OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Součásti fakulty > Katedra fyziky

Otmar Urban

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Urban, O., Hlaváčová, M., Klem, K., Novotná, K., Rapantová, B., Smutná, P., Horáková, V., Hlavinka, P., Škarpa, P. a Trnka, M. Combined effects of drought and high temperature on photosynthetic characteristics in four winter wheat genotypes. FIELD CROP RES. 2018, č. 223, s. 137-149. ISSN 0378-4290.
Karlický, V., Štroch, M., Kurasová, I., Materová, Z., Večeřová, K., Ughy, B., Urban, O., Garab, G. a Špunda, V. Effect of high-light acclimation on photosynthetic apparatus of Norway spruce. In: 20th European Bioenergetics Conference. Budapešť. 2018.
Holub, P., Nezval, J., Štroch, M., Špunda, V., Urban, O., Jansen, M. a Klem, K. Induction of phenolic compounds by UV and PAR is modulated by leaf ontogeny and barley genotype. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2018, ISSN 0981-9428.
Juráň, S., Pallozzi, E., Guidolotti, G., Fares, S., ŠIGUT, L., Calfapietra, C., Alivernini, A., Savi, F., Večeřová, K., Křůmal, K., Večeřa, Z. a Urban, O. Fluxes of biogenic volatile organic compounds above temperate Norway spruce forest of the Czech Republic. AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY. 2017, č. 232, s. 500-513. ISSN 0168-1923.
Špunda, V., Karlický, V., Kurasová, I., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Urban, O., Ughy, B. a Garab, G. Unique composition of Norway spruce thylakoid membranes and specific responses of photosynthetic apparatus to elevated temperature and high light. In: Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change?. Velké Karlovice: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 2017.
Klem, K., Mishra, K. B., Novotná, K., Rapantová, B., Hodaňová, P., Mishra, A., Kováč , D. a Urban, O. Distinct growth and physiological responses of Arabidopsis thaliana natural accessions to drought stress and their detection using spectral reflectance and thermal imaging. FUNCT PLANT BIOL. 2016, č. 44, s. 312-323. ISSN 1445-4408.
Špunda, V., Materová, Z., Štroch, M., Večeřová, K., Sestřenková, J., Holubová, I., Karlický, V., Kurasová, I., SEMER, J. a Urban, O. Elevated temperatures facilitate extremely rapid zeaxanthin-dependent induction of nonradiative dissipation of excitation energy within photosystem II in Norway spruce needles. In: Light Harvesting Satellite Meeting 2016. Egmond aan Zee. 2016.
Karlický, V., Kurasová, I., Ptáčková, B., Večeřová, K., Urban, O. a Špunda, V. Enhanced thermal stability of the thylakoid membranes from spruce. A comparison with selected angiosperms. Photosynthesis Research. 2016, č. 130, s. 357-371. ISSN 1573-5079.
ŠIGUT, L., Holišová, P., Klem, K., Šprtová, M., Calfapietra, C., Marek, M. V., Špunda, V. a Urban, O. Does a long-term cultivation of trees under elevated CO2 concentration influence their photosynthetic response to temperature?. Annals of Botany. 2015, č. 116, s. 929-939. ISSN 0305-7364.
Rajsnerová, P., Klem, K., Holub, P., Novotná, K., Večeřová, K., Kozáčiková, M., Rivas Ubach, A., Sardans, J., Marek, M. V., Penuelas, J. a Urban, O. Morphological, biochemical and physiological traits of upper and lower canopy leaves of European beech tend to converge with increasing altitude. TREE PHYSIOL. 2015, č. 35, s. 47-60. ISSN 0829-318X.
Robson, M. T., Klem, K., Urban, O. a Jansen, M. A. Re-interpreting plant morphological responses to UV-B radiation. PLANT CELL ENVIRON. 2015, č. 38, s. 856-866. ISSN 0140-7791.
ŠIGUT, L., Holišová, P., Klem, K., Šprtová, M., Calfapietra, C., Marek, M. V., Špunda, V. a Urban, O. Teplotní aklimace rostlin vystavených zvýšené koncentraci CO2. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin (KEBR). Brno: Global Change Research Centre AS CR, v.v.i.. 2015.
Klem, K., Holub, P., Štroch, M., Nezval, J., Špunda, V., Tříska, J., Jansen, M. A., Robson, T. M. a Urban, O. Ultraviolet and photosynthetically active radiation can both induce photoprotective capacity allowing barley to overcome high radiation stress. PLANT PHYSIOL BIOCH. 2015, č. 93, s. 74-83. ISSN 0981-9428.
Urban, O., Klem, K., Holišová, P., ŠIGUT, L., Šprtová, M., Teslová-Navrátilová, P., Zitová, M., Špunda, V., Marek, M. V. a Grace, J. Impact of elevated CO2 concentration on dynamics of leaf photosynthesis in Fagus sylvatica is modulated by sky conditions. ENVIRON POLLUT. 2014, č. 185, s. 271-280. ISSN 0269-7491.
Gargallo Garriga, A., Sardans, J., Perez Trujillo, M., Rivas Ubach, A., Oravec, M., Večeřová, K., Urban, O., Jentsch, A., Kreyling, J., Beierkuhnlein, C., Parella, T. a Penuelas, J. Opposite metabolic responses of shoots and roots to drought. SCIENTIFIC REPORTS. 2014, č. 4, ISSN 2045-2322.
HOLIŠOVÁ, P., ŠIGUT, L., KLEM, K. a Urban, O. Growth under elevated CO2 concentration affects the temperature response of photosynthetic rate. Beskydy. 2013, č. 6, s. 43-52.
Špunda, V., Štroch, M., Karlický, V., Urban, O., Nosek, Z. a Páník, R. Light and high temperature effects on dynamics of regulation of nonradiative dissipation within photosystem II. In: Global Change and Resilience. Bro. 2013.
Kováč, D., Malenovský, Z., Urban, O., Špunda, V., Kalina, J., Ač, A., Kaplan, V. a Hanuš, J. Response of green reflectance continuum removal index to the xanthophyll de-epoxidation cycle in Norway spruce needles. Journal od Experimental Botany. 2013, č. 64, s. 1817-1827. ISSN 0022-0957.
Urban, O., Klem, K., Ač, A., Havránková, K., Holišová, P., Navrátil, M., Košvancová-Zitová, M., Kozlová, K., Pokorný, R., Šprtová, M., Tomášková, I., Špunda, V. a Grace, J. Impact of clear and cloudy sky conditions on the vertical distribution of photosynthetic CO2 uptake within a spruce canopy.. FUNCT ECOL. 2012, č. 26, s. 46-55. ISSN 0269-8463.
KOVÁČ, D., AČ, A., ŠIGUT, L., KLEM, K. a Urban, O. Optical indicators of plant physiological activity. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. 2012, č. LX, s. 101-110.
Štroch, M., Vrábl, D., Podolinská, J., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Acclimation of Norway spruce photosynthetic apparatus to the combined effect of high irradiance and temperature. J PLANT PHYSIOL. 2010, č. 167, s. 597-605. ISSN 0176-1617.
Teslová, P., Kalina, J. a Urban, O. Simultánní stanovení obsahu nestrukturních sacharidů a škrobu v listech vyšších rostlin metodou využívající anthronového činidla: anthronové činidlo, spektrofotometrie, sacharidy, škroby, smrk, buk. CHEM LISTY. 2010, roč. 104, č. 104, s. 867-870. ISSN 0009-2770.
