OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Komise

Složení komisí Přírodovědecké fakulty OU

Stipendijní komise PřF OU

Předseda:
RNDr. Michal Živný, Ph.D.

katedra biologie a ekologieČlenové:
RNDr. Monika Mulková, Ph.D.katedra fyzické geografie a geoekologie
Ing. Rudolf Peter, CSc.katedra chemie
RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.katedra matematiky
Mgr. Jan Fricstudent doktorského studijního oboru Politická a kulturní geografie 
Mgr. Marie Opálkovástudentka doktorského studijního oboru Biofyzika 
Mgr. David Žihalastudent doktorského studijního oboru Biologie 
facebook
rss
social hub