Publikační činnost - IS PUBL
Usage of Genetic Algorithm for Lattice Drawing
Alena Lukasová, Ohais Suhail
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Using Formal Concept Analysis for heterogeneous Information Retrieval
Alena Lukasová, Ibtissem Nafkha
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Using neural network in cryptography
Eva Volná
Rok: 2005
stať ve sborníku

Using og the modern graphical 3D editors
David Bražina
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvod do operačných systémov
Cyril Klimeš, Milan Turčáni
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do programování
Eliška Treterová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Visual Models Syntax and Semantics and structure likeness (in Czech)
Jaroslav Procházka
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vybrané aplikace z oblasti GIS
Cyril Klimeš, Dalibor Bartoněk
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu
Jiří Blažek, Hashim Habiballa, Viktor Pavliska
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané heuristiky pro globální optimalizaci a jejich implementace v MATLABu
Jiří Blažek, Hashim Habiballa, Viktor Pavliska
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vyčíslitelnost a složitost (část I.)
Hashim Habiballa
Rok: 2005, Matematika - fyzika - informatika
článek v odborném periodiku

Vyčíslitelnost a složitost (část II.)
Hashim Habiballa
Rok: 2005, Matematika - fyzika - informatika
článek v odborném periodiku

Využití informačních technologií ve výuce s technickým a technologickým zaměřením
Cyril Klimeš, Kateřina Kostolányová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávání s LMS
Zdeňka Telnarová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ZOBECNĚNÝ ALGORITMUS ŘÍZENÉHO NÁHODNÉHO PROHLEDÁVÁNÍ A JEHO UŽITÍ V NELINEÁRNÍ REGRESI
Josef Tvrdík
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ZOBECNĚNÝ ALGORITMUS ŘÍZENÉHO NÁHODNÉHO PROHLEDÁVÁNÍ A JEHO UŽITÍ V NELINEÁRNÍ REGRESI
Josef Tvrdík
Rok: 2005
stať ve sborníku

11. rocnik konference stredoskolskych profesoru matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Volná, Hashim Habiballa
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

3D visibility of 4D Convex Polyhedra
Alexej Kolcun
Rok: 2005
stať ve sborníku

An Overview of Implemented Nested Simulation Models
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2004
stať ve sborníku

APLIKACE OVLÁDACÍCH PRVKŮ V EXCELU
Miroslav Liška
Rok: 2004
stať ve sborníku

Aspektově orientované programování
Cyril Klimeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Comparison of algorithms for nonlinear regression estimates
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 2004
stať ve sborníku

COMPSTAT 2004 v Praze
Josef Tvrdík
Rok: 2004, Informační Bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

Datové modelování a databázová technologie
Zdeňka Telnarová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Distanční forma výuky Aplikované informatiky na Ostravské univerzitě
Rostislav Fojtík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Distribuované systémy
Cyril Klimeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Education and Training in Computer Simulation: a Way to Nested Simulation
Ivan Křivý, Evžen Kindler
Rok: 2004
stať ve sborníku

EFEKTIVITA VYUČOVÁNÍ TEORETICKÉ INFORMATIKY
Hashim Habiballa
Rok: 2004
stať ve sborníku

Efficient Layout of Patterns
Eva Volná
Rok: 2004
stať ve sborníku

Ekonomické informační systémy
Cyril Klimeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

eLearning - Workplace Collaborative Learning
Zdeňka Telnarová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-Learning in Computer Science Education
Rostislav Fojtík, Hashim Habiballa
Rok: 2004
stať ve sborníku

E-learningový systém LearningSpace na Ostravské univerzitě
Cyril Klimeš
Rok: 2004
stať ve sborníku

Epidemiologie infekčních nemocí
Tomáš Sochor, Vladimír Janout, Gabriela Janoutová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evoluční algoritmy
Josef Tvrdík
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

EVOLUČNÍ ALGORITMY A JEJICH APLIKACE VE STATISTICE
Josef Tvrdík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Extrakce heterogenních dat řídicích systémů
Cyril Klimeš, Pavel Kořenek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Formalized World Viewings - a Way to Nested Simulation
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2004
stať ve sborníku

Formální jazyky a automaty (část I.)
Hashim Habiballa
Rok: 2004, Matematika - fyzika - informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách
článek v odborném periodiku

Formální jazyky a automaty (část II.)
Hashim Habiballa
Rok: 2004, Matematika-fyzika-informatika
článek v odborném periodiku

Generalized controlled random search and competing heuristics
Josef Tvrdík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Genotoxické faktory prostředí a zdraví
Tomáš Sochor, Lubomír Dobiáš
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hygiena životního prostředí, Část první
Tomáš Sochor, Jaroslav Volf
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Informační systémy
Cyril Klimeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Informační systémy státní a veřejné správy
Cyril Klimeš
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jakou statistiku učit nestatistiky?
Josef Tvrdík
Rok: 2004
stať ve sborníku

Klasifikační principy v lékařské diagnostice
František Huňka
Rok: 2004
stať ve sborníku

Kritérium viditeĺnosti pre konvexné mnohosteny v 4D
Alexej Kolcun
Rok: 2004
stať ve sborníku

LearnigSpace v distančním vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš
Rok: 2004, Technológia vzdelávania
článek v odborném periodiku

LearningSpace v distančním vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš
Rok: 2004
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839