Kováč, D., Urban, O., Kaplan, V., Malenovský, Z. a Navrátil, M. Spektrometrie denních změn relativního zastoupení pigmentů xantofylového cyklu a fotosyntetické aktivity jehlic smrku ztepilého v důsledku měnící se ozářenosti. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Špunda, V., Urban, O. a Navrátil, M. Vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na indukci fotosyntézy - termooptický jev. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Šigut, L., Urban, O., Špunda, V., Teslová, P., Zgarbová, M. a Kalina, J. Změna teplotní závislosti vybraných fotosyntetických charakteristik smrku ztepilého po aklimaci na různé radiační a teplotní podmínky. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Šigut, L., Košvancová, M., Urban, O. a Špunda, V. Analysis of Norway spruce acclimation to different radiation and temperature regimes. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Košvancová-Zitová, M., Urban, O., Navrátil, M., Špunda, V., Robson, T. a Marek, M. V. Blue radiation stimulates photosynthetic induction in Fagus sylvatica L.. PHOTOSYNTHETICA. 2009, č. 47, s. 388-398. ISSN 0300-3604.
Košvancová, M., Urban, O., Šprtová, M., Hrstka, M., Kalina, J., Tomášková, I., Špunda, V. a Marek, M. Photosynthetic induction in broadleaved Fagus sylvatica and coniferous Picea abies. PLANT SCI. 2009, č. 177, s. 123-130. ISSN 0168-9452.
Špunda, V., Kalina, J., Štroch, M., Košvancová, M., Urban, O., Šigut, L., Nosek, Z., Řezníčková, E. a Teslová, P. Surprising response of Norway spruce assimilatory apparatus to combined exposure at high irradiances and elevated temperatures. In: Leaf Optics Workshop. Ebernburg. 2009.
Šprtová, M., Marek, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Differences in the photosynthetic UV-B response between European beech (Fagus sylvatica L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) K a r s t.) saplings. Ekologia Bratislava. 2008, č. 27, s. 130-142. ISSN 1335-342X.
Kalina, J., Duciucová, M., Košvancová, M. a Urban, O. Sezónní dynamika aktivity enzymu Rubisco a pigmentů xantofylového cyklu smrku a buku pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008. Česká společnost chemická, 2008. s. 724-725. ISSN 0009-2770.
Lichtenthaler, H. K., Ač, A., Marek, M., Kalina, J. a Urban, O. Differences in pigment composition, photosynthetic rates and chlorophyll fluorescence images of sun and shade leaves of four tree species. Plant Physiology and Biochemistry. 2007, roč. 45, s. 577-588. ISSN 0981-9428.
Urban, O., Janouš, D., Acosta, M., Czerný, R., Marková, I., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Šprtová, M., Zhang, R., Špunda, V., Grace, J. a Marek, M. Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation. Global Change Biology. 2007, roč. 13, s. 157-168. ISSN 1354-1013.
Kalina, J., Bukovská, R., Duciucová, M., Urban, O. a Košvancová, M. Fotosyntetické charakteristiky smrku ztepilého kultivovaného v přirozené a zvýšené koncentraci CO2 v průběhu dne. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 112-112. ISBN 1213-6670.
Košvancová, M., Navrátil, M. a Urban, O. Indukce fotosyntézy buku lesního a smrku ztepilého pod vlivem rozdílného spektrálního složení dopadající radiace. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 94-95. ISBN 1213-6670.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J., Ač, A., Urban, O. a Marek, M. Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 44-45. ISBN 1213-6670.
Urban, O., Ač, A., Kalina, J., Priwitzer, T., Šprtová, M., Špunda, V. a Marek, M. Temperature dependences of carbon assimilation processes in four dominant species from mountain grassland ecosystem. Photosynthetica. 2007, roč. 45, s. 392-399. ISSN 0300-3604.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Podolinská, J., Militký, J., Zelená, S., Nezval, J., Čajánek, M., Kalina, J., Cimalová, Š., Urban, O. a Marek, M. Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 126-126. ISBN 1213-6670.
Kalina, J., Duciucová, M., Bukovská, R. a Urban, O. Využití homogenátu pro stanovení aktivity enzymu Rubisco pro další analýzy. In: ChemZi 3 (1). Bratislava, Slovensko: Slovenská chemická spoločnosť, 2007. Slovenská chemická spoločnosť, 2007. s. 164-164. ISBN 1336-7242.
