Publikační činnost - IS PUBL
DFTB investigations of the electronic and magnetic properties of fluorographene with vacancies and with adsorbed chemical groups
Taoufik Sakhraoui, František Karlický
Rok: 2022, Physical Chemistry Chemical Physics
článek v odborném periodiku

The Ruthenium Nitrosyl Moiety in Clusters: Trinuclear Linear ?-Hydroxido Magnesium(II)-Diruthenium(II), ?3-Oxido Trinuclear Diiron(III)-Ruthenium(II), and Tetranuclear ?4-Oxido Trigallium(III)-Ruthenium(II) Complexes
Iryna Stepanenko, Pavlo Mizetskyi, Ewelina Orlowska, Lukáš Bučinský, Michal Zalibera, Barbora Vénosová, Martin Clémancey, Genevi?ve Blondin, Peter Rapta, Ghenadie Novitchi, Wolfgang Schrader, Dominik Schaniel, Yu-Sheng Chen, Martin Lutz, Jozef Kožíšek, Joshua Telser, Vladimír B. Arion
Rok: 2022, INORG CHEM
článek v odborném periodiku


1