Vedení fakulty

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.


děkan
e-mail:
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

RNDr. Petra Konečná, Ph.D.


proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.


proděkan pro vědu a doktorské studium
e-mail:
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.

RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.


proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
e-mail:
Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D.

Ing. Mgr. Vítězslav Bican, Ph.D.


tajemník fakulty
e-mail:

Kolegium děkana:
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.vedoucí katedry biologie a ekologie
doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.vedoucí katedry chemie
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.vedoucí katedry fyziky
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.vedoucí katedry informatiky a počítačů
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.vedoucí katedry matematiky
RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2021