Publikační činnost - IS PUBL
Srovnání úspěšnosti studentů v distanční a prezenční formě studia
Rostislav Fojtík
Rok: 2008
stať ve sborníku

Student research competition, ACM SRC 2008
Petr Šaloun, Mária Bieliková, Božena Mannová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Super-Object-Oriented Programming and Simulation
Evžen Kindler
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Super-Object-Oriented Programming and Simulation
Evžen Kindler
Rok: 2008
stať ve sborníku

Technologie pro e-vzdělávání 2008
Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hashim Habiballa
Rok: 2008
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Rok: 2008
působení v zahraničí

Všechno je (a bylo a asi i bude) jinak
Evžen Kindler
Rok: 2008
stať ve sborníku

Vývoj .NET Aplikací 1
Marek Vajgl
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj .NET aplikací 2
Marek Vajgl
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Workshop on Computational Optimization, IMSCIT 2008
Josef Tvrdík, Stefka Fidanova, Daniela Zaharie
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Základy matematické statistiky, 2. upravené vydání
Josef Tvrdík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zkušenosti a výsledky dotazníkového šetření projektu dalšího vzdělávání učitelů
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zkušenosti s realizací projektu ESF RLZ - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraj
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zkušenosti s realizací projektu OP RLZ Modulární systém studijních programů na VŠ v MSK
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Znalostní vzory - Knowledge patterns
Rostislav Miarka
Rok: 2008
stať ve sborníku

10th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing -NCA 08
Josef Tvrdík
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

14. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Volná, Hashim Habiballa
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Abstract Components for Process Modelling using Information Systems
Jaroslav Procházka
Rok: 2007
stať ve sborníku

Abstraction Mechanisms of BETA
František Huňka, Ferdinamd Mácha
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adaptation In Differential Evolution: A Comparison On Composition Test Functions
Josef Tvrdík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adaptation of navigation by the modified results of full scan algorithm in adaptive hypermedia systems
Petr Šaloun, Marek Bober
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adaptive Differential Evolution: Application to Nonlinear Regression
Josef Tvrdík
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adaptive Differential Evolution: Application to Nonlinear Regression
Josef Tvrdík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adaptive Population-based Search: Application to Estimation of Nonlinear Regression Parameters
Josef Tvrdík, Ivan Křivý, Ladislav Mišík
Rok: 2007, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku

Adaptivní stochastické algoritmy - principy a aplikace
Josef Tvrdík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Adaptivní webové systémy pro vzdělávání
Petr Šaloun, Mária Bieliková
Rok: 2007, Adaptivní webové systémy pro vzdělávání
článek v odborném periodiku

Algoritmy ve výuce matematiky na SŠ
Hashim Habiballa, Antonín Jančařík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Algoritmy ve výuce matematiky na ZŠ
Antonín Jančařík, Hashim Habiballa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Anticipation of Local Epidemics Management
Ivan Křivý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anticipatory Systems in Population Dynamics
Ivan Křivý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of Computer Simulation in Information Systeme
Cyril Klimeš
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Application of Computer Simulation in Information Systeme
Cyril Klimeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Application of Computer Simulation in Information Systeme
Cyril Klimeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Constantine the Philosopher University, Nitra
Hashim Habiballa
Rok: 2007
působení v zahraničí

Constantine the Philosopher University, Nitra
Hashim Habiballa
Rok: 2007
působení v zahraničí

Contribution to Population Dynamics of Single Species Discrete Anticipatory Systems
Ivan Křivý
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Contribution to Population Dynamics of Single Species Discrete Anticipatory Systems
Ivan Křivý
Rok: 2007
stať ve sborníku

Čtyřicet let objektově orientovaného programování
Evžen Kindler
Rok: 2007, AUTOMA
článek v odborném periodiku

Designing Modular Artificial Neural Network Through Evolution
Eva Volná
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Designing Modular Artificial Neural Network Through Evolution
Eva Volná
Rok: 2007
stať ve sborníku

Deskripční logika jako nástroj postrelačních databází
Marek Vajgl
Rok: 2007
stať ve sborníku

Differential Evolution with Competitive Setting of its Control Parameters
Josef Tvrdík
Rok: 2007, TASK Quarterly
článek v odborném periodiku

Distanční výuka programování
Rostislav Fojtík
Rok: 2007
stať ve sborníku

DIVAI 2007
Cyril Klimeš
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Dynamic Simulation Model as a Decision Support of Management at the Ostrava Univerzity
Eva Burianová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics simulation model as a decision support of management Ostrava University
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Elektronická komunikace a možnosti aktivizace distančních studentů
Rostislav Fojtík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Evaluace kurzů z pohledu lektorů
Vladimíra Sehnalová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Evoluční algoritmy a adaptace jejich řídicích parametrů
Josef Tvrdík
Rok: 2007, Automatizace
článek v odborném periodiku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839