Košvancová, M., Kalina, J., Hrstka, M. a Urban, O. Změna aktivity a množství enzymu Rubisco v sazenicích buku lesního pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Beskydy. Brno, Česká republika: MZLU, 2007. MZLU, 2007. s. 221-226. ISBN 80-7157-966-1.
Urban, O., Košvancová, M., Špunda, V. a Marek, M. Carbon metabolism in spruce trees cultivated under the impact of elevated CO2. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Košvancová, M., Kalina, J. a Urban, O. Daily course of the maximum rate of in vivo Rubisco carboxylation in beech leaves exposed to ambient and elevated CO2 concentration. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Urban, O., Vítek, P., Fojtík, P., Kliment, M., Chalupa, J. a Hořava, Ml., V. Endoscopic submucosal dissection-initial experience in the Czech rep.. Folia gastrologica et hepatologica. 2006,
Kalina, J., Bukovská, R. a Urban, O. Estimation of CO2 assimilation rate on a basis of chlorophyll and Rubisco enzyme content. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Urban, O., Kalina, J., Pokorný, R., Špunda, V. a Marek, M. Lesní ekosystémy zdrojem CO2. EKO - ekologie a společnost. 2006, roč. 17, s. 16-19. ISSN 1210-4728.
Kalina, J., Urban, O. a Bukovská, R. Rubisco - jeden z mnoha enzymů. In: 58. sjezd chemických společností; Chemické Listy 100 (8). Praha: Česká společnost chemická, 2006. Česká společnost chemická, 2006. s. 700-700. ISBN 0009-2770.
Örhalmi, J., Mrázek, T., Urban, O. a Richter, J. Bowenova nemoc v perianální oblasti. Endoskopie. 2005,
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Šprtová, M. a Marek, M. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce trees cultivated under ambient and elevated CO2: the reasons of midday depression in CO2 assimilation. Plant Science. 2005, roč. 168, s. 1371-1381. ISSN 0168-9452.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marek, M. a Luis Díaz , V. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marek, M. a Luis Díaz , V. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 107-107. ISBN 0137-5881.
Kalina, J., Špunda, V., Urban, O., Marek, M. a Gonzáles Gonzáles, I. S. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Kalina, J., Špunda, V., Urban, O., Marek, M. a Gonzáles Gonzáles, I. S. Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 107-107. ISBN 0137-5881.
Havránková, K., Urban, O., Acosta, M., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Zvěřinová, Z. a Janouš, D. Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation. In: Xth Days of Plant Physiology: Xth Days of Plant Physiology 05-09-2004 Bratislava, Slovensko. s. 69-69.
Havránková, K., Urban, O., Acosta, M., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Zvěřinová, Z. a Janouš, D. Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation. In: Xth Days of Plant Physiology. Bratislava, Slovakia. 2004.
Havránková, K., Urban, O., Acosta, M., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Zvěřinová, Z. a Janouš, D. Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation. In: COST E21 Contribution of Forest and Forestry to the Mitigation of Greenhouse Effects. Dublin. 2004.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two distinct plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration during cultivation in controlled environment. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 513-523. ISSN 0300-3604.
Urban, O., Pokorný, R., Kalina, J. a Marek, M. Control mechanisms of photosynthetic capacity under elevated CO2 concentration: evidence from three experiments with Norway spruce trees. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 69-75. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Response of photosynthetic apparatus of spring barley (Hordeum vulgare L.) to combined effect of elevated CO2 concentration and different growth irradiance. Photosynthetica. 2003, roč. 41, s. 209-219. ISSN 0300-3604.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology. Hersonissos, Crete, Greece. 2002.
Štroch, M., Kurasová, I., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. Acclimation of barley and Norway spruce to a combined effect of different irradiance and CO2 concentration. In: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology: 13th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology - Book of Abstracts 2002-09-02 Hersonissos, Crete, Greece. s. 475-475.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O. a Kurasová, I. Acclimation of spring barley to high irradiance based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 16-16.
