FAQ

Environmentální centrum
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

  
cz   en


Publikační činnost ENC

 • MALACHOVÁ, K.RYBKOVÁ, Z. Genotoxicita ovzduší v centru města Ostravy. Ochrana ovzduší. 2012, roč. 24, s. 22-25.
 • MUCHA, M.KURKA, P.KALINA, J. HPLC metoda stanovení benzodiazepinů: HPLC metoda stanovení benzodiazepinů. Chemické Listy. 2012, roč. 106, sv. 106 (S), s. 77-81.
 • NOVOTNÝ, Č.TROŠT, N.ŠUŠLA, M.SVOBODOVÁ, K.VÁLKOVÁ, H.MALACHOVÁ, K.PAVKO, A. The use of the fungus Dichomitus squalens for degradation in rotating biological contactor conditions. BIORESOURCE TECHNOL. 2012, roč. 2012, s. 241-245.
 • ŠIPOŠ J., DROZDOVÁ M. & DROZD P., 2012: Effect of canopy openness on the pressure of predatory arthropods and birds on epigeic insects. Central European Journal of Biology 7(6): 1021–1029.
 • HARABIŠ F., DOLNÝ A & ŠIPOŠ J. 2012. Enigmatic adult over wintering in damselflies: coexistence 3 as weaker intra guild competitors due to niche separation in time. Population Ecology 54(4): 549–556.
 • KOVÁČ, D., NAVRÁTIL, M., MALENOVSKÝ, Z., ŠTROCH, M., ŠPUNDA, V., URBAN, O. Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles. Functional Plant Biology, 2012, 39, s. 987-998
 • PLÁŠEK, V., SAWICKI, J. New national and regional bryophyte records, 29: Orthotrichum crenulatum. J BRYOL. 2011, roč. 33, s. 320-321.
 • PLÁŠEK, V., MARKOVÁ, I. Orthotrichum tenellum – nový mech pro bryoflóru České republiky. Bryonora. 2011, sv. 47, s. 23-25.
 • TARABA, B., VESELÁ, P., MARŠÁLEK, R. Imobilizace olovnatých iontů na přírodním uhlí - příspěvek k osvětlení mechanismu sorpce. Chem listy. 2011, roč. 105, sv. 105, s. 966-971.
 • TARABA, B. Adsorption heats of phenol on activated carbon using adapted method of immersion calorimetry. J THERM ANAL CALORIM. 2012, sv. 107, s. 923-926.
 • KUČERA, J., KUBEŠOVÁ, S., PLÁŠEK, V. Nová bryologická literatura XXV.. Bryonora. 2011, sv. 48, s. 75-84.
 • PLÁŠEK, V., MARKOVÁ, I. New national and regional bryophyte records, 30: Orthotrichum tenellum Bruch. ex Brid.. J BRYOL. 2012, roč. 34, sv. 1, s. 47-47.
 • PLÁŠEK, V.MARKOVÁ, I. New national and regional bryophyte records, 30: Orthotrichum tenellum Bruch. ex Brid.. J BRYOL. 2012, roč. 34, sv. 1, s. 47-47.
 • PLÁŠEK, V.SAWICKI, J. New national and regional bryophyte records, 31: Orthotrichum affine var. bohemicum. J BRYOL. 2012, roč. 34, s. 128-129.
 • VESELÁ, P.SLOVÁK, V. Pyrolysis of N-doped organic aerogels with relation to sorption properties. J THERM ANAL CALORIM. 2012, roč. 108, s. 475-480.
 • SAWICKI, J., PLÁŠEK, V., SZCZECIŃSKA, M. Molecular data do not support the current division of Orthotrichum (Bryophyta) species with immersedstomata. Journal of Systematics and Evolution. 2012, roč. 50, s. 12-24.
 • STEBEL, A., VIRCHENKO, V., PLÁŠEK, V., OCHYRA, R., BEDNAREK - OCHYRA, H.: Range extension of ORTHODICRANUM TAURICUM (BRYOPHYTA, DICRANACEAE) in Central-East Europe. Polish Botanical Journal. 2012, roč. 57, sv. 1, s. 119-128.
 • DOLNÝ A., HARABIŠ F., BÁRTA D., LHOTA S. & DROZD P. 2012. Aquatic insects indicate terrestrial habitat degradation: changes in taxonomical structure and functional diversity of dragonflies in tropical rainforest of East Kalimantan. Tropical Zoology 25(3): 141–157.
 • ELIÁŠ M, NEUSTUPA J, PAŽOUTOVÁ M, ŠKALOUD P (2013) A case of taxonomic inflation in coccoid algae: Ellipsoidion parvum and Neocystis vischeri are conspecific with Neocystis =Nephrodiella) brevis (Chlorophyta, Trebouxiophyceae). Phytotaxa 76:15-27.
 • FULNEČKOVÁ J, ŠEVČÍKOVÁ T, FAJKUS J, LUKEŠOVÁ A, LUKEŠ M, VLČEK Č, Lang BF, Kim E, Eliáš M, Sýkorová E (2013) A broad phylogenetic survey unveils the diversity and evolution of telomeres in eukaryotes. Genome Biology and Evolution 5:468-483.
Vlastník zprávy: Mgr. Martin Mucha, Ph.D. | Aktualizováno: 17. 05. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt