Vědecká rada Přírodovědecké fakulty OU

Vědecká rada Přírodovědecké univerzity je samosprávným akademickým orgánem, který působí v oblastech studia, vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činnostech fakulty. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, členové jsou jmenováni děkanem se souhlasem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty; nejméně jedna třetina členů je zastoupena akademiky mimo akademickou obec Ostravské univerzity.

Předseda
děkan PřF, předseda VR PřF OU, katedra fyzické geografie a geoekologie
 
Interní členové
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Katedra informatiky a počítačů
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
proděkan pro vědu a doktorské studium, Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
Katedra informatiky a počítačů
Katedra biologie a ekologie
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 
Externí členové
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2022


Zápisy ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf.