Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, Metodický portál RVP - Výzkumný ústav pedagogický
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Informatics in ed.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Pavel Hrubý, František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2008, VŠB Technická univerzita Ostrava
kapitola v odborné knize
 
František Huňka, Miroslav Hučka, Josef Kašík, Dominik Vymětal
Rok: 2008, Systémová integrace
článek v odborném periodiku
 
Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, Grafiche Filacorda
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
David Bražina, Miluše Kušnerová, Jan Valíček
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, International Journal of Computing Anticipatory Systems
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Auromatizace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Aplimat - Journal of Applied Mathematics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Martin Vozar, Ivan Křivý
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Cyril Klimeš, Zoltán Balogh
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Josef Tvrdík, Josef Hynek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, KYBERNETIKA
článek v odborném periodiku