Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta

Tereza Aubrechtová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Tereza Aubrechtová
místnost, podlaží, budova: L 309, budova L
funkce:
obor činnosti:územně analytické podklady, územní a krajinné plánování
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2305
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 – dosudPh.D., Ostravská univerzita – environmentální geografie
2004 – 2010Mgr., Ostravská univerzita – ochrana a tvorba krajiny
1998 – 2002Obchodní akademie Havlíčkův Brod

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2014 – dosudOstravská univerzita (odborný asistent)
2008 – 2010RADDIT consulting s.r.o. (konzultační činnost v oblasti životního prostředí)
2009AQUATEST a.s. (dozor drilovacích a asanačních prací)
2008 – 2009 EKO-INFOCENTRUM OSTRAVA s.r.o. (projektová činnost, environmentální výchova)
2008AOPK ČR, pobočka Ostrava (GIS, nálezové databáze)

Odborné zaměření

Integrace environmentálních politik
Environmentální aspekty v územním plánování a rozvoji měst
Ekosystémové služby

Působení v zahraničí

21. 1. 2017 – 26. 1. 2018University of Ljubljana / Slovinsko / výukový pobyt Erasmus plus
1. 9. 2012 – 1. 9. 2013University of Dundee / Scotland / pracovní stáž Erasmus
1. 9. 2009 – 28. 2. 2010University of Ljubljana / Slovinsko / studijní pobyt Erasmus

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinapasivní znalost
Italštinazačátečník


Vybrané publikace

Semančíková, E., Aubrechtová, T., Grădinaru, S. R. a Hersperger, A. M. Framing fragmentation in strategic policy documents of spatial planning and environmental domains: differences and similarities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT. 2019, 63(2), s. 1-18. ISSN 0964-0568.
Raška, P., Stehlíková, M., Rybová, K. a Aubrechtová, T. Managing flood risk in shrinking cities: dilemmas for urban development from the Central European perspective. Water International. 2019, č. August 2019, s. 1-19. ISSN 0250-8060.
Aubrechtová, T. Staff Mobility for Training: Martin Luther University of Halle-Wittenberg. 2019.
Raška, P., Dostál, P., Bláha, J. D., Jelen, L., Kopáček, M., Slavíková, L., Stehlíková, M., Aubrechtová, T. a Siwek, T. Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 1. 244 s. ISBN 978-80-7598-167-7.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Aubrechtová, T. Staff Mobility For Teaching: University of Ljubljana. 2017.
Aubrechtová, T. Student mobility for placement: University of Dundee, Scotland. 2012.

Všechny publikace

Aubrechtová, T., Geletič, J., Halásová, O. a Lehnert, J. Administrativní reakce českých měst na adaptační procesy související s klimatickými změnami. Urbanismus a územní rozvoj. 2019, XXII(1), s. 4-12. ISSN 1212-0855.
Semančíková, E., Aubrechtová, T., Grădinaru, S. R. a Hersperger, A. M. Framing fragmentation in strategic policy documents of spatial planning and environmental domains: differences and similarities. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT. 2019, 63(2), s. 1-18. ISSN 0964-0568.
Aubrechtová, T., Geletič, J., Halásová, O. a Lehnert, M. Institutional barriers of the adaptation process of the cities and their reactions to the climate change. In: 10th IALE World congress: Nature and Society facing the Anthropocene. Miláno: Ostravská univerzita. 2019.
Raška, P., Stehlíková, M., Rybová, K. a Aubrechtová, T. Managing flood risk in shrinking cities: dilemmas for urban development from the Central European perspective. Water International. 2019, č. August 2019, s. 1-19. ISSN 0250-8060.
Spyra, M., Aubrechtová, T., KRPEC, P. a Inostroza, L. Neglected urban open spaces as a potential cultural ecosystem services provisioning areas in peri-urban context. In: 10th IALE World congress: Nature and Society facing the Anthropocene. Miláno: Ostravská univerzita. 2019.
Aubrechtová, T. Staff Mobility for Training: Martin Luther University of Halle-Wittenberg. 2019.
Spyra, M., Calo, N. a Aubrechtová, T. Towards visionary peri-urban landscapes? Environmental governance mixes for sustainable peri-urbanisation [Konference]. Miláno, null. 2019.
Spyra, M., Hauck, J. a Aubrechtová, T. Assessment of ecosystem services accessibility deficits in the extend of peri-urban landscape. In: ESP Europe: Ecosystem services in changing world: moving from theory to practice. San Sebastián. 2018.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Drought versus land use planning: who wins and why?: Drought versus land use planning: who wins and why?. In: RegioResources 21 - 2018: GLOBAL MEGATRENDS AND LANDSCAPE Smolenice. s. 8-9.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Drought versus land use planning: who wins and why?: Drought versus land use planning: who wins and why?. In: Global megatrends and Landscape - REGIORESOURCES 21-2018. Smolenice. 2018.
Raška, P., Dostál, P., Bláha, J. D., Jelen, L., Kopáček, M., Slavíková, L., Stehlíková, M., Aubrechtová, T. a Siwek, T. Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 1. 244 s. ISBN 978-80-7598-167-7.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Assessment of consistency of environmental issues in strategic documents: From pattern and processes to people and action. In: IALE 2017 European Congress ? Ghent. Ghent: International Association for Landscape Ecology. 2017.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Krajina, politika a veřejná správa. In: Krajina a lidé. Praha: ACADEMIA, 2017. s. 148-150. ISBN 978-80-200-2695-8.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Landscape integration in strategic policy documents: From pattern and processes to people and action. In: IALE 2017 European Congress ? Ghent. Ghent: International Association for Landscape Ecology. 2017.
Aubrechtová, T. Staff Mobility For Teaching: University of Ljubljana. 2017.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Metodika hodnocení environmentálních rizik ve strategiích. In: Česká geografická společnost: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Česká geografická společnost. 2016.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Landscape fragmentation as a policy issue: Ekologie 2015. In: Ekologie 2015. České Budějovice: Česká společnost pro ekologii. 2015.
Aubrechtová, T., Szymonik, P. a Dolný, A. Ochrana přírody: legislativní východiska a postupy v praxi. 2015.
Aubrechtová, T. Efficiency of available data usage for Sustainable Spatial Planning: An example from the Czech Republic. In: IALE 2013 European Congress - Changing European Landscapes; Landscape ecology, local to global. Manchester: International Association for Landscape Ecology. 2013.
Aubrechtová, T. Efficiency of available data usage for Sustainable Spatial Planning: An example from the Czech Republic. In: IALE European Congress - Changing European Landscapes: Landscape ecology, local to global - Manchester 9th-12th September 2013: Changing urban areas using landscape scale ecological processes and thinking 2013-09-09 Manchester. s. 28-29.
Aubrechtová, T. Fragmentation of the landscape and its role in the process of spatial planning in the Czech Republic. In: IENE 2013 Scientific Workshop. Luhačovice: Infra Eco Network Europe. 2013.
Aubrechtová, T. Public data as a source for Sustainable Landscape Planning. In: Facing the Future Symposium 2013. Dundee: University of Dundee. 2013.
Aubrechtová, T. The Planning Analytic Data: Challenge for sustainable landscape planning in the Czech Republic. In: Centre for Environmental Change and Human Resilience (CECHR) - Annual Symposium. Dundee: Centre for Environmental Change and Human Resilience. 2013.
VYBÍRALOVÁ, I. a Aubrechtová, T. GAPS IN PROCESSING OF LAND-USE ANALYTIC DATA DEMONSTRATED ON KEY STUDY OF MINING LANDSCAPE KARVINA. In: 10th Annual International Conference on Rural Landscape: VENKOVSKA KRAJINA 2012 2012-05-18 Hostetin, CZECH REPUBLIC. Olomouc, Česká republika: UNIV PALACKEHO V OLOMOUCI, OLOMOUC 771 47, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 234-238. ISBN 978-80-244-3098-0.
Aubrechtová, T. Možnosti a úskalí krajinného plánování v rámci ČR. In: Konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Masarykova univerzita, Brno: Česká geografická společnost. 2012.
AUBRECHTOVÁ, T. Možnosti a úskalí krajinného plánování v rámci ČR. In: Sborník z konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2012 v Brně 2012. s. 105-110. ISBN 978-80-210-6045-6.
AUBRECHTOVÁ, T. a VYBÍRALOVÁ, I. NEDOSTATKY VE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ NA PŘÍKLADU TĚŽEBNÍ KRAJINY KARVINSKA. In: Venkovská krajina 2012. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2012. Universita Palackého v Olomouci, 2012. s. 234-239. ISBN 978-80-244-3098-0.
Aubrechtová, T. Student mobility for placement: University of Dundee, Scotland. 2012.
Aubrechtová, T. Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování v České republice. In: Študentská vedecká konferencia. Univerzita Komenského v Bratislavě: Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta. 2012.
AUBRECHTOVÁ, T. Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování v České republice.. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012, zborník recenzovaných príspevkov. ISBN 978-80-223-3213-.


AutorNázev práceTypRok
Kajfoszová LenkaHodnocení ekosystémových služeb lesoparku v Třincibakalářská 2018 
Králová HanaVeřejná podpora ochrany krajinného rázu a udržitelných forem turismu ve vrcholové části Pradědubakalářská 2018 
Pilch AlanObecné povědomí o příčinách povodní v obcích Moravskoslezského krajebakalářská 2017 
Polková EsterKvalita veřejného prostoru Tylův sadbakalářská 2017 
Dobesch OndřejAnalýza koncepce uspořádání krajiny v územním plánu města Ostravabakalářská 2016 
Konečná MichaelaVnímání povodňového rizika obyvateli v obcích postižených povodněmi v povodí řeky Opavybakalářská 2016 


Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Hlavní řešitelMgr. Tereza Aubrechtová
Období9/2018 - 9/2023
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Stavřešený
Moderní technologie v environmentální geografii - klíč k úzké spolupráci s praxí
Hlavní řešitelMgr. Tereza Aubrechtová
Období10/2017 - 7/2021
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Projektová výuka prostorového plánování studentů fyzické a sociální geografie Ostravské univerzity a architektury Vysoké školy báňské - technické univerzity.
Hlavní řešitelMgr. Tereza Aubrechtová
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub