O katedře fyzické geografie a geoekologie

Fascinuje tě planeta Země? Jsi v přírodě jako doma a zajímá tě, co se děje na povrchu i pod povrchem? Rád se ztrácíš v záhybech krajiny i v mapách? Nejsi netečný vůči zprávám o změnách klimatu, suchu, povodních, sesuvech, zemětřeseních a destrukci přírody? Pak jsi u nás správně! Na naší katedře můžeš studovat Enviromentální geografii hned v několika specializacích (bakalářské – Fyzická geografie, Kartografie a geoinformatika, Ochrana a tvorba krajiny; magisterské – Fyzická geografie, Ochrana a tvorba krajiny; doktorské – Environmentální geografie).

Kromě toho zajišťujeme výuku fyzickogeografických, geoekologických, geologických, kartografických a geoinformatických disciplín pro dvouoborové studium geografie a dalších geografických studijních programů katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Studentům garantujeme doktorské studium v oboru Enviromentální geografie a máme právo udělovat titul Ph.D. Absolventům magisterského studijního programu Enviromentální geografie (případně absolventům příbuzných oblastí studia) pak garantujeme rigorózní řízení s právem udělovat titul RNDr.

Můžeme ti slíbit pestré studium, při němž se naučíš vnímat komplexně přírodní složky krajiny, jejich proměny v čase i vzájemné spolupůsobení přírody a člověka. Osvojíš si práci s nejrůznějšími měřícími i laboratorními přístroji, vyhodnocování vzorků i geografických dat nebo vytváření map. Výuku zažiješ v moderně vybavených učebnách, specializovaných laboratořích nebo přímo v terénu v přírodě. Po studiu se neztratíš jako odborník na ochranu přírody, hydrolog, kartograf, geoinformatik nebo odborník ve vědeckých centrech.


E-přihláška

Letní škola

obrázek

Ze života katedry

Workshopy


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2024