Publikační činnost - IS PUBL
Reasoning in RDFgraphic formal system with quantifier
Alena Lukasová, Marek Vajgl, Martin Žáček
Rok: 2010
stať ve sborníku

Relational database as a source of ontology creation
Zdeňka Telnarová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Reprezentace XSD/XML v asociativních sítích
Marek Vajgl
Rok: 2010
stať ve sborníku

REPREZENTACE XSD/XML V ASOCIATIVNÍCH SÍTÍCH
Marek Vajgl
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozdíly mezi RDF modelem a topic maps
Martin Žáček
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rozšířitelný DSM generátor s využitím webových služeb
Jaroslav ŽÁČEK, Zdeněk MELIŠ, František Huňka
Rok: 2010
stať ve sborníku

ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI IT/IS ZA NEURČITÝCH INFORMACÍ
Jiří Bartoš
Rok: 2010
stať ve sborníku

Řízení podnikových procesů v prostředí neurčitých informací
Martin PEŠL
Rok: 2010
stať ve sborníku

Řízení projektů za pomocí mapování firemních procesů
Martin PEŠL
Rok: 2010
stať ve sborníku

Simulace přírodních procesů ve fraktálových modelech
Martin Kotyrba
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulace přírodních procesů ve fraktálových modelech
Martin Kotyrba
Rok: 2010
stať ve sborníku

Simulace umělého života
Michal Janošek
Rok: 2010, Elektrorevue
článek v odborném periodiku

Srovnání objektově relačního mapování s objektově orientovaným přístupem
Jaroslav Ševčík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Systémy SIMATIC a jejich využití ve výzkumu
Michal Janošek
Rok: 2010
stať ve sborníku

The associative networks
Martin Žáček
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The associative networks
Martin Žáček
Rok: 2010
působení v zahraničí

Učení příklady - personalizovaný adaptivní web
Jan NEKULA, Petr Šaloun, Zdeněk Velart, Petr Klimánek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Učení příklady - personalizovaný adaptivní web
Jan Nekula
Rok: 2010
stať ve sborníku

University of Iceland, School of Education
Petr Bujok
Rok: 2010
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Rok: 2010
působení v zahraničí

Usage of Embedded Process Functional Language as a Modeling Tool for Embedded Systems Development
Marek Běhálek, Petr Šaloun
Rok: 2010
stať ve sborníku

Usage of reflection in .NET to inference of knowledge base
Marek Vajgl
Rok: 2010
stať ve sborníku

Use of agile methodology in development of educational software for users with specific disorders
Rostislav Fojtík
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vědecká škola soft computing
Cyril Klimeš
Rok: 2010
stať ve sborníku

Víceúrovňové modelování podnikových procesů (systém REA)
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal, Pavel Hrubý
Rok: 2010, VŠB-TU Ostrava
odborná kniha

Vlastní zkušenosti s očkováním proti virové hepatitidě B u pacientů s vrozenou poruchou koagulace
Luděk Rožnovský, I. Orságová, B. Blažek, Josef Tvrdík, L. Kabieszová, Ivo Lochman, Alena Kloudová, A. Zjevíková, L. Hozáková
Rok: 2010, Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
článek v odborném periodiku

Volně dostupné business ontologie
Rostislav Miarka
Rok: 2010
stať ve sborníku

VYHLEDÁVÁNÍ NA WWW S VYUŽÍTÍM FUZZY PŘÍSTUPU
Pavel Smolka
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vyhledávání na www za podmínek zatížených neurčitostí
Pavel Smolka
Rok: 2010
stať ve sborníku

Výsledky fyzioterapie dle Ostravského konceptu u pacientek s močovou inkontinencí
R. Holaňová, Jan Krhut, K. Hegedüsová, M. Gärtner, Josef Tvrdík
Rok: 2010, Rehabilitace a Fyzikalní Lékarřtví
článek v odborném periodiku

Vzájemná interakce návrhových vzorů a instanciovaných objektů pomocí metody reflexe
Jaroslav ŽÁČEK
Rok: 2010
stať ve sborníku

Základy modelování v MATLABu
Josef Tvrdík, Viktor Pavliska, Petr Bujok
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy práce v CorelDraw
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Znalostní vzory v ontologii e3value
Rostislav Miarka
Rok: 2010
stať ve sborníku

Znovupoužitelnost při nízkoúrovňovém modelování
Jaroslav ŽÁČEK, Zdeněk MELIŠ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Acta Polytechnica, ISSN 1210-2709
Josef Tvrdík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Acta Polytechnica 2, ISSN 1210-2709
Josef Tvrdík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Adaptation in Differential Evolution: A Numerical Comparison
Josef Tvrdík
Rok: 2009, APPL SOFT COMPUT
článek v odborném periodiku

Adaptivní stochastické algoritmy v nelineární regresi
Josef Tvrdík
Rok: 2009
stať ve sborníku

Analýza časových řad pomocí modelu rozložených časových zpoždění
David SIKORA
Rok: 2009
stať ve sborníku

Analýza maximálních průtokových rychlostí arterie cerebri media u aloimunizovaných těhotenství (Moravská konference fetomaternální medicíny)
M. Pětroš, David Matura, Miroslav Liška
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza účinnosti antiSPAMových nástrojů na Ostravské univerzitě
Tomáš Sochor
Rok: 2009
stať ve sborníku

Aplikace neuronových sítí a metody ROC v klasifikačních úlohách ekonomické predikce
Cyril Klimeš
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Auto-stereoscopic projection
Tomáš KOMENDA, David Bražina
Rok: 2009
stať ve sborníku

Auto-stereoskopická projekce
Eva Volná
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

BACHELOR - Propositonal Logic Formal Rewrite System
Hashim Habiballa
Rok: 2009
software

Cobra: Compression of the basis for PCA Represented Animations
Libor Váša, Václav Skala
Rok: 2009, COMPUT GRAPH FORUM
článek v odborném periodiku

Communication framework for Java powered mobile devices,
Tomáš Tureček, Petr Šaloun
Rok: 2009
stať ve sborníku

Computing and Informatics
Josef Tvrdík
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Concept Space Rating for Personalization of Learning Materials Based on Relations
Petr Šaloun, Zdeněk Velart
Rok: 2009
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839