Oddělení pro zahraniční vztahy

Oddělení řeší mezinárodní vztahy, internacionalizaci a její koordinaci. To zahrnuje mimo jiné budování mezinárodních partnerství Přírodovědecké Fakulty Ostravské Univerzity se zahraničními univerzitami nejen v rámci Evropské unie, ale také v širším světě – zejména pak ve východní Evropě, Asii a Americe. Oddělení řeší aktivně propagaci fakulty a univerzity v zahraničí, komplexně zpracovává administrativu, která se týká studijních a zaměstnaneckých mobilit v programech Erasmus+ a CEEPUS. Zároveň podporuje, organizuje a koordinuje výjezdy studentů i pedagogů a poskytuje související služby. Agenda čítá také přípravu a evidenci mezinárodních smluv, organizaci informačních i osvětových akcí a seminářů. Přidanou hodnotou oddělení jsou pak služby zahraničním studentům – ať už v oblasti ubytování či studia nebo poradenství.

Fakultní koordinátoři mezinárodní spolupráce
e-mail:
telefon:
553 46 2105
739 338 653


úřední hodiny


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 03. 2023