Kurasová, I., Kalina, J., Urban, O., Štroch, M. a Špunda, V. Acclimation of two different plant species, spring barley and Norway spruce, to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Špunda, V., Kalina, J., Urban, O., Marková, I. a Marek, M. Differentiation of photosynthetic apparatus of exposed and shaded needles within young Norway spruce stand. In: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic: 10 Years of Global Change Research in the Czech Republic - sborník abstraktů 2002-10-22 Ostravice. -: -, 2002. -, 2002. s. ?-?.
Kurasová, I., Čajánek, M., Kalina, J., Urban, O. a Špunda, V. Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition. Photosynthesis Research. 2002, roč. 72, s. 71-83. ISSN 0166-8595.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production. Kyjev. 2002.
Kurasová, I., Kalina, J., Štroch, M., Urban, O. a Špunda, V. Plant acclimation to combined effect of various irradiance and CO2 concentration. In: Photosynthesis and Crop Production: Photosynthesis and Crop Production - Programme and Abstracts 2002-10-07 Kyjev, Ukrajina. -: -, 2002. -, 2002. s. 24-25.
Kalina, J., Urban, O., Čajánek, M., Kurasová, I., Špunda, V. a Marek, M. Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques. Photosynthetica. 2001, roč. 39, s. 369-376. ISSN 0300-3604.
Urban, O., Janouš, D., Pokorný, R., Marková, I., Pavelka, M., Fojtík , Z., Šprtová, M., Kalina, J. a Marek, M. Glass domes with adjustable windows: A novel technique for exposing juvenile forest stands to elevated CO2 concentration. Photosythetica. 2001, roč. 39, s. 395-401. ISSN 0300-3604.
Marek, M., Šprtová, M., Urban, O. a Špunda, V. Chlorophyll a fluorescence response of Norway spruce needles to the long-term effect of elevated CO2 in relation to their position within the canopy. Photosynthetica. 2001, roč. 39, s. 437-445. ISSN 0300-3604.
Kurasová, I., Štroch, M., Urban, O., Kalina, J. a Špunda, V. The adaptation of spring barley to a combined effect of elevated CO2 and high irradiance monitored by gas exchange and Chl a fluorescence. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 164-164.
Kalina, J., Špunda, V., Čajánek, M., Kurasová, I. a Urban, O. Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Urban, O., Pokorný, R., Pospíšil, D. a Kalina, J. Kultivační sféra se systémem otočných oken: nová technika expozice lesních porostů zvýšenou koncentrací CO2. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Kurasová, I., Urban, O. a Marek, M. Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí. In: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách: Lesní ekosystémy v měnících se růstových podmínkách - sborník abstraktů 2000-10-09 Ostravice. -: -, 2000. -, 2000. s. ?-?.
Marek, M., Šprtová, M., Urban, O., Špunda, V. a Kalina, J. Response of sun versus shade foliage photosynthesis to radiation in Norway spruce. Phyton. 1999, roč. 39, s. 131-138. ISSN 3 85028 1 35 3.
Šprtová, M., Urban, O., Špunda, V., Kalina, J. a Marek, M. Response of photosynthesis to radiation and intercelullar CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce. In: Univerzita Palackého Olomouc: 8th Days of Plant Physiology 1998-07-06 . Olomouc: Palacký University Olomouc, 1998. Palacký University Olomouc, 1998. s. 215-215. ISBN 80-7067-872-0.


AutorNázev práceTypRok
Šigut LadislavInterakce působení různé teploty, úrovně ozářenosti a koncentrace CO2 na asimilační procesy vybraných druhů lesních dřevin.diplomová 2011 
Borská ŠárkaÚčinky zvýšené koncentrace CO2 na asimilační procesydiplomová 2008 
Šigut LadislavAnalýza schopnosti smrku ztepilého přizpůsobit se různým radiačním a teplotním podmínkámbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub