Charakteristika katedry fyziky

Katedra zajišťuje výuku profilujících kurzů fyziky, didaktiky fyziky, biofyziky a příbuzných disciplín. Nejen pro obory garantované katedrou je zajišťována výuka kurzů základů fyziky, průpravné i vyšší aplikované matematiky pro neučitelské obory. Dále se katedra fyziky významně podílí na zajištění výuky oboru Experimentální biologie garantovaného Katedrou biologie a kurzu Lékařská biofyzika, oboru Všeobecné lékařství.

Katedra garantuje následující studijní obory:

Bakalářské obory:

  • Biofyzika
  • Fyzika (dvouoborové studium)

Navazující magisterské obory (odborné):

  • Biofyzika (jednooborový)

Navazující magisterské obory (učitelství):

  • Učitelství fyziky pro střední školy (jedno i dvouoborové studium)
  • Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jedno i dvouoborové studium)

Doktorské obory:

  • Biofyzika

Vědecko-výzkumná činnost katedry je zaměřena do tří hlavních oblastí:

Katedra provozuje několik specializovaných, moderně vybavených laboratoří, ve kterých probíhá jak praktická výuka, tak vědecko-výzkumná činnost. Experimentální vybavení laboratoří Katedry fyziky se snažíme modernizovat tak, aby odpovídalo současným požadavkům výzkumu a výuky. V nedávné době se nám podařilo, díky prostředkům z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, výrazně zlepšit vybavení laboratoří pro výzkum a výuku praktických kurzů biofyziky a pořídit malý výpočetní klastr. Studenti oborů Katedry fyziky mají možnost podrobně se seznámit se špičkovými experimentálními zařízeními a podílet se na výzkumné činnosti katedry v rámci svých kvalifikačních prací.

Členové Katedry fyziky se rovněž intenzivně věnují práci s talentovanou mládeží na nižších stupních vzdělání, spolupráci s učiteli fyziky na SŠ a propagaci fyziky, což je nedílnou součástí přínosu katedry pro rozvoj regionu.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2018