OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Matěj Horáček

Matěj Horáček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:RNDr. et Mgr. Matěj Horáček
místnost, podlaží, budova: L 201, budova L
funkce:
obor činnosti:pedogeografie a biogeografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2363
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Horáček, M. a GRÉČ, M. Fuzzy digitální mapování půd v oblasti Radhošťského hřbetu. In: Karpatské lesy. Bunč, Chřiby. 2016.
Horáček, M. a GRÉČ, M. Fuzzy digitální mapování půd v oblasti Radhošťského hřbetu. In: Karpatské lesy: Karpatské lesy - Sborník příspěvků 2016-05-04 Bunč, Chřiby. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 2016. s. 55-59. ISBN 978-80-88184-00-3.
Škarpich, V., Horáček, M., Galia, T., Kapustová, V. a Šala, V. The effects of river patterns on riparian vegetation: A comparison of anabranching and single-thread incised channels. Moravian Geographical Reports. 2016, č. 24, s. 24-31. ISSN 1210-8812.
GRÉČ, M., HORÁČEK, M. a Novák, V. Creating maps defining the level of acidification by fuzzy analysis. International Journal of Computer Science: Theory and Application. 2015, č. 3, s. 23-28. ISSN 2336-0984.
GRÉČ, M. a HORÁČEK, M. Determination of Soil Damage by Fuzzy Analysis. In: Many-valued mathematical structures - "Daudzvert?gas matematiskas strukt?ras". Riga: University of Latvia. 2015.
GRÉČ, M., Horáček, M. a Novák, V. FUZZY DECISION MAKING SYSTEM FOR DETERMINATION OF SOIL QUALITY. In: MMA 2015. Sigulda. 2015.
GRÉČ, M., Horáček, M. a Novák, V. FUZZY DECISION MAKING SYSTEM FOR DETERMINATION OF SOIL QUALITY. In: ABSTRACTS. University of Latvia, 2015. s. 27-27. ISBN 978-9984-45-999-8.
Škarpich, V., Horáček, M., Šala, V. a Galia, T. Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River. In: Role of fieldwork in geomorphology - abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 92-92. ISBN 978-80-261-0496-4.
Škarpich, V., Horáček, M., Šala, V. a Galia, T. Changing rivers and plant habitat of the floodplain area - case from the Morávka River. In: Role of fieldwork in geomorphology. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
GRÉČ, M., Burda, M., HORÁČEK, M., VOJVODÍK, D. a Samec, P. Creating RGB maps of soil damage using fuzzy clustering. In: FSTA Abstracts. Liptovský Mikuláš: Printing House of the Armed Forces Academy of General M.R. Štefánik, 2014. Printing House of the Armed Forces Academy of General M.R. Štefánik, 2014. s. 46-46. ISBN 978-80-8040-488-8.
GRÉČ, M., HORÁČEK, M. a Novák, V. Determination of soil damage by Fuzzy analysis. In: ICTAI 2014. Limassol. 2014.
GRÉČ, M., HORÁČEK, M. a Novák, V. Determination of soil damage by Fuzzy analysis. In: 2014 IEEE 26th International Conference on Tools with Artificial Intelligence ICTAI 2014. IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2014. s. 534-538. ISBN 978-1-4799-6572-4.
Škarpich, V., Krótká, A., HORÁČEK, M. a Šala, V. Effect of incision on plant species composition of the floodplain area - case study from the Morávka River basin. In: Geomorphology and Environmental Challenges - Book of Abstracts. Bratislava: Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. Association of Slovak Geomorphologists, Institute of Geography - Slovak Academy of Sciences, 2014. s. 48-48. ISBN 978-80-971702-1-9.
Škarpich, V., Krótká, A., HORÁČEK, M. a Šala, V. Effect of incision on plant species composition of the floodplain area - case study from the Morávka River basin. In: Geomorphology and Environmental Challenges. Snina. 2014.
GRÉČ, M., HORÁČEK, M., Burda, M., VOJVODÍK, D. a Samec, P. Fuzzy analysis of soil damage and creation of RGB maps. Global Journal on Technology. 2014, č. 5, s. 141-145. ISSN 2147-5105.
GRÉČ, M. a HORÁČEK, M. Fuzzy clustering for creation of maps defining the level of acidification. In: ISCAMI 2014. Malenovice. 2014.
GRÉČ, M. a HORÁČEK, M. Fuzzy analysis of soil damage. In: ISCAMI 2013. Hotel KAM, Malenovice: IRAFM. 2013.
GRÉČ, M., Burda, M., HORÁČEK, M., VOJVODÍK, D. a Samec, P. Fuzzy analysis of soil damage and creation of RGB maps. In: 4th WORLD CONFERENCE on INFORMATION TECHNOLOGY - WCIT-2013. Brusel. 2013.
HORÁČEK, M. a Holuša, O. Pokus o exaktní vylišení dubojehličnaté varianty vegetačních stupňů na severní Moravě a Slezsku na základě dendrometrických dat. In: Studentská vědecká konference 2013: Pokus o exaktní vylišení dubojehličnaté varianty vegetačních stupňů na severní Moravě a Slezsku na základě dendrometrických dat 2013-05-07 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 1-4. ISBN 978-80-7464-287-6.
Samec, P., Rychtecká, P., HORÁČEK, M., Turek, K. a Vlčková, V. Geoinformační model rizikových růstových podmínek pro smrkové porosty v Podbeskydském a Beskydském bioregionu (Česká republika). Acta Musei Beskidensis. 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-22. ISSN 1803-960X.
Samec, P., Turek, K., Rychtecká, P., HORÁČEK, M. a Vlčková, V. Způsoby rekonstrukce poškozených lesů a návrhy cílového lesního hospodářství v Beskydech a Podbeskydí (Česká republika). In: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: poznatky, skúsenosti, odporúčania. Zvolen: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2012. Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2012. s. 92-107. ISBN 978-80-8093-164-3.
Horáček, M., Holuša, O. a Samec, P. Průběh hranice Polonské a Západokarpatské biogeografické podprovincie na území České republiky. Acta Musei Beskidensis. 2011, roč. 3, s. 17-30. ISSN 1803-960X.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub