Publikační činnost - IS PUBL




Optimization of Fuzzy Models Using Evolutionary Algorithms
Ivan Křivý
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Osmá mezinárodní konference o anticipujících systémech
Evžen Kindler
Rok: 2007, AUTOMA
článek v odborném periodiku

Počítačové modelování s využitím metod umělé inteligence
František Huňka, Radomír Perzina
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration
Cyril Klimeš
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Portal Solutions for University Information Systems with the LMS Integration
Cyril Klimeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Principy výstavby počítačů a operačních systémů
Cyril Klimeš
Rok: 2007, KOVOSIL
odborná kniha

Proč vědecká škola a jak se k ní dostat?
Cyril Klimeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Projekt EQUAL - Pro plný život
Zdeňka Telnarová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Příprava sluchově postižených studentů ke studiu aplikované informatiky
Hashim Habiballa, Zdeňka Telnarová, Lucie Habiballa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Příprava sluchově postižených studentů ke studiu na VŠ
Hashim Habiballa, Zdeňka Telnarová, Lucie Habiballa
Rok: 2007, Technológia vzdelávania
článek v odborném periodiku

PŘÍPRAVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ KE STUDIU VŠ - KURZ MATEMATIKA
Hashim Habiballa, Zdeňka Telnarová, Lucie Habiballa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Quasi-Parallel Attempt to Optimization
Evžen Kindler, Jiří Weinberger
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Quasi-Parallel Attempt to Optimization
Evžen Kindler, Jiří Weinberger
Rok: 2007
stať ve sborníku

Realizace celoživotního vzdělávání učitelů - příprava a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Relační databáze - Jazyk SQL
Zdeňka Telnarová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Resolution strategies for fuzzy predicate logic with evaluated syntax
Hashim Habiballa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ročníkový projekt 1, 2
Jaroslav Procházka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozpoznání hlasu signálovými procesory v automatizační technice
Cyril Klimeš, Zdeněk Kubiczek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Řízení projektů výzkumu a vývoje v prostředí malé společnosti
Tomáš Sochor, Martin Malčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich trendy
Cyril Klimeš
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Sbírka příkladů v prostředí Java
Eliška Treterová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Shodnost a spolehlivost klasifikátorů: Vybrané přístupy pomocí ROC křivek a bootstrapu
Josef Tvrdík, Martin Betinec
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

SIMULA and 40 Years of Object-Oriented Programming
Evžen Kindler
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SIMULA and 40 Years of Object-Oriented Programming
Evžen Kindler
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulace dynamických modelů s využitím metod systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulace jako pomůcka při formulaci a řízení projektů
Evžen Kindler
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulation and 40 Years of Object-Oriented Programming
Evžen Kindler
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulation of Container Yards Operation
Evžen Kindler
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Simulation of Container Yards Operation
Evžen Kindler
Rok: 2007, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
kapitola v odborné knize

Softvérové prostredie pre podporu tvorby a správy simulačných modelov
Evžen Kindler, Michal Lekýr
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Softwarové inženýrství
Jaroslav Procházka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Softwarové prostředky pro přípravu a řízení projektů
Rostislav Fojtík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Standardy a jejich dodržování v distanční výuce provozované pomocí internetu
Rostislav Fojtík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Student research competition, ACM SRC 2007
Petr Šaloun, Mária Bieliková, Božena Mannová
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Super-Object-Oriented Programming
Evžen Kindler
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Super-Object-Oriented Programming and Model Nesting
Evžen Kindler
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Super-Object-Oriented Programming and Model Nesting
Evžen Kindler, Borut Zupančič
Rok: 2007, ARGESIM
kapitola v odborné knize

Technologie pro e-vzdělávání 2007
Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun
Rok: 2007
ediční a redakční práce

Teoretické základy informatiky, ISBN 978-80-903962-4-1
Josef Tvrdík, Jiří Vaníček
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Textový editor
Eva Burianová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Unikátní učební osnovy pro SŠ v Izraeli
Hashim Habiballa
Rok: 2007, Matematika-fyzika-informatika
článek v odborném periodiku

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Rok: 2007
působení v zahraničí

Úspěšná mezinárodní konference o počítačové simulaci v Praze
Evžen Kindler
Rok: 2007, AUTOMA
článek v odborném periodiku

Vnořená simulace demografických procesů
Ivan Křivý, Petr Bulava
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výsledky a výstupy projektu ESF "Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji a jeho realizace"
Cyril Klimeš
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výsledky léčby neurogenních dysfunkcí dolních cest močových aplikací botulinumtoxinu do detruzoru
Jan Krhut, Jan Kopecký, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Josef Tvrdík
Rok: 2007, Česká urologie
článek v odborném periodiku

VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH
Hashim Habiballa, Rostislav Fojtík, Eva Volná, Zdeňka Telnarová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výuka programování na střední škole
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Rok: 2007
stať ve sborníku

Výuka předmětu Umělá Inteligence v LS, FPV UKF Nitra
Hashim Habiballa
Rok: 2007
působení v zahraničí

Využití aplikace Freemind v projektovém vyučování
Eliška Treterová
Rok: 2007
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839