Publikační činnost - IS PUBL
SIMULA
Evžen Kindler
Rok: 2000, Kindler E.
kapitola v odborné knize

Simulation of Train Manoeuvering
Evžen Kindler, E. Blmel, L. Novitsky
Rok: 2000, JUMI Ltd.
kapitola v odborné knize

Statistické metody pro zlepšování jakosti
Josef Tvrdík, Josef Tošenovský, Darja Noskievičová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Stochastic Algorithms in Nonlinear Regression
Ivan Křivý, Josef Tvrdík, Radek Krpec
Rok: 2000, COMPUT STAT DATA AN
článek v odborném periodiku

Teoretické a praktické aspekty účetního auditu
Cyril Klimeš, Jana Hakalová
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Univerzity bez budov
Rostislav Fojtík
Rok: 2000, Computer
článek v odborném periodiku

Věřit statistickému software?
Josef Tvrdík
Rok: 2000, Informační bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

Výuka statistiky na Ostravské universitě a znepokojivé otázky s ní spojené
Josef Tvrdík
Rok: 2000
stať ve sborníku

Výukové programy jako dynamické webové stránky
Miroslav Liška
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití principů systémové dynamiky a simulací ve vzdělávání
Eva Burianová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Youth Culture and Technology in the Czech Republic
Zdeňka Telnarová, Fritz Schumacher, Eva Burianová, Laura Lengel, Laura Lengel
Rok: 2000, Ablex Publishing
kapitola v odborné knize

Aspects of Object oriented Modeling
František Huňka
Rok: 1999
stať ve sborníku

Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jazyk BETA a jeho možnosti
František Huňka
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kultura a informační technologie
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Logické základy umělé inteligence. 1. Výroková a predikátová logika
Alena Lukasová
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodologie tvorby objektově-orientovaných programových systémů s využitím teorie objektových Petriho sítí (doktorská práce)
František Huňka, H. Staudková, Ivo Martiník
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Názory studentů učitelství na jejich přípravu a hodnocení vysokoškolské výuky
Erika Mechlová, Miroslav Liška
Rok: 1999
stať ve sborníku

Objektově orientované modelování
František Huňka
Rok: 1999
stať ve sborníku

Od klasického ke zobecněnému lineárnímu modelu
Josef Tvrdík
Rok: 1999
stať ve sborníku

Optimal neural network topology for pattern recognition
Eva Volná
Rok: 1999
stať ve sborníku

PROBLEM SOLVING THROUGH FIRST-ORDER LOGIC (theory and practice of non-clausal resolution)
Hashim Habiballa, Josef Pech
Rok: 1999
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Simple Evolutionary Heuristics for Global Optimization
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1999, Comp. Statist. & Data Analysis
článek v odborném periodiku

The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Typová kontrola a objektově orientovaný jazyk
František Huňka
Rok: 1999
stať ve sborníku

University of Liverpool
Hashim Habiballa
Rok: 1999
působení v zahraničí

Úvod do databází
Zdeňka Telnarová, Alena Lukasová, Petr Matula
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití registru zhoubných nádorů ke zhodnocení diagnostické a léčebné péče
F. Beška, Josef Tvrdík, J. Lorenc
Rok: 1999, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku

A Comparison of Simple Heuristics for Optimization
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1998
stať ve sborníku

Distanční formy studia
Zdeňka Telnarová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Evoluční algoritmy a odhad parametrů nelineárních regresních modelů
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1998
stať ve sborníku

Excel, statistika, lokalizace a zmatek
Josef Tvrdík
Rok: 1998, Informační Bulletin České statistické společnosti
článek v odborném periodiku

Logistická regrese a vyhledávání modelů
Josef Tvrdík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Logistická regrese v analýze kategoriálních dat
Josef Tvrdík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Stochastic Optimization and its Applications in Regession
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Rok: 1998
stať ve sborníku

Středisko nových IT pro ZŠ a SŠ
Eva Burianová
Rok: 1998
stať ve sborníku

The Problem of Network Design
Eva Volná
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vývojová prostředí multimediálních výukových programů
Miroslav Liška
Rok: 1998
stať ve sborníku

Základy statistické analýzy dat
Josef Tvrdík
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Evoluční algoritmy a jejich aplikace v nelineární regresi
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1997
stať ve sborníku

Evolution Algorithms In Regression
Josef Tvrdík, Ivan Křivý
Rok: 1997
stať ve sborníku

Formální úpravy ve výrokové logice (aplikace Bachelor)
Hashim Habiballa
Rok: 1997
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Geograficke informacni systemy v kontextu internetu
Martin Škutek
Rok: 1997
stať ve sborníku

Logické základy umělé inteligence 2. Formalizace a automatizace dedukce
Alena Lukasová
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Optimal selection of topology of nevral network
Eva Volná
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problem of the Neural Network Architecture
Eva Volná
Rok: 1997
stať ve sborníku

Rozvíjení tvůrčí činnost studentů při tvorbě mulimediálních výukových programů
Miroslav Liška, Erika Mechlová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Rozvíjení tvůrčí činnosti studentů při tvorbě multimediálních výukových programů z fyziky
Miroslav Liška, Erika Mechlová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Some evolutionary algorithms for optimization
Ivan Křivý, Josef Tvrdík
Rok: 1997
stať ve sborníku


123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839