Publikační činnost - IS PUBL
Nástroje SMART Notebook pro vytváření interaktivních cvičení
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Návrh systému pro detekci a rozpoznávání obličejů s ohledem na rychlost zpracování
Václav Žáček, Eva Volná
Rok: 2014
stať ve sborníku

Neural Network Based Complex Visual Information Processing
Václav Žáček, Eva Volná, Jaroslav Žáček
Rok: 2014
stať ve sborníku

On the Least Trimmed Squares Estimator
Ivan Křivý
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Overview of e-mail SPAM Elimination and its Efficiency
Tomáš Sochor
Rok: 2014
stať ve sborníku

Persistence with first line anticholinergic medication in treatment-naive overactive bladder patients
Jan Krhut, M. Gärtner, M. Petzel, R. Sýkora, D. Němec , Josef Tvrdík, J. Skoupa
Rok: 2014, Scandinavian journal of urology
článek v odborném periodiku

Počítačová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pokročilé techniky práce s MS Wordem
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Portal migration to JSR-286 standard methodology
Jaroslav Žáček
Rok: 2014, Global Journal on Technology
článek v odborném periodiku

Použití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro snadný popis strategie řízení
Radim Farana, Bogdan Walek, Michal Janošek, Jaroslav Žáček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Používáme tabulky a grafy ve výuce
Eliška Treterová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

RDF grapf-based formal system and associative networks
Martin Žáček
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

RDF grapf-based formal system and associative networks
Martin Žáček
Rok: 2014
působení v zahraničí

REA key elements identification
Zdeněk MELIŠ, Jaroslav Žáček, František Huňka, Jaroslav ŠEVČÍK
Rok: 2014, Global Journal on Technology
článek v odborném periodiku

Representation of Knowledge patterns in RDF(S)
Rostislav Miarka, Martin Žáček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Risk analysis app
Bogdan Walek, Jiří Bartoš
Rok: 2014
software

ŘÍZENÍ ROBOTA LEGO MINDSTORMS S VYUŽITÍM MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ
Jan Konvička, Martin Kotyrba
Rok: 2014
stať ve sborníku

Simple automation of syntactic analysis
Jiří SCHENK, Zuzana Rombová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Simulace silniční dopravy na křižovatce v obci Dobrá
Jan Vrobel, Michal Janošek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Soft Computing-Based Information Security
Eva Volná, Tomáš Sochor, Clyde Meli, Zuzana Kominkova Oplatkova
Rok: 2014, IGI Global
kapitola v odborné knize

Steganography based on neural networks
Robert Jarušek, Eva Volná, Martin Kotyrba
Rok: 2014
stať ve sborníku

Study of Internet Threats and Attack Methods Using Honeypots and Honeynets
Matej Zuzčák, Tomáš Sochor
Rok: 2014
stať ve sborníku

Syntaktická analýza a tvorba jednoduchých generátorů
Jiří SCHENK
Rok: 2014
stať ve sborníku

Tabulkový procesor Excel 2013 formou příkladů a cvičení
Eliška Treterová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Technické vybavení inteligentní domácnosti
Tomáš Stupka
Rok: 2014
stať ve sborníku

The inclusion of design patterns in the the teachingof programming
Rostislav Fojtík
Rok: 2014, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

The Quicksort process.
Ivan Křivý
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

the "1st international symposium on intelligent systems and algorithms (ISA 2014)
Martin Kotyrba, Eva Volná, Radim Farana
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Time series prediction based on averaging values via neural networks
Eva Volná, Martin Kotyrba
Rok: 2014
stať ve sborníku

Traffic Simulation Study: Traffic Intersection in the Village of Dobrá
Jan Vrobel, Michal Janošek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Transactional Model for Value Oriented Business Process Modeling
Jaroslav Ševčík, Jaroslav Žáček, František Huňka
Rok: 2014
stať ve sborníku

Transactional models in domain-specific ontologies
Jaroslav Žáček, František Huňka, Jaroslav ŠEVČÍK
Rok: 2014
stať ve sborníku

Tvorba testů v LMS Moodle, testy v HotPotatoes
Petr Bujok
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba výukových materiálů s využitím šablon Lesson Activity Toolkit
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010
Eliška Treterová, Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ultrametric random walk and dynamics of protein molecules.
Ivan Křivý
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Umělá inteligence
Eva Volná, Martin Kotyrba, Michal Janošek, Václav Kocian
Rok: 2014, BEN - technická literatura
odborná kniha

Using ICT in education of preschool children
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2014, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Úvod do bezpečnosti ICT
Rostislav Miarka
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vyčíslitelnost a složitost
Hashim Habiballa
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vyrovnávání podmínek studentům se specifickými potřebami na českých VŠ
Zdeňka Telnarová
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Využití interaktivní tabule ve vzdělávání přírodovědných předmětů
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití Linguistic Fuzzy-Logic Control pro řízení technologických systémů
Radim Farana, Bogdan Walek, Michal Janošek, Jaroslav Žáček
Rok: 2014
stať ve sborníku

Využití tabletů ve vzdělávání osob se specifickými potřebami
Vladimíra Sehnalová, Petr ŠKUTA
Rok: 2014
stať ve sborníku

Webové a databázové aplikace v PHP
Rostislav Miarka
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy programování
Eliška Treterová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce
Zdeňka Telnarová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Znalostní vzory pro jazyk český
Martin Žáček, Zuzana Urbánková
Rok: 2014
stať ve sborníku

3D Visualization in Teaching Anatomy
David Bražina, Rostislav Fojtík, Zuzana Rombová
Rok: 2014, Procedia - Social and Behavioral Sciences
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839