Publikační činnost - IS PUBL
Taxonomy of Nesting Simulation Models
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku

Teoretické základy informatiky I.
Hashim Habiballa
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teoretické základy informatiky II.
Hashim Habiballa
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Towards Simulation of Simulating Enterprises
Ivan Křivý, Evžen Kindler, Alain Tanguy
Rok: 2003
stať ve sborníku

Using Classification Principles in Management Information Systems
František Huňka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Úvod do aplikačních programů
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do databází
Zdeňka Telnarová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do didaktiky informatiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do operačních systémů
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do počítačových sítí
Cyril Klimeš
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do problematiky distančního vzdělávání
Zdeňka Telnarová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití aplikačních programů ve výuce
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití klasifikačních principů v systémech na podporu rozhodování
František Huňka
Rok: 2003
stať ve sborníku

Vývoj objektových aplikací I
Rostislav Fojtík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj objektových aplikací 2
Rostislav Fojtík
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základní pojmy z operačních systémů
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy počítačové grafiky
Alexej Kolcun
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zkušenosti s Internetovým prodejem služeb
Tomáš Sochor
Rok: 2003
stať ve sborníku

Algoritmus řízeného náhodného prohledávání a alternující heuristiky
Josef Tvrdík
Rok: 2002, Automa
článek v odborném periodiku

Analýza dat
Josef Tvrdík
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Application concept in education of theoretical computer science
Hashim Habiballa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Automatic Conversion to Reflective Simulation Models
Evžen Kindler, Ivan Křivý, Alain Tanguy
Rok: 2002
stať ve sborníku

Combination of Hierarchical and Partitional Clustering Using Object Oriented Perspective
František Huňka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Competing Heuristics in Evolutionary Algorithms
Josef Tvrdík, Peter Sinčák, Ladislav Mišík, Ján Vaščák, Ivan Křivý, Vladimír Kvasnička, Jiří Pospíchal
Rok: 2002, IOS Press
kapitola v odborné knize

Competing Heuristics-Experimental Study
Josef Tvrdík, Ivan Křivý, Ladislav Mišík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Deductive approach to analysis and design of database scheme
Zdeňka Telnarová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Deduktivní pravidla v analýze a návrhu databázových aplikací
Zdeňka Telnarová
Rok: 2002
stať ve sborníku

E-learn v podmienkach budovania dištančných foriem vzdiel
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni
Rok: 2002
stať ve sborníku

E-learning as a Possible Solution for Distance Education
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

eLearning jako možné řešení distanční formy studia
Zdeňka Telnarová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Evoluční algoritmy a jejich aplikace ve výpočetní statistice
Josef Tvrdík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Evolutionary algorithms as a way to modular network structure
Eva Volná
Rok: 2002
stať ve sborníku

Evolutionary Algorithms with Competing Heuristics in Computational Statistics
Josef Tvrdík, Ivan Křivý, Ladislav Mišík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Exploiting Clustering for Making Diagnosis
František Huňka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Formální jazyky v myšlení informatika
Hashim Habiballa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Fuzzy General Resolution
Hashim Habiballa, Vilém Novák
Rok: 2002
stať ve sborníku

ICT and DSS in Conditions of School Management
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Implementation of the non-clausal resolution theorem prover in education of theoretical computer science
Hashim Habiballa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Interactive Clustering Using Object Oriented Perspective
František Huňka
Rok: 2002
stať ve sborníku

Metodika aplikačního pojetí při výuce teoretické informatiky
Hashim Habiballa
Rok: 2002
stať ve sborníku

Metodika tvorby distančních výukových kurzů pro e-learning
Rostislav Fojtík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Model pro dynamickou kompozici distribuovaných komponent s podporou specifikace kvality služby
Cyril Klimeš, Petr Grygárek
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Modelování a klasifikace regionálních trhů práce
Jana Hančlová, Ivan Křivý, Jaromír Gottvald, Miroslav Liška, Milan Šimek, Josef Tvrdík, Lubor Tvrdý
Rok: 2002, VŠB-TU Ostrava
odborná kniha

Možnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti distančního vzdelávania s podporou e learningu
Rostislav Fojtík, Milan Turčáni, Tomáš Nováčik
Rok: 2002
stať ve sborníku

Možnosti testování v e-learningu
Rostislav Fojtík
Rok: 2002
stať ve sborníku

Možnosti využití deduktivních pravidel při analýze a návrhu databázových systémů
Zdeňka Telnarová
Rok: 2002, Acta Electrotechnica et Informatica
článek v odborném periodiku

Na cestě k počítačovému modelování informatizované společnosti
Evžen Kindler, Ivan Křivý
Rok: 2002
stať ve sborníku

Náklady různých penzijních systémů
Tomáš Sochor
Rok: 2002
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839