Publikační činnost - IS PUBL
Object Oriented Model for Cluster Analysis in Environmental Risk Management
František Huňka, Jaroslav Ráček
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Object Oriented Model for Cluster Analysis in Environmental Risk Management
František Huňka, Jaroslav Ráček
Rok: 2005
stať ve sborníku

Object Oriented Modeling and Cluster Analysis of Clinical Data
František Huňka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Object-Oriented Representations of Formal Theories as Tools for Simulation of Anticipatory Systems
Evžen Kindler
Rok: 2005
stať ve sborníku

Objektová knihovna evolučních algoritmů
Hashim Habiballa, Viktor Pavliska, David Bražina
Rok: 2005
stať ve sborníku

On the Way to Reflective Simulation of Hospitals
Evžen Kindler, Ivan Křivý
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Operating systems
Cyril Klimeš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Operating systems I
Tomáš Sochor, Cyril Klimeš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osvětlení ve 3D scénách
David Bražina
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pattern Recognition System Using Neural Network Technology
Eva Volná
Rok: 2005
stať ve sborníku

PIXEL Florencie, ITALY
Zdeňka Telnarová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Porovnání diskriminační analýzy a logistické regrese
Josef Tvrdík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Portal technologies on Czech universities
Cyril Klimeš
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Portal technologies on Czech universities
Cyril Klimeš, Jiří Šimonek
Rok: 2005
stať ve sborníku

Portálové riešenia informačných systémov univerzít s integráciou LMS
Cyril Klimeš
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Portálové riešenia informačných systémov univerzít s integráciou LMS
Cyril Klimeš, Milan Turčáni
Rok: 2005
stať ve sborníku

Použití odhadů COCOMO a FPA pro workflow systémy
František Huňka, Jaroslav Ráček, Jan Ministr
Rok: 2005
stať ve sborníku

Principy operačných systémov
Cyril Klimeš
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Procesní řízení
Petr Lukasík, Jaroslav Procházka, Vladimír Vaněk
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Process wizard for information systems
Jaroslav Procházka
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Process wizard for information systems
Jaroslav Procházka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Profil absolventa oboru Aplikovaná informatika a Ostravskej univerzite v Ostrave a na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre
Cyril Klimeš, Milan Turčáni
Rok: 2005, Technológia vzdelávania
článek v odborném periodiku

Programovací jazyk C++ pro zelenáče
Petr Šaloun
Rok: 2005, Neocortex
odborná kniha

Projektové vyučování
Eva Burianová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Překladače
Hashim Habiballa
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Publikování na webu
Rostislav Fojtík, Jaroslav Knybel, Pavel Smolka
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Radiokomunikační systémy
Tomáš Sochor, Radek Pokorný
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reasoning with Semantic tableau Binary trees in Description Logic
Alena Lukasová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Regulární a bezkontextové jazyky II.
Hashim Habiballa
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Representation of Fuzzy IF-THEN rules by Petri Nets
Jaroslav Knybel, Viktor Pavliska
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Representation of Fuzzy IF-THEN rules by Petri Nets
Jaroslav Knybel, Viktor Pavliska
Rok: 2005
stať ve sborníku

Resolution Principle in Fuzzy Predicate Logic
Hashim Habiballa
Rok: 2005
stať ve sborníku

Robust Algorithm for Estimation of Parameters in Non-linear Regression Model
Josef Tvrdík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rozšiřovatelný komponentní framework pro podporu navrhování řídicích systémů metodou CODARTS
Cyril Klimeš, Gustav Hrudka
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sammon's Mapping as Subject of Heuristic Minimization
Jaromír Kukal, Josef Tvrdík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Soutěž eLearning a jeho vliv na tvorbu kurzů
Rostislav Fojtík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Spolupráce a realizace online výukových kurzů
Rostislav Fojtík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Statistika a internet
Josef Tvrdík
Rok: 2005
stať ve sborníku

Studie implementace CRM systému SIEBEL v SME, a.s. Ostrava
Cyril Klimeš
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Studijní materiály pro Elektronické publikování
Petr Šaloun
Rok: 2005
stať ve sborníku

Synthesis od Two Anticipatory Models in Design and Life-Cycle of Hospitals
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Synthesis of two anticipatory models in design and life-cycle of hospitals
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2005
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Theoretical aspects of visual modeling
Jaroslav Procházka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úloha a architektura portálových řešení LMS systémů v distančním vzdělávání
Cyril Klimeš
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úloha a architektura portálových řešení LMS systémů v distančním vzdělávání
Cyril Klimeš
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úloha a architektura portálových řešení LMS systémů v distančním vzdělávání
Cyril Klimeš
Rok: 2005, Technológia vzdelávania
článek v odborném periodiku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Rostislav Fojtík
Rok: 2005
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína FIlozofa v Nitre
Rostislav Fojtík
Rok: 2005
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína filozofa v Nitře
Cyril Klimeš
Rok: 2005
působení v zahraničí


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839