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation
Kateřina Havránková, Otmar Urban, Manuel Acosta, Martin Navrátil, Marian Pavelka, Radek Pokorný, Zuzana Zvěřinová, Dalibor Janouš ... další autoři
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation
Kateřina Havránková, Otmar Urban, Manuel Acosta, Martin Navrátil, Marian Pavelka, Radek Pokorný, Zuzana Zvěřinová, Dalibor Janouš ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Michal Štroch, Martin Navrátil, Irena Kurasová ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2004
stať ve sborníku

Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spektrální charakteristiky dopadající sluneční radiace na lokalitě Bílý Kříž
Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2003
stať ve sborníku

The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 2002, Photosynthesis Research
článek v odborném periodiku

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Rok: 2001
stať ve sborníku

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of  77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
stať ve sborníku

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Supová SimonaOvěření metodiky kvantitativního stanovení chlorofylů a karotenoidů pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie.diplomová 2022 
Paszová EvaVliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadající sluneční radiacediplomová 2018 
Kuchařová LenkaVyužití spektrálně optických metod ke studiu vlivu teplot a světla na vlastnosti thylakoidních membrán a makroorganizaci PPCdiplomová 2015 
Jančíková HanaOvěření významu fotochemického reflektančního indexu pro stanovení účinnosti využití absorbované sluneční radiace a aktivity xantofylového cykludiplomová 2008 
Kováč DanielSezónní dynamika zastoupení pigmentů vybraných druhů bylin lučního ekosystémudiplomová 2008 
Vašková MartinaVyužití spektrálně-optických vlastností ke studiu vybraných fyziologických parametrů vyšších rostlindiplomová 2006 
Kapustová KateřinaMěření akčních spekter fotoinhibice PSIIbakalářská 2020 
Jahodová VeronikaExtrakce fotosyntetických pigmentů pomocí metody malých objemůbakalářská 2017 
Kinclová NatálieVliv stresových faktorů na obsah pigmentů vybraných rostlinbakalářská 2016 
Paszová EvaAnalýza kvality a množství dopadající sluneční radiacebakalářská 2015 
Cigánková BarboraFyziologické příčiny změn reflektance ve spektrální oblasti 530-570 nmbakalářská 2010 
Borská ŠárkaZastoupení rostlinných pigmentů (karotenoidů, chlorofylů) u vybraných rostlinných druhů v souvislosti s environmentálními vlivybakalářská 2006 
Jančíková HanaFotochemický reflektanční index a jeho použití v rostlinné fyziologiibakalářská 2006 
Militký JanSezónní dynamika radiačního prostředí v rostlinných porostechbakalářská 2005 


Aktualizace a doplnění předmětu Optická spektroskopie 1 pro studijní obor Biofyzika
Hlavní řešitelMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Studium vlivu atmosférických podmínek na spektrální složení dopadající sluneční radiace
Hlavní řešitelMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prezentace ekofyziologického výzkumu z experimentálního pracoviště Bílý Kříž na 14. Mezinárodním fotosyntetickém kongresu
Hlavní řešitelMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Období7/2007 - 8/2007
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
social hub