Charakteristika Katedry fyziky

Chcete lépe pochopit fungování živé i neživé přírody na její nejzákladnější úrovni? Fascinují Vás zákonitosti, které udržují vesmír v chodu od subatomární úrovně až po interakce vesmírných těles? Pak jste u nás správně. Můžeme nabídnout nejen klasickou teoretickou fyziku, ale i tu experimentální. U nás budete odhalovat tajemství (bio)fyzikálních procesů probíhajících v živých organismech, navrhovat nové nanomateriály s unikátními optickými či elektrickými vlastnostmi nebo se můžete rozhodnout pro kariéru učitele a v budoucnu ukázat kouzla fyziky dalším generacím.

Na naší katedře můžete studovat Biofyziku (Bc.NMgr.) a Fyziku nanostruktur (Bc.NMgr.) Budete-li chtít proniknout do hloubi těchto vědních oblastí, můžete navázat doktorským studiem programu Biofyzika a fyzika nanostruktur (PhD.). Kromě těchto specializací spjatých s experimentálním výzkumem naší katedry u nás najdete také kombinace fyziky s dalšími obory (třeba i z Pedagogické fakulty nebo Filozofické fakulty Ostravské univerzity). Můžete si vybrat buď odborné studium fyziky nebo učitelskou profesi, a to prakticky v libovolné dvojkombinaci fyziky s dalším oborem (s matematikou, chemií, biologií, informatikou nebo dokonce s tělesnou výchovou, dějinami umění, či jazyky atd.). Vyberou si u nás ale třeba i vystudovaní učitelé, kteří si v rámci celoživotního vzdělávání můžou rozšířit svou specializaci. Navíc, studovat nemusíte jen v Ostravě, udržujeme spolupráci se zahraničními univerzitami a vědeckými pracovišti, na kterých můžete absolvovat jak studijní pobyty, tak odbornou stáž.

Citát

Naši absolventi nacházejí uplatnění především na pracovištích základního nebo aplikovaného výzkumu, ve výzkumných ústavech, vědecko-výzkumných centrech, „high-tech“ firmách, na univerzitách a v laboratořích nejrůznějšího typu. Absolventi kombinovaného studia se stávají většinou učiteli na základních a středních školách. Ti, kteří získají doktorský titul pak často zůstávají věrni vědě a věnují se jí zejména ve firmách orientovaných na aplikovaný výzkum nebo setrvávají v akademické sféře.

Na naší katedře nabízíme talentovaným studentům možnost stát se členy vědeckých týmů, pracujeme s nadanými středoškoláky a připravujeme workshopy pro střední i základní školy. Studenti i pracovníci katedry vyrážejí na konference a zapojují se do akcí, které zájemcům představují fyziku z jiného úhlu a snaží se ji popularizovat – ať už přímo na akcích jako Noc vědců, Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě nebo v rámci aktivit organizace EPKA.

Podej si přihlášku
Workshopy


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2023