Publikační činnost - IS PUBL
Petr Šaloun, Zdeněk Velart
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Ivan Křivý, Michal Hrčko
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Michal Hrčko, Michal Hrčko
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2007, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
František Huňka, Radomír Perzina
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, KOVOSIL
odborná kniha
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Technológia vzdelávania
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Evžen Kindler, Jiří Weinberger
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Evžen Kindler, Jiří Weinberger
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Cyril Klimeš, Zdeněk Kubiczek
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Josef Tvrdík, Martin Betinec
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
kapitola v odborné knize
 
Evžen Kindler, Michal Lekýr
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Petr Šaloun, Mária Bieliková, Božena Mannová
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Evžen Kindler, Borut Zupančič
Rok: 2007, ARGESIM
kapitola v odborné knize
 
Mária Bieliková, Božena Mannová, Petr Šaloun
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Josef Tvrdík, Jiří Vaníček
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Matematika-fyzika-informatika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007, AUTOMA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jan Krhut, Jan Kopecký, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Josef Tvrdík
Rok: 2007, Česká urologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku