Publikační činnost - IS PUBL
Analýza kategoriálních dat
Josef Tvrdík, Hana Řezanková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Anticipation models in Beta
František Huňka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Anticipation Models in BETA
František Huňka
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anticipation Models in BETA
František Huňka
Rok: 2005
stať ve sborníku

BetaSIM Extended Simulation Framework for General Discrete Event Simulation
František Huňka
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bresenham's Regular Mesh Deformation and Angle Criteria of Quality.
Alexej Kolcun, Petr Kahánek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Competition and Cooperation in Evolutionary Algorithms: A Comparative Study
Josef Tvrdík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Computer Representation of Formalized View of in-Patient Departments of Hospitals
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Databáze Oracle
Zdeňka Telnarová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Datové modelování a databázové systémy
Zdeňka Telnarová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diplomový projekt
Eva Burianová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Distanční forma vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Distanční výuka petriho sítí
Jaroslav Knybel
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Distanční výuka petriho sítí
Jaroslav Knybel
Rok: 2005
stať ve sborníku

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Distribuované výpočty
Cyril Klimeš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dištančné vzdelávanie - modelovania paralelných procesov pomocou Petriho siete
Cyril Klimeš
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dištančné vzdelávanie - modelovania paralelných procesov pomocou Petriho siete
Cyril Klimeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Evaluation of IPAQ questionnaire by FCA
Alena Lukasová, Vladimír Sklenář A Kol.
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evoluční algoritmy - principy a příklady
Josef Tvrdík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Evolutionary techniques for neural network optimization
Eva Volná
Rok: 2005
stať ve sborníku

Fuzzy Petri Nets of Education
Jaroslav Knybel, Cyril Klimeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Fuzzy Petri Nets of Education
Jaroslav Knybel, Cyril Klimeš
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

FYZIOLOGIE PRÁCE A ERGONOMIE
Tomáš Sochor, Zdeněk Jirák
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hierarchical Multidimensional Modelling in the Concept-Oriented Data Model
Alena Lukasová, Alexandr Savinov
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hygiena výživy
Tomáš Sochor, Pavla Svrčinová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Informační systém SAP
Cyril Klimeš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Instituto Politecnico Portalegre, Escola Superior de Tecnologia e Gestao
Tomáš Sochor
Rok: 2005
působení v zahraničí

Interactive PDF forms for multichoice testing in AHA!
Petr Šaloun, Zdeněk Velart, Marek Bober
Rok: 2005
stať ve sborníku

Introduction to Database Systems
Zdeňka Telnarová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

IRRE Milani ITALY
Zdeňka Telnarová
Rok: 2005
působení v zahraničí

ISAAR-F jako příklad elektronické služby
Petr Šaloun, Miroslav Beneš, Roman Szturc
Rok: 2005
stať ve sborníku

Logické základy umělé inteligence II
Alena Lukasová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie P
Hashim Habiballa
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Mathematical Logic and Deduction in Computer Science Education
Hashim Habiballa
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mathematical Logic and Deduction in Computer Science Education
Hashim Habiballa
Rok: 2005
stať ve sborníku

M-learning
Rostislav Fojtík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Mobile technologies and distance education
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Rok: 2005
stať ve sborníku

Mobilní prostředky v e-learningu
Rostislav Fojtík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Modeling of education using Petri Nets
Jaroslav Knybel
Rok: 2005
stať ve sborníku

Modelovanie paralelných procesov pomocou pomocou Petriho siete
Cyril Klimeš
Rok: 2005, Technológia vzdelávania
článek v odborném periodiku

Modular system for post graduate education of teacher
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Neural Network Synthesis by Means Of Analytic Programming - Preliminary Results
Ivan Zelinka, Eva Volná
Rok: 2005
stať ve sborníku

Non-clausal Resolution in Fuzzy Predicate Logic with Evaluated Syntax (background and implementation)
Hashim Habiballa
Rok: 2005
stať ve sborníku

Non-clausal resolution in teaching mathematics and computer science
Hashim Habiballa
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Non-clausal resolution in teaching mathematics and computer science
Hashim Habiballa, Jozef Fulier
Rok: 2005, FPV UKF
kapitola v odborné knize

O intuici a pravděpodobnosti
Josef Tvrdík
Rok: 2005, Informační bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

Object Oriented Design and its Implementation in Postrelational Database
František Huňka
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Object Oriented Design and its Implementation in Postrelational Database
František Huňka
Rok: 2005
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839