Proč studovat na naší katedře?

Naše katedra má tradici a zároveň se nebrání inovativním přístupům k výuce. Kromě klasických přednášek tě tak u nás čekají nejrůznější workshopy, semináře ale i e-learningové kurzy (a to s využitím Moodle nebo Dilleo). Samozřejmostí pak u nás je prostor pro individuální konzultace. U nás se navíc nemusíš bát, že studium strávíš jen v lavici. Do výuky zařazujeme ve velkém exkurze do různých koutů Česka i zahraničí. Naše katedra chce nabídnout něco navíc, co ti pomůže nejen v rámci studia ale i v budoucí kariéře. Ve srovnání s jinými geografickými pracovišti ti nabízíme (a v některých oborech přímo vyžadujeme) široké možnosti až šestisemestrálního vzdělávání v nejvýznamnějších evropských jazycích (angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština a ruština), ve spolupráci s filozofickou fakultou pak můžeš studovat i další evropské jazyky (portugalštinu, ukrajinštinu, polštinu, chorvatštinu) nebo atraktivní asijské jazyky (čínštinu, japonštinu, korejštinu, vietnamštinu, arabštinu, hebrejštinu). Aktivní a šikovní studenti se navíc můžou zapojit do výzkumu členů naší katedry a vysloužit si za svou pomoc kromě zkušeností třeba také finanční odměnu.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Zajímá mě rozvoj měst, regionů, ekonomiky a společnosti
>>>
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Zajímají mě mezinárodní vztahy, politika, geopolitika a diplomacie
>>>
Politická a kulturní geografie
Zajímá mě učitelství a studium geografie v kombinaci s další oblastí
>>>
Dvouoborová geografie
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Zajímá mě rozvoj měst, regionů, ekonomiky a společnosti
>>>
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
Zajímají mě mezinárodní vztahy, politika, geopolitika a diplomacie
>>>
Politická a kulturní geografie
Zajímá mě učitelství geografie
>>>
Geografie ve vzdělávání (učitelství)
DOKTORSKÉ STUDIUM
Zajímají mě geopolitika i mezinárodní vztahy a rozvoj měst i regionů
>>>
Politická a ekonomická geografie

O našem přijímacím řízení

Studium bakalářské dvouorobové geografie je na naší katedře bez přijímacího řízení, druhý studovaný obor v rámci kombinace však může být spojen s příjimacím řízením. Vždy tedy pečlivě studujte celé popisy jednotlivých oborů na našich webových stránkách, kde u každého naleznete podmínky k přijetí. Podmínky k navazujícímu studiu Učitelství pro střední školy naleznete vždy u konkrétní kombinace, kterou chcete studovat.

Zájemci o studium bakalářských programů Politické a kulturní geografie a Ekonomické geografie, stejně jako navazujících programů Politická a kulturní geografie a Trh nemovitostí a udržitelný rozvoj se musí připravit na motivační pohovor. Předmětem motivačního pohovoru však není otestovat zájemce o studium z jeho znalostí, ale zjistit, zda je dostatečně motivován ke studiu na naší katedře. Motivační pohovor probíhá před přijímací komisí, kterou bude zajímat např. kde jste doposud studovali, jaké jsou vaše studijní úspěchy či jiné předpoklady, jaké máte cizojazyčné schopnosti, jaké máte zájmy a proč chcete studovat zrovna u nás.

Jistou výhodu k motivačnímu pohovoru získáte, pokud si prostudujete web a sociální sítě katedry, na kterých získáte větší přehled o katedře samotné a o tom, čím se pracovníci katedry zabývají na odborné úrovni.

Motivačního pohovoru se však nemusíte obávat, je veden v přátelském duchu s cílem zjistit, zda jste si vybrali správný program ke studiu.

V čem ti nabídneme nadstandard?

