OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Vedení fakulty

Vedení fakulty

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.


děkan
e-mail:
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

RNDr. Petra Konečná, Ph.D.


proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.


proděkan pro vědu a doktorské studium
e-mail:
RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.

RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.


proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
e-mail:
Ing. Karla Tešnarová

Ing. Karla Tešnarová


tajemnice fakulty
e-mail:

Kolegium děkana:
doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. vedoucí katedry biologie a ekologie
doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. vedoucí katedry chemie
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. vedoucí katedry fyziky
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D. vedoucí katedry informatiky a počítačů
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. vedoucí katedry matematiky
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. vedoucí Environmentálního centra
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D. předsedkyně Akademického senátu Přírodovědecké fakulty
facebook
rss
social hub