Vědecká rada Přírodovědecké fakulty OU

Vědecká rada Přírodovědecké univerzity je samosprávným akademickým orgánem, který působí v oblastech studia, vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činnostech fakulty. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, členové jsou jmenováni děkanem se souhlasem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty; nejméně jedna třetina členů je zastoupena akademiky mimo akademickou obec Ostravské univerzity.

Předseda
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.děkan PřF, předseda VR PřF OU,katedra fyzické geografie a geoekologie
 
Interní členové
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD, Ph.D.Katedra informatiky a počítačů
prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.Katedra matematiky
doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.Katedra biologie a ekologie
doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.Katedra chemie
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Katedra fyzické geografie a geoekologie
doc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.proděkan pro vědu a doktorské studium, Katedra biologie a ekologie
doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.Katedra fyzické geografie a geoekologie
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.Katedra fyziky
doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU
doc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.Katedra matematiky
prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc.Katedra chemie
doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.Katedra informatiky a počítačů
prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.Katedra biologie a ekologie
doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
 
Externí členové
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 07. 2020


Zápisy ze zasedání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty OU

Dokumenty jsou ve formátu *.pdf.