Při výuce klademe důraz na uplatnitelnost našich absolventů. Velká část našich kurzů je proto projektově orientovaná, aby si studenti před nástupem do praxe vyzkoušeli práci v týmech a “osahali si” nejrůznější výzkumné metody a přístupy k řešení problémů. Vyučující pak pomáhá studentům utřepávat jejich nápady a zároveň funguje jako kritický oponent jejich práce. V naší nabídce je i výuka vybraných předmětů v angličtině společně ve skupině se zahraničními studenty, kteří ve stále větší míře přijíždějí studovat na naši katedru. V těchto předmětech budeš moci rozvinout své jazykové schopnosti, naučíš se odborně vyjadřovat v angličtině a získáš množství dalších informací a kompetencí, které využiješ v budoucí kariéře. Náš obor je navíc o kontaktu s lidmi, takže navážeš spoustu nových partnerství i přátelství, která mnohdy překročí pomyslné kulturní hranice.

Nabídneme ti základy kartografie!

Nedílnou součástí studia je také získání znalostí a schopností z kartografie. I když se na podobnou výuku primárně zaměřuje naše sesterská katedra fyzické geografie a geoekologie, také u nás se seznámíš se softwarem pro tvorbu map a zásadami pro tvorbu ekonomicko-geografických a politicko-geografických mapových výstupů. Zájemci si navíc můžou své znalosti rozšířit také v dalších předmětech, které pro naše studenty zajišťuje právě katedra fyzické geografie a geoekologie.

Kombinuj studium u  nás se  studiem v  zahraničí!

Své znalosti i schopnosti můžeš u nás ve velkém rozvíjet také aktivním pobytem v zahraničí. Nabízíme možnost studovat na více než třiceti zahraničních univerzitách po celé Evropě v rámci programu Erasmus. Toto studium z velké části pokrývají  prostředky české vlády a Evropské unie, a tak pro tebe bude tato možnost finančně dostupnější. Kromě toho navíc zahraniční studium podporuje ve velkém také naše Přírodovědecká fakulta, která vypisuje nejrůznější stipendia. Pokud se obáváš, že ti studium v zahraničí přinese po návratu problémy, pak můžeš být v klidu. Zahraniční studium ti plně započítáme do tvého studijního plánu, a i když studijně v cizině zůstaneš třeba celý rok, nebudeš si muset prodlužovat studium ani o jediný měsíc.

Kromě nadšení pro zahraniční studium, podporujeme také průběžnou praxi nejen na pracovištích v České republice. Víme, že zahraniční stáže na nejrůznějších institucích, firmách i neziskovkách ti můžou výrazně pomoci s prohloubením znalostí a zvýšit tvou cenu na trhu práce. I proto na stáže částečně přispíváme formou katedrových stipendií. Kromě toho pořádáme mezinárodní konference, kterých se účastní kolegové z různých koutů světa nebo speciální přednášky se zahraničními odborníky. Natrefíš tak u nás třeba i na opravdové „superstars“ světové geografie. Nechceme zůstat uzavření světu ale ukázat, že se ve středoevropském geografickém prostoru rozhodně neztratíme.

Jaké máme zázemí pro výuku?

Kromě klasických přednáškových sálů se můžeme pochlubit velmi kvalitně vybavenou studovnou, kterou každoročně obohacujeme o to nejzajímavější z geografické oblasti. I díky štědré dotaci z našeho rozpočtu (až půl milionu korun), tak u nás najdeš nejnovější publikace i odborné časopisy. Díky tomuto přístupu tak patříme k jednomu z nejlépe vybavených geografických pracovišť v České republice. Samozřejmostí je u nás také možnost využití počítačových učeben s kancelářským, analytickým, statistickým a kartografickým softwarem.

Každou katedru samozřejmě vytvářejí lidé, kteří na ni působí. Troufáme si tvrdit, že se můžeme pochlubit přátelskou atmosférou na pracovišti a zároveň výraznou vstřícností. Na studium u nás navíc nebudeš sám. Od tvých prvních krůčků se ti u nás budou věnovat garanti jednotlivých studijních oborů a budeš se moci opřít také o individuální přístup a pomoc zkušenějších studentů. Pomoc tak u nás najdeš při výjezdech do zahraničí nebo řešení studijních problémů. Neváhej a podej si přihlášku na naše obory! S námi se neztratíš…


E-přihláška

Naše předměty

Pedagogický poradce

CŽV

Naši absolventi

Ze života katedry


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 06